• darkblurbg

23-08-2020: De preek van de eenentwintigste zondag door het jaar 2020
Voor veel mensen is de kerk cultuur: een doopfeest, de eerste heilige Communie, Kerstmis, lichtjes, ‘een gevoel dat gedeeld wordt’. Ja, de kerk heeft wel te maken met Jezus, maar Wie is Hij ook al weer? Is Jezus een godsdienststichter, te vergelijken met Boeddha of Mohammed? Is Jezus een belangrijk voorbeeld of… is Jezus de Verlosser? Op de vraag van Jezus: “Wie zegt gij dat Ik ben?” antwoordt de apostel Simon: “Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.” En Jezus zegt tot Simon: “Gij zijt Petrus en op deze steenrots zal Ik Mijn Kerk bouwen”. Godsdienststichters zijn er genoeg, mensen als voorbeeld hebben we ook in onze omgeving, maar een ‘Zoon van de levende God’ is er maar één, en… Hij heeft op Petrus de Kerk gebouwd. Ondanks de menselijke tekorten in de Kerk, is het eigene van de Kerk dat ze de mensen God leert kennen, Jezus leert kennen en beminnen. De heilige Jeanne d’Arc (+1431) zei dat Jezus Christus en de Kerk één zijn. Natuurlijk mag men de Kerk kritisch benaderen, maar men moet ze niet scheiden van Jezus Christus. De Kerk en Jezus Christus zijn één.

In de lezingen van vandaag gaat het over sleutels. In de 1ste lezing Jesaja: “Ik geef mijn dienaar de sleutel van Davids huis. Als hij opendoet zal niemand sluiten, en als hij sluit zal niemand opendoen”. In het Evangelie Jezus tot Petrus: “Ik geef je de sleutels van het Rijk der Hemelen, wat je zult binden op aarde is in de Hemel verbonden; wat je zult ontbinden op aarde is in de Hemel ontbonden”. De naam ‘Petrus’ betekent ‘Steenrots’. Petrus, een mens op wie je kunt steunen, waarop je kunt bouwen, die je ten volle kunt vertrouwen, krijgt de sleutels van het Rijk der Hemelen. God helpt ons in het zoeken naar waarheid, naar zin, naar liefde, naar richting in het leven. De opvolger van Petrus in onze tijd is Paus Franciscus, hij is de sleuteldrager in onze tijd. Een sleutel is eigenlijk maar een klein ding en toch kan het de zwaarste deuren van brandkasten sluiten en openen. Wie de sleutel heeft, kan dat. In de wereld moeten we dingen beveiligen, achter slot en grendel steken, omdat er dieven en rovers zijn. Een verstandig mens verbergt de huissleutel niet onder de deurmat. Ik denk dat ieder persoon of elk gezin hier in de kerk, wel een sleutel op zak heeft: een huissleutel, autosleutel of fietssleutel. Als het slot er op zit is het veilig, dieven en rovers hebben dan geen toegang. Sleutels hebben is eigen aan onze tijd. Sommige mensen lopen met een grote sleutelbos op zak, maar vaak missen ze de belangrijkste sleutel: de sleutel tot het geluk of (anders gezegd) de sleutel van de Hemel. Al de anders sleutels zijn tijdelijk, alles gaat voorbij. En ja, we kunnen alles afsluiten, maar eens zal men alles openen en bij de dood blijft niets geheim. We staan dan voor God en Hij weet precies wat er in ons hart is aan goed of kwaad. Tegenwoordig worden er zoveel sleutels voor een gelukkig leven aangeboden, maar word je er ook gelukkig van? Als je geen vrede of liefde in je hart hebt… In de reclame biedt men sleutels aan om gezond, jong, gelukkig te worden en te blijven. Mooi! Ik weet zeker dat bepaalde dingen helpen, maar bestaat er één sleutel voor een gelukkig leven? Ja! Jezus Christus, de Zoon van de levende God. Hij is in de wereld gekomen om ons te verlossen, te redden, om onze ogen te openen voor God en voor elkaar. Hij heeft ons geleerd wie we zijn: kinderen van God, onze Hemelse Vader. Hij, en Hij alleen, is in staat om de deur van de Hemel te openen. Jezus Zelf is de sleutel! In onze wereld denken vele mensen dat je maar gelukkig kunt worden als je veel hebt, als je rijk bent, machtig bent, beroemd bent. Toch leert de Bijbel ons dat Jezus de sleutel is voor een zinvol bestaan. De Heer Jezus sluit niets af, sluit niemand buiten, maar Hij heeft Zichzelf geopend voor alle mensen. Het laatste boek van de Bijbel (het boek Openbaringen) beschrijft Jezus als een deur die altijd wijd openstaat. Dat is het wat de Kerk leert en wat Paus Franciscus als sleuteldrager doorgeeft aan mensen van goede wil.

We leren dat de Heer Jezus woorden van leven heeft, sleutelwoorden; onder andere: “Wie het leven verliest voor anderen, die zal het leven vinden”. Als je je leven geeft, de ander helpt, maak je gelukkig en word je gelukkig en dan ben je goed bezig. Liefde, naastenliefde is de sleutel, dan gaat de Hemel open. Daarom, luister naar Jezus Christus, onze Leraar, de Lieve Heer. Hij is de Sleutel die wij kunnen doorgeven aan de mensen die we tegenkomen op onze levensweg. Hij is de sleutel van de liefde, die naastenliefde leert, de enige sleutel die elke deur open kan krijgen. Wij mogen voor elkaar de deur naar het geluk openen.

Amen.