• darkblurbg

16-11-2020: De preek van de drieëndertigste zondag door het jaar 2020
U hoorde de bekende parabel over de talenten. De betekenis is duidelijk: de dienaars zijn wij; de talenten zijn de dingen die we goed kunnen, de gaven en capaciteiten die God aan ieder van ons geschonken heeft; de tijdsduur van de reis die de Heer maakte is de tijdsduur van ons leven; zijn onverwachte terugkomst is de dood; de afrekening die de Heer maakt, is het oordeel; het binnengaan in de vreugde van de Heer betekent de Hemel; het buitengeworpen worden in de duisternis, de hel. Wat opvalt is dat niet iedereen evenveel talenten gekregen heeft. Dat lijkt op het eerste zicht niet eerlijk en rechtvaardig, maar God de Heer die ons geschapen heeft, kent ieder mens en Hij weet precies wat ieder mens aankan. Onze Heer is een goede Heer, een Gentleman, en overvraagt niemand. Hij geeft volgens ieders bekwaamheid en wil niemand een te zware last op de schouders leggen. Als iemand vijf talenten gekregen heeft en er vijf heeft bijverdiend, wil dat zeggen dat die zijn of haar talenten ten volle gebruikt heeft. Over degene die twee talenten kreeg en er twee heeft bijverdiend was de Heer ook zeer tevreden en die kreeg ook te horen: “Ga binnen in de vreugde van uw heer” in de Hemel. De derde kreeg maar één talent omdat de Heer hem niet wilde overbelasten, maar… hij heeft er niets mee gedaan en komt in de duisternis terecht.

Hoe kunnen we deze parabel nu op ons leven leggen? In Jezus’ tijd was een talent 34 kilo zilver en dat was veel geld waard. Een talent is bij ons geen geld maar een bekwaamheid, iets waar we goed in zijn, én waar we veel goeds mee kunnen doen. Zelfs iemand die van zichzelf denkt nergens goed in te zijn, heeft God waardevolle talenten gegeven. Bijvoorbeeld iemand die een sterk en gezond lichaam heeft, kan daar veel mensen mee helpen; andere mensen kunnen snel zien of er ergens een nood is, weer anderen kunnen goed luisteren of spreken, of goed leiding geven, of zingen, of hebben twee rechterhanden en kunnen allerlei klusjes opknappen, of kunnen goed met mensen omgaan, enzovoort… Iedereen heeft talenten en gaven, want God houdt van ieder mens en geeft iedereen de kans om zich in te zetten voor God en de naaste. Als je gelovig bent kun je bidden en aan Jezus of Maria vragen wat je kunt doen. Zij zullen je inspireren om de kansen die je krijgt om goed te doen, te gebruiken. Elke dag zit vol kansen om onze talenten te gebruiken. We moeten niet doen zoals de derde dienaar die zijn talent in de grond stak. Was hij jaloers? was hij bang of lui? We weten het niet. Toch hoefde hij van de Heer er maar één talent bij te verdienen en dan zou hij dezelfde beloning krijgen als de andere dienaars: “binnengaan in de vreugde van de Heer”. Zoals ik al zei kun je als gelovige bidden tot Jezus en Maria en om hulp te vragen. De apostel Paulus schrijft in een brief: “Als ik zwak ben, dan ben ik sterk” (2Kor.12,10). Paulus bedoelt dat als je je zwak voelt, je tot de sterke God moet bidden. Als je vanuit zwakte bidt tot die grote sterke God – God die Vader, Zoon en Heilige Geest is – dan zal Hij helpen. Wanneer God je inspireert met de goddelijke kracht van Zijn Heilige Geest, dan gebeurt er iets in je, dan krijg je vleugels, dan gaat alles makkelijker. Mogen we fouten maken? Jazeker. Kijk maar naar Petrus. Elke dag trok Petrus met Jezus van dorp tot dorp en toch deed hij stommiteiten. Jezus corrigeerde Petrus en uiteindelijk werd Petrus de eerste Paus, gewoon omdat hij eerlijk was en deed wat hij kon en zich liet vormen door Jezus zelf. Daarom, wees er zeker van dat Jezus van je houdt en bij je komt om aan te vullen aan wat je ontbreekt, op voorwaarde dat je voor Hem je hart opent (natuurlijk!). Op het eind van jouw leven zal de Heer Jezus vragen wat je met jouw talenten gedaan hebt. Maar hoe kun je erachter komen wat jouw talenten zijn? Luister naar jouw hart, waar ben je goed in, wat doe je graag? kijk in jouw leven wat vruchtbaar is. Houd je wel vast aan de Tien Geboden en aan wat de Kerk leert en wees niet bang om onbekende wegen te gaan. Bid tot Jezus en Maria, en dan zullen Zij met je meegaan. Leg jouw leven in Hun handen en dan zal Gods licht over je stralen en je zult jouw taak in het leven (jouw roeping) ontdekken. We moeten daar niet bang voor zijn, want als je werkt met jouw talenten en samen met de Heer leeft, zul je echt gelukkig zijn.

Tot slot geef ik ieder van jullie een opdracht: denk eens na wat jouw talent is. Als je er geen vindt heb je niet diep genoeg nagedacht; vraag dan aan de Heer Jezus om je verstand te verlichten. Ik weet zeker dat je meer talenten ontdekt dan je nu denkt. Neem dan één talent en werk er deze week speciaal mee.

Amen.