• darkblurbg

11-04-2020: De preek van de Paaswake 2020
De Heer is Verrezen, Alleluia! Vandaag zijn die woorden heel belangrijk. Ook de woorden die de Engel sprak tot Maria Magdalena en de andere Maria zijn belangrijk: “Gij behoeft niet bevreesd te zijn”, of “Ge moet niet bang zijn!” Natuurlijk zijn we bezorgd in deze tijd. We moeten voorzichtig zijn, afstand bewaren, handen wassen. Maar we moeten niet bang zijn. Geloof dat Jezus Christus Verrezen is, opgestaan uit de dood! Hij heeft de dood overwonnen. Geloof dat de Heer Jezus bij u is, dat wij van Hem zijn en dat alles uiteindelijk goed komt.

Beste mensen, De coronacrisis is ook een kans. We kunnen het zien als een zware economische en menselijke crisis, en dat is het ook, maar het is ook een kans om dichter bij God, bij Jezus Christus te komen, om terug te keren naar Hem, naar gebed, naar wat echt belangrijk is in het leven. Want als alles goed gaat is het gemakkelijk om God te vergeten. Als alles goed gaat, denken we aan werken, eten, feesten. Dat mag ook, moet ook, vier wat er te vieren valt in het leven, maar we kunnen het belangrijkste vergeten: als Christen zeggen we: “De Heer is Verrezen!” We kunnen nu met Hem leven, nu al en straks in de Hemel. Daarom is deze coronacrisis ook een kans. We hebben nu wat meer tijd, sommige mensen toch, open uw hart voor de Heer van het leven. Vraag Hem je geloof te versterken, je hoop en liefde en vertrouwen te versterken. Vraag de Heer Jezus dat Hij mag heersen in uw hart; dat Hij uw hart mag vullen met liefde, vrede, vreugde en alles wat ge nodig hebt. Vraag Hem om jouw hart voor Hem te openen om Hem beter te leren kennen en beminnen. Want de liefde van de Heer is als de warme zon die alles tot bloei brengt in het leven en alles doet groeien tot volle wasdom. Zeker in deze coronatijd is dit nodig. We leven dichter en intenser met mekaar, we moeten meer van elkaar verdragen, je kunt nu niet op de vlucht gaan voor de degene waar je mee leeft. Je ontdekt ook dat je andere mensen nodig hebt, dat je iets voor een ander kunt betekenen. Hoe zal de wereld er na corona uitzien? En ons leven? We weten het niet omdat het nog niet zover is. Misschien moeten we bijvoorbeeld onze vakantieplannen nog even uitstellen. Hopelijk leert de coronacrisis leert ons te groeien in innerlijke rust en vrede die alleen de Heer ons kan geven. Er is leven na corona, zoals er leven is na de dood. De Heer wil je daarbij helpen. Deze coronacrisis is dus een kans om jezelf, maar ook Jezus beter te leren kennen. Spreek met Hem. Om begrijpelijke redenen kan op vele plaatsen de Mis niet doorgaan, behalve op afstand via Livestream, de Mis mag geen haard van besmetting worden. De Mis is wel een andere haard, een haard waar de liefde, de vrede, het geloof, het geduld en nog zoveel meer positieve eigenschappen van de mens gevoed worden. Hier brandt de liefde van de Heer, hier vuurt Hij ons aan, hier brengt Hij ons op de juiste en goede temperatuur om goed te leven. Mensen blijven nu thuis om zich te beschermen, om het virus te stoppen, maar er zijn mensen die honger hebben naar de Mis, honger naar de Heilige Communie, honger naar Jezus Christus. Toch komt de Heer bij u, hoe dan ook, als u Hem uitnodigt.

In deze bijzondere nacht vieren wij de kern van ons geloof. De dood is niet het einde. Jezus was gestorven aan het Kruis, maar Hij is Verrezen. God heeft alles goed gemaakt. Er is toen een nieuwe tijd begonnen. De hevige aardbeving en het neerdalen van de Engel zijn er de tekenen van; de ongelovige bewakers beven van schrik, het leven scheen uit hen geweken; de vrouwen, die door de Engel waren gerust gesteld, geloven in die Blijde Boodschap en ze worden de eerste verkondigers: “Christus is Verrezen!” Wij krijgen dat ook te horen. Hoewel we in geen gemakkelijke tijd leven, zegt de Heer ook tot ons: “Wees niet bevreesd, wees niet bang”. Dit is een tijd van genade. Open uw hart, laat Me toe zodat ik kan zeggen: “Wees niet bang”. Als alles voorbij is zullen we de ervaring hebben dat we zijn blijven geloven, ook toen het moeilijk was. Dat zal dan een kracht zijn in ons verdere leven. Neen, de Heer zal niet alle moeilijkheden plots wegnemen, maar Hij is de Verlosser. Alles wat muurvast zat, wordt door Hem losgemaakt. De Blijde Boodschap “Jezus is Verrezen, Alleluia!” brengt nieuwe hoop in deze wereld en uitzicht op leven-na-de-dood en leven-na-corona. We zijn gedoopt, gevormd. We zullen zo meteen onze doopbeloften vernieuwen en zo zijn we sterker verbonden met de Verrezen Heer en met elkaar. Zijn liefde overwint alles en geeft ons nieuw leven en nieuw perspectief. Laten we dit mysterie vol vreugde vieren. Zalig Pasen!

Amen.