• darkblurbg

17-05-2020: De preek van de zesde zondag van Pasen 2020
We zijn op weg in de Paastijd, via Hemelvaart, naar Pinksteren. In deze periode staat de band tussen Jezus en God de Vader centraal, maar – net als de apostelen/leerlingen – worden ook wij voorbereid op het ontvangen van de Heilige Geest met Pinksteren. Die voorbereiding is nodig, want de Heilige Geest is de minst bekende van de goddelijke personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Om te testen: bidt u wel eens tot de Heilige Geest? Toch is de Heilige Geest even belangrijk als de Vader en de Zoon.

Wat, of beter: Wie is de Heilige Geest? Jezus beloofde dat de Heilige Geest, de Helper, altijd bij ons zou blijven. Dus, we zijn niet alleen. We zijn geen wezen. De Vader en de Zoon zijn in ons door de Heilige Geest die in ons woont. Jezus is niet naast ons, maar in ons om onze levens te veranderen, te verfraaien, te vervolledigen, om goede mensen te worden en te blijven. Maar, in onze tijd wordt ‘de Heilige Geest’ niet gemist. Veel mensen hebben een leven opgebouwd: huis, boompje, beestje, en zijn stillaan ‘weggedreven’ van de Kerk. Toch missen velen ‘iets’ in het leven. Ze zoeken op de vreemdste plaatsen, ze maken nieuwe bochten in het leven, ze kunnen er de vinger niet opleggen, maar ze missen ‘iets’. Wat? Het antwoord is simpel, ze hebben de Heilige Geest niet of in lichte mate. Zelfs mensen die naar de Kerk gaan missen soms de kracht van de Heilige Geest. Hun leven gaat eigenlijk altijd bergop; of ze lijken op een auto langs de kant van de weg zonder brandstof. Niemand heeft hen verteld hoe ze brandstof in hun auto moeten doen. Als je er brandstof in doet, hoef je maar aan de sleutel te draaien en de motor te starten en weg te rijden. Vele mensen, zelfs Christenen, missen de brandstof (de Heilige Geest) in hun leven. Jezus zei tot zijn leerlingen dat ze de ‘kracht van den hoge’ zouden ontvangen. Met Pinksteren werden ze ‘gevuld met de kracht van de Heilige Geest’. Een instorting van de Heilige Geest, gevolgd met een uitvloeien naar anderen. Vanaf toen was alles mogelijk. De Blijde Boodschap kreeg handen en voeten, woorden en daden. Ja, als je gedoopt en gevormd bent heb je de Heilige Geest. Maar de grote vraag is… heeft de Heilige Geest jou? Velen moeten antwoorden: neen. Er zijn mensen die dit realiseren en hun leven overgeven aan Jezus en aan Zijn Heilige Geest. Hun leven verandert dan. Het is alsof ze hun auto starten. Een geestelijke reis start, zonder te weten waar naartoe. Als de Heilige Geest over je komt, vanaf dat moment begint een wonderbaarlijke, spannende, uitdagende en vervullende reis. Een groot avontuur begint dan en… je wilt anderen de sleutel geven om hun geestelijke motors te starten. De wereld, ons land, onze stad, onze parochie, ieder mens heeft zo’n geestelijke vernieuwing nodig. De Heilige Geest is een Persoon, die een noodzakelijk werk doet in ieder mens. Maar pas wanneer je Hem uitnodigt om bij je te komen, zal Hij komen. Wanneer Hij komt zal Hij je Jezus openbaren op een geweldig nieuwe manier.

Pinksteren valt dit jaar op 31 mei, de laatste dag van de meimaand/Mariamaand. We kunnen Maria vragen om ons te helpen. Hoe kunnen we dat het beste vragen? In de 19de en 20ste eeuw werden meer verschijningen van Maria vermeld dan in andere tijden. Vele verschijningen werden goedgekeurd door de Kerk. Als je die verschijningen bestudeert, dan valt op dat de Rozenkrans belangrijk is. Het begon in Lourdes (Frankrijk 1858) toen Maria aan Bernadette verscheen met een Rozenkrans in de hand; Maria bad zelfs een deel van het Rozenhoedje met Bernadette mee. Daarna begon de Koningin van de Hemel overal in de wereld te verschijnen en de Rozenkrans werd telkens aangeprezen, in Fatima (Portugal 1917), Banneux (België 1933), Akita (Japan 1973), Medjugorje (Bosnië 1981), Kibeho (Rwanda 1989). In 2014 verscheen Jezus zelf in Nigeria aan bisschop Oliver Doeme en gaf hem een zwaard in de hand dat zich omvormde tot een Rozenkrans. Jezus verklaarde aan deze bisschop dat het Rozenhoedje moest gebeden worden om het terrorisme van de islam te overwinnen. Beste mensen, De Hemel probeert ons dus iets te zeggen! Wat? Heel simpel: bid de Rozenkrans! Hoe? Het kan thuis of in de auto of op de fiets of te voet, of als ge niet kunt slapen, ge hebt tien vingers, dus het is niet moeilijk om tien Weesgegroeten te bidden en één Onze Vader. Moeder Maria zal ons helpen om de Heilige Geest te ontvangen als een Helper. Als de Heilige Geest tot je komt als een lieve Vriend zal Hij je naar de Verrezen Jezus verwijzen als onze Heer en Leraar, en naar God als onze liefhebbende Vader. Daarna zal er in je een leven-veranderende Aanwezigheid wonen waar ieder mens beter van wordt. Net als die eerste leerlingen moet je in deze tijd vóór Pinksteren verlangen naar Pinksteren, dat wil zeggen: naar de kracht en het vuur van de Geest. Daarom, vraag dat de Heilige Geest over je komt, laat de Heilige Geest geen onbekende blijven, maar je van binnenuit vervullen en je bewegen tot daden en woorden die passen bij ons geloof.

Amen.