• darkblurbg

26-12-2020: De preek van Tweede Kerstdag 2020 (Stefanus)
Met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus Christus. We zien het zo voor ons, als we naar de kerststal kijken bijvoorbeeld: de stal, de kribbe met het Kind Jezus er in, Jozef en Maria er naast, de herders, schaapjes, een os, een ezel. Wij kijken er naar. Maar op Tweede Kerstdag niets van dat alles. Ja, Stefanus die gestenigd wordt. Maar wat heeft dat met Kerstmis te maken? Beste mensen, licht en donker, goed en kwaad, het ligt niet zo ver uit elkaar. Na dat mooie ‘feest van de vrede’, eigenlijk de geboorte van de Koning van de Vrede, zien we de dood, de marteldood van Stefanus. Licht en donker, goed en kwaad…

In ons leven is het ook zo: licht en donker, vreugde en verdriet, we hebben er allemaal mee te maken. Onlangs las ik in de krant bijvoorbeeld dat de helft van de jonge mensen, eenzaam, bang of ongelukkig is door corona. Wat erg hé, jonge mensen die hun leven nog moeten beginnen. Maar wat doet het coronavirus met u? of iets anders dat moeilijk is? Wat doet dat met u? We ervaren allemaal licht en duisternis, maar hoe kunnen we dat allemaal aan? hoe kunnen we dat overwinnen? Alleen een groot geloof als dat van Stefanus kan de duisternis overwinnen. Stefanus bleef trouw aan zijn geloof in Jezus Christus en geloofde dat de Heer alle duisternis kan overwinnen. Met de geboorte van Jezus Christus, met Gods komst in de wereld, wordt een nieuwe wereld geboren. Jezus’ geboorte verandert ook vandaag nog de loop van de geschiedenis. Het komt er op aan ontvankelijk te zijn, uw hart te openen, want de Heer wil uw Vriend worden, uw beste Vriend, een vriendschap die altijd blijft en uw hoop voedt op een betere toekomst. Met mensen die in Hem geloven wil de Heer een nieuwe wereld bouwen aar geen eenzame, bange en ongelukkige mensen meer zijn. De Heer wil met u een wereld opbouwen waar iedereen aanvaard en welkom is, waar mensen van allerlei kleuren, nationaliteiten en bekwaamheden als broers en zussen met elkaar omgaan, en waar we zorg en aandacht hebben voor mensen die het moeilijk hebben. Met Kerstmis mogen wij ons hart en geest openen om deze genade van de Heer te ontvangen.

Maar… in onze tijd weten vele mensen, vooral jonge mensen, niet waar Kerstmis over gaat en wie Jezus Christus is. We zien een devaluatie van Kerstmis: Kerstmis zonder Jezus Christus. Maar zonder Jezus, geen Kerstmis! Gelukkig hebben we de Kerk nog en gelovige Christenen die Jezus Christus verkondigen en die, zoals de drie Koningen in het Evangelie, geleid worden om Jezus’ Licht te vinden en te verspreiden. Gods Zoon toont zich in onze wereld aan ieder mens van goede wil. Hij verschijnt in de nacht als een Licht. Er zijn mensen die in het donker blijven en hun slechte gewoontes niet veranderen, zoals die mensen die met Stefanus beginnen te redetwisten: “ze werden woedend en ze knarsetandden tegen hem”. Ondanks die tegenstand blijft Stefanus trouw en zo wijst hij ons de weg: Stefanus “ziet de Hemel open en zag Gods heerlijkheid” en hij zag “Jezus staande aan Gods rechterhand”. We bidden die tekst ook in de Geloofsbelijdenis. In ons Christelijk geloof ligt het fundament van een ‘nieuw leven’. Zoals Stefanus willen wij ook trouw blijven aan het geloof. Zo bidden we in de geloofsbelijdenis: “Ik geloof in Jezus Christus, Gods enige Zoon, onze Heer (…) geboren uit de Maagd Maria, geleden, gekruisigd, gestorven, begraven, verrezen, opgestegen ten Hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, vandaar zal Hij komen oordelen levenden en doden”. Doe uzelf een plezier en overweeg dat een tijdje. Ga dan naar de kribbe, kijk naar het Kind Jezus. Hij komt uw geschiedenis binnen en Hij opent voor u de weg naar een nieuw leven, gefundeerd op liefde, niet op egoïsme. Hij wil u begeleiden door het leven. Ga met Hem mee en doe zoals Hem. Dan groeit er vrede in uw hart en om u heen. Ik wens u die vrede, vreugde en alle goeds en een Zalig Kerstmis.

Amen.