• darkblurbg

05-01-2020: De preek van de Openbaring des Heren / Driekoningen 2020
Gebruik even uw fantasie. Er kwamen in “Jeruzalem Wijzen uit het Oosten en ze vroegen: Waar is de pasgeboren koning der Joden?” De geboorte van de Messias was een eeuwenoude belofte, een profetie die eindelijk in vervulling was gegaan. Kijk even mee hoe ze in Jeruzalem reageerden op dat gerucht! Van koning Herodes komt een politieke reactie; hij stond in die tijd bekend als wreed en boosaardig. Herodes was achterdochtig en was “verontrust en heel Jeruzalem met hem”. Na de vraag van de Wijzen: “Waar is de pasgeboren koning der Joden?, laat koning Herodes de geestelijke leiders van het volk komen, de hogepriesters en Schriftgeleerden, en zij moeten zeggen waar de Messias geboren zal worden. Herodes wil dat weten omdat hij zich bedreigd voelt in zijn politieke macht. De geestelijke leiders komen snel met een antwoord. De profeet Micha had het honderden jaren daarvoor voorspeld, geprofeteerd: “te Bethlehem in Juda” wordt de Messias geboren. Je zou verwachten dat die geestelijke leiders enthousiast zijn, maar ze komen niet in beweging. Eigenlijk is dat diep tragisch. Ze doen niets. Niemand gaat met de Wijzen mee naar Bethlehem om het Kind te zoeken. Eeuwenlang heeft het volk ernaar uitgezien, maar op het moment zelf blijft iedereen in Jeruzalem zitten, op hun luie derriere.

De Wijzen gingen op stap naar Bethlehem. Het waren ‘magiërs’, mensen die het heelal onderzochten omdat ze geloofden dat sommige dingen in de sterren geschreven stonden. Op het moment dat God mens werd, kwamen blijkbaar de sterren in beweging. De Wijzen hadden ook de boeken van de Joden onderzocht, het Oude Testament, en daarin vonden ze aanwijzingen dat de Messiaanse verwachting van de Joden in vervulling ging. De Messias, de Koning van de Joden zou geboren worden! De Wijzen komen van ver en gaan op zoek naar het Kind tot ze het gevonden hebben. Wat een verschil met koning Herodes en de geestelijke leiders van het volk, hogepriesters en de Schriftgeleerden. De Wijzen, omdat ze drie geschenken hebben – goud, wierrook en mirre – gaat men er van uit dat ze met drie zijn, worden Koningen genoemd: drie koningen. Het waren geen Joden, ze kwamen ergens uit het Oosten. We weten niet hoe ze er uit zagen, maar in de traditie kregen ze een kleurtje: blank, zwart en geel. Dit wijst op de wereldomvattendheid van de Blijde Boodschap van Jezus Christus. Hij is niet alleen gekomen voor de Joden, maar voor alle mensen. De schrijver van dit Evangelie, Mattheüs, kende het Oude Testament waarin staat dat ‘vorsten’ van het einde van de aarde zullen komen om de Koning van Israël te huldigen. Mattheüs kent ook de profetie dat de heidense volkeren zullen komen naar Jeruzalem om de Heerser van Israël te aanbidden. En daar zijn ze dan: drie Wijzen, drie Koningen. Jezus Christus is gekomen voor alle mensen: voor blanke, zwarte en gele mensen en alles wat daar tussen zit. Racisme is dus uitgesloten. Zo eindigt ook het Evangelie van Mattheüs: “Mij is alle macht gegeven in de Hemel en op aarde. Gaat dus en maakt alle volkeren tot Mijn leerlingen.” Jezus Christus is er voor iedereen. Trouwens, Kerstmis is geen feest alleen voor trouwe kerkgangers, het is een feest voor heel de wereld. Ja, we zien het: Kerstmis wordt gevierd van Australië tot China, en alles wat daar tussen zit. De meeste mensen weten niet dat Kerstmis het grootste verjaardagsfeest is dat we kennen: we vieren de geboorte van Gods Zoon Jezus Christus. Laten wij Christenen ons niet ergeren aan de ongelovige mensen die de kerstdagen op hun manier vieren. Ze gaan niet naar de kerk en aanbidden andere ‘sterren’. In de tijd van Jezus was het aanbidden van sterren een heidens gebruik (nog trouwens), maar God gebruikte ‘een ster’ om de heidense Wijzen bij Zijn Zoon te brengen. Misschien is zo’n werelds kerstfeest voor sommigen ‘de ster’ die hen bij Jezus brengt.

Kijken wij vooral naar onszelf. Hoe beleven wij kerkgangers Kerstmis? Laten wij zoals de geestelijke leiders van Israël het feest voorbij gaan, of dringen we door tot de kern? Wij kunnen het allemaal wel ‘weten’ en allemaal wel ‘geloven’, maar daarmee gelijken we op die hogepriesters en Schriftgeleerden; zij wisten het en ze geloofden het ook wel. Zoals de drie Wijzen moeten wij in beweging komen en naar Jezus gaan, Hem aanbidden, ons hart voor Hem openen. De drie Wijzen hadden cadeaus, maar ons cadeau is ons hart. We kunnen ons hart openen voor elkaar, maar ook voor de Heer Jezus. Dan geeft Hij ons Zijn Cadeau, dan komt Hij in ons hart; we ontmoeten de Heer als we de Heilige Communie ontvangen. En dan opent de Heer ons voor elkaar in vergeving, liefde, vrede, geduld, vergeving en nog zoveel meer. Voor mij blijft dat hét wonder van Kerstmis.

Amen.