• darkblurbg

12-01-2020: De preek van de Doop van de Heer 2020
Wat gebeurt er bij de doop? We zijn allemaal gedoopt, maar wat gebeurt er? Jezus zelf heeft uitgelegd wat Hem overkomen is bij Zijn doop in de Jordaan. Na Zijn doop zegt Hij (in de synagoge van Nazareth): “De Geest is over Mij gekomen, de Geest heeft Mij gezalfd”. In de tweede lezing van vandaag zegt Petrus: “God heeft Hem gezalfd met de Heilige Geest en met kracht”. Bij de doop word je gezalfd. Wij zijn dus allemaal gezalfd met de Heilige Geest en met kracht. Jezus is dé ‘Gezalfde’, in het Hebreeuws ‘Messias’, in het Grieks ‘Christus’. Wij zijn Christenen, Gezalfden met de Heilige Geest van Jezus. Maar, wat betekent het als je ‘gezalfd’ bent? Vroeger smeerden atleten, sporters, zich in met zalf om soepel en snel te zijn bij het sporten; vrouwen en mannen gebruiken tijdens het douchen gel, of olie, of zalf om de huid te verzorgen en te verzachten; tegenwoordig zijn er allerlei producten, zalfjes en crèmes om je te verzorgen en zelfs te genezen als je ziek bent of pijn hebt. Kortom, de Heilige Geest van Jezus maakt je krachtig om soepel door het leven te gaan, om goed om te gaan met vreugde en verdriet, met alles wat je overkomt. De Heilige Geest verzorgt en verzacht je als je in het leven uitglijdt en ergens tegenaan knalt. De Heilige Geest geneest je als je gekwetst bent. Het gaat vooral om de binnenkant, om het hart. Dat kan beschadigd worden en Jezus wil dat genezen. Maar hoeveel mensen weten dat nog? Veel mensen lopen met hun ziel of hun hart onder hun arm. Ze weten niet hoe ze verder moeten.

In het Oude Testament werden koningen, profeten en priesters gezalfd. Het was een teken dat ze klaar waren om God te dienen. Jezus werd ook gezalfd met de Heilige Geest om Zijn Vader-God te dienen. Godsdienst. Bij Zijn doop in de Jordaan is Jezus door God tot Koning gewijd, tot Profeet en Priester voor altijd en eeuwig. Als wij gedoopt zijn, gezalfd, dan zijn wij koningskinderen, kinderen van God, en dat mag te zien zijn. Godsdienst is dan belangrijk. Zo wordt de Geest van God actief in ons. En waar de Heilige Geest is, daar is blijdschap, vreugde, vrede en liefde, zelfs als het moeilijk gaat in het leven. Als mensen gedoopt worden, wordt er olie gebruikt, Chrismaolie die lekker ruikt. Zoals die goede geur zich verspreidt, zo mogen Christenen het goede verspreiden in de wereld. Christenen mogen blije mensen zijn, vreugde brengen in hun omgeving, maar ook vrede waar geen vrede is, liefde waar geen liefde is, vergeving waar mensen moeite hebben met elkaar. Waar Christenen zijn, zou de wereld anders moeten zijn, beter. Niet-christenen, niet-gedoopten, zouden zich moeten afvragen: hoe komt het dat een Christen blij is, opgewekt, behulpzaam, vergevingsgezind, vol vrede en liefde? In de kerk gebruiken we olie bij het Doopsel, bij het Vormsel, bij de Priesterwijding en bij de Ziekenzalving (vroeger ‘Laatste Oliesel’ geheten). Je krijgt dan de kracht, de genade, van Jezus Christus. Hij leeft in je, Hij helpt je. Men wordt een kleine Jezus Christus, dat wil zeggen: ‘Christen’, een gezalfde, een gewijde, geroepen om in deze wereld ‘de goede geur’ van Jezus Christus te verspreiden.

Maar wat zien we in onze wereld? Tegenwoordig is er onbehagen bij mensen. Men vraagt zich af: waar gaat het naar toe in onze samenleving? Ik nodig mensen uit om hun Doopsel en Vormsel werkzaam te laten worden. Want je kunt gedoopt en gevormd zijn en er niets mee doen. Wat ik wil zeggen is: vraag Jezus je te helpen. Je bent gezalfd met Zijn Geest, de Heilige Geest, de Goede Geest die mensen inspireert. De Heilige Geest van Jezus geneest de binnenkant van de mens, het hart, en soms, als God het wil, ook het lichaam. De Heilige Geest van Jezus is de beste relatietherapeut. Daar waar spanningen zijn, kan Hij verzorgen, verzachten, genezen, kracht geven om door te gaan. Als mensen moeilijk kunnen samenwerken, bid dan tot de Heilige Geest van Jezus. Waar Hij komt ontstaat opnieuw de bekwaamheid om blij, opgewekt, behulpzaam, vol vrede en liefde samen te leven. De filosoof Heidegger heeft eens over de mensengemeenschap gezegd dat “Alleen God ons kan redden”. De God die ons kan redden bestaat. Hij leeft en Hij wil ons inspireren met Zijn Heilige Geest. Onze mensengemeenschap heeft een flinke dosis Heilige Geest nodig! Laten wij in elk geval ons hart voor Hem openen.

Amen.