• darkblurbg

23-02-2021: De preek van de zevende zondag door het jaar 2020
2000 jaar geleden was het ‘oog om oog, tand om tand’. Deze oude wet was een manier om niet te overdrijven. Als iemand je iets kwaads deed, moest je het niet honderdvoudig terug doen en niet een hele familie straffen. Een oog voor een oog, een tand voor een tand, niets meer. Op sommige schoolpleinen en tussen sommige mensen gaat het zo nog, een oude wet. Jezus vraagt aan Zijn leerlingen om anders te reageren, niet met een ander kwaad, maar met het goede en de liefde. Een revolutie! Dat was en is er nodig. Een Christelijke revolutie. Zo wordt de ketting van het kwaad doorbroken. Want het ene kwaad roept een ander kwaad op, dan nog een kwaad, en nog eentje, en nog eentje, en dat gaat maar door. Maar als de ketting van het kwaad doorbroken wordt, verandert er iets. Wil dat dan zeggen dat we moordenaars moeten laten moorden?, dat we dictators moeten laten onderdrukken?, dat we dieven moeten laten stelen?, dat we bedriegers hun gang moeten laten gaan? Neen. We moeten het onrecht bestrijden overal waar we het vinden, maar dan op een goede manier: met daden waarin goedheid en liefde te zien is, rechtvaardig en eerlijk. Met de komst van Jezus breekt dit nieuwe tijdperk aan. Het was een revolutie en dat is het nog. Want Jezus Christus komt nog steeds naar deze wereld. Daar waar mensen luisteren naar Zijn woorden en Hem ontmoeten in de Heilige Communie is Hij aanwezig. Hij leert ons hier en nu te beminnen. Jezus Christus is de Zoon van God en met Jezus is Gods goedheid en liefde ‘in’ de wereld gekomen. De Heer komt ook nu ‘in’ onze wereld als wij ons hart voor Hem openen. Daarom: open uw hart voor Hem. Hij is hier. Hij wil u inspireren en bezielen met Zijn aanwezigheid. Als je gedoopt bent, als je Christen bent, kun je je elke keer weer laten inspireren door de Heer om naar betere wegen te zoeken om het kwade en het onrecht te bestrijden. We praten het kwade niet goed, ook niet de mensen die kwaad doen, het kwade mag zeker benoemd worden, maar we zorgen er voor dat de wereld beter wordt, goed wordt. Christenen gebruiken middelen die goed zijn.

Een voorbeeld. Kort na de Eerste Wereldoorlog (in 1919) kwam een Duitse soldaat uitgehongerd in een Russisch dorp. Hij trok al weken door Rusland, terug naar Duitsland. In dat dorp klopte hij op een deur en een oude boerin deed open en hij vroeg om brood. De boerin zei: “Ik heb een zoon die gesneuveld is, maar ik wil nu denken: jij bent mijn zoon”. Ze omarmde hem en gaf hem te eten. Deze twee mensen waren geraakt door het kwaad, er persoonlijk door getroffen, maar ze konden het kwaad overwinnen door het goede te doen. Jezus wil ons leren om goed te zijn en goed te doen; de Heer leert ons rechtvaardig te zijn, zonder wraak te nemen op wie dan ook, zonder geweld te plegen. Jezus leert ons om onze vijanden te beminnen en om voor hen te bidden. Voor alle duidelijkheid: dat gaat samen hé: beminnen en bidden. We kunnen onze vijanden niet beminnen als we niet bidden. Door het gebed hebben we contact met God, met Jezus, en Hij leert ons om iedereen te beminnen, zelfs vijanden te beminnen. Dat is niet gemakkelijk, maar het is wel mogelijk met de hulp van de Heer Jezus Christus. Trouwens, wanneer we spreken over ‘vijanden’, moeten we niet denken aan dieven en bandieten, ver van ons vandaan. Soms ben ik mijn eigen ‘vijand’ als ik in conflict leef met iemand. In veel families zijn er spanningen en een parochie is ook een grote familie… Vijanden zijn dan mensen die we kennen en die ons niet goed gezind zijn, mensen die misschien kwaad over ons spreken, ons lasteren en onrecht aandoen. Dat kan soms heel pijnlijk zijn, niet lichamelijk maar geestelijk, en het is niet gemakkelijk om daar goed mee om te gaan. U weet nu hoe je er mee om kunt gaan: niet ‘een oog voor een oog, een tand voor een tand’, een oude wet, maar met goedheid en liefde.

Gelukkig moeten we dat niet alleen doen. Als ons iets ergs overkomt, kunnen we dat niet alleen dragen en verwerken. We hebben elkaar als parochiegemeenschap en we hebben Jezus Christus, de Zoon van God. Hij is gekomen om ons te helpen. In een wereld die vooral gericht is op het ‘ik’, een wereld die leert om op te komen voor jezelf, een wereld die schreeuwt om aandacht – want dat is het – is Jezus gekomen om een revolutie te brengen. Hij leert ons zachtmoedig te zijn, anderen ruimte te geven, blij te zijn als het met anderen goed gaat. Zo maak je het verschil, zo ben je op weg naar een wereld van vrede, geluk, liefde en solidariteit.

Amen.