• darkblurbg

24-12-2020: De preek van Kerstmis 2020
Er zijn wel eens mensen die vragen: waar is God? Wel, God is verschenen, God is mens geworden. Dit is de kern van Kerstmis. God spreekt op vele manieren tot: door de natuur, door goede mensen, door de profeten, door de Bijbel. Maar met Kerstmis is er iets bijzonders gebeurd: Hij is verschenen; God heeft zich getoond in het vlees. God woont in een ontoegankelijk licht en Hij is daaruit gekomen, naar de mensen op aarde. Dat was voor de eerste Christenen dé vreugde van Kerstmis: God is verschenen op aarde. God is niet zomaar een idee, een gedachte of een fantasie. Hij is werkelijkheid en “de goedheid en mensenliefde van God is op aarde verschenen” (Tit.3,4). Voor mensen die niet gelovig zijn, of voor mensen die bang zijn voor het noodlot, het boze oog, is dit een geweldige openbaring: God houdt van mensen, Hij is zuivere goedheid, Hij houdt van u. Mensen die zich afvragen of er machten zijn in de kosmos en of die machten goed zijn of kwaadaardig, kunnen we geruststellen: “De goedheid en mensenliefde van God onze Heiland is op aarde verschenen”. Deze nieuwe en bemoedigende zekerheid wordt ons met Kerstmis gegeven. De profeet Jesaja beschrijft heel concreet: “Een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons gegeven. De heerschappij rust op Zijn schouders; men noemt Hem: Wondere Raadsman, Sterke God, Vader voor eeuwig, Vredevorst. Groot is de macht en eindeloos de vrede” (Jes.9,5). Het is een visioen dat de tijd van Jesaja ver overstijgt en naar een mysterieuze toekomst verwijst. Een Kind dat in alle zwakheid de Sterke God is, Raadsman, Vredevorst, en Zijn vrede zal eindeloos zijn. Wat een geweldige boodschap voor ieder mens op aarde!

Ja, eeuwenlang gingen mensen op zoek naar God. Ook in onze tijd zoeken mensen naar de zin van het leven, naar vervulling, naar inspiratie, naar iets of… iemand. Op dit ogenblik wordt de wereld bedreigd op vele manieren: corona, eenzaamheid, verveling, ergernis, grote en kleine irritaties, depressie. Mensen zoeken naar vervulling, heelheid, redding. Mensen zoeken… maar God zoekt ook, Hij zoekt naar ons. Een uitnodiging: open uw hart voor Hem, scheur uw hart open als het gesloten is, en nodig Hem uit om binnen te komen in uw hart. Hij kan het. Als God geboren kan worden in de tijd, dan kan Hij ook geboren worden in uw hart. Vandaag vieren we dat God bij ons is als een Kind, en Hij brengt een boodschap van vrede. Jezus Christus is de Wonderbare Raadsman, de Sterke God, Vader voor eeuwig, Vredevorst voor eeuwig.

2020 jaar geleden is Jezus Christus geboren in Bethlehem. Er staat daar nu een grote kerk, de Geboortekerk. Als je daar komt dan zie je dat de enorme deur van 5,5 meter hoog – keizers, kaliefen en bisschoppen gingen daar binnen – dichtgemetseld is. Er is nu een kleine opening van 1,5 meter. Waarschijnlijk was dat om de kerk beter te beschermen tegen aanvallers, vooral aanvallers die op een paard zaten en die met paard en al de kerk – het huis van God – wilden binnengaan om het te onteren. Wie nu de kerk waar Jezus geboren is wil binnengaan, kan niet met een paard naar binnen stormen; je moet je bukken om door de 1,5 meter hoge deur binnen te gaan. Daar zit een mooie gedachte in: als wij God willen vinden die als Kind verschenen is, dan moeten we van ons ‘paard’ komen; dat wil zeggen: onze valse zekerheden afleggen, onze oude mens, ons uiterlijk vertoon, onze betweterigheid en egoïsme, die ons verhindert God te zien in Jezus. We zullen moeten bukken, knielen zoals de herders en de drie koningen, om de poort van het geloof binnen te gaan en God te ontmoeten die zo anders is dan onze eigen mening. God verbergt Zich in het Kind Jezus, onze Vredevorst voor eeuwig. Laten wij zo Kerstmis vieren zodat we veranderd worden, andere mensen worden. En denk er aan: de kerstboom waar we nu nog vertederd naar kijken, gaat ons over enkele dagen ontzettend irriteren, zelfs ergeren, als de naalden uitvallen. We zullen een paar keer per dag met de stofzuiger moeten uitrukken om de huiskamer netjes te houden. Als de kerstboom bijna geheel ontbonden is, gooien we het skelet weg. Maar wat blijft er dan nog over van Kerstmis? Als u vandaag in de Kerst-Mis uw hart opent en de Heer wilt ontmoeten zodat Hij in Uw hart kan geboren worden, dan is het zaadje van Zijn vrede in uw hart gepland. U zult dat Vredeszaadje nog wel moeten voeden door uw regelmatig gebed, liefst dagelijks, uw contact met de Heer. Dan is Hij in uw leven de Wondere Raadsman die u inspireert, dan is Hij de Sterke God en Vader voor eeuwig, de Vredevorst voor eeuwig en altijd. Ik wens u een Zalig Kerstmis.

Amen.