• darkblurbg

13-04-2020: De preek van Tweede Paasdag 2020
In het Evangelie horen we iets gemeens. De soldaten waren getuigen van de Verrijzenis, ze hadden iets gezien, iets ervaren, ze gingen de hogepriesters vertellen wat ze meegemaakt hadden, en – na overleg – krijgen die soldaten zwijggeld en ze moeten een leugen vertellen: “Zegt maar: Zijn leerlingen zijn Hem in de nacht komen stelen terwijl wij sliepen.” De soldaten moesten liegen. Ook in onze tijd heerst die leugen. Nog altijd probeert men met rationele argumenten de Verrijzenis van Jezus te verklaren. Veel mensen hebben wel gehoord dat Jezus Verrezen is, er zijn ook aanwijzingen, maar ze geloven het niet. Dat moeten ze natuurlijk zelf weten, ieder mens is vrij om te geloven of niet. Maar er zijn wel aanwijzingen dat Jezus Verrezen is, opgestaan uit de dood. Ik zou kunnen verwijzen naar de ‘Lijkwade van Turijn’, een doek waarop te zien is dat een man geleden heeft precies zoals in het Evangelie beschreven wordt; het is met onze kennis niet te verklaren hoe die afbeelding er op gekomen is. Je kunt ook verwijzen naar verschijningen van Jezus: Paray-le-Monial in Frankrijk of aan zuster Faustina in Polen bijvoorbeeld; of verschijningen van Maria: Lourdes, Fatima, Banneux, Medjugorje o.a. Je kunt verwijzen naar het goede leven van gelovige Christenen; heiligen die zelfs wonderen gedaan hebben. Ook mensen dichter bij ons: ouders, grootouders die het geloof op een mooie manier voorgeleefd hebben. Maar een echt bewijs is dat allemaal niet, het zijn eerder aanwijzingen, wegwijzers naar Jezus Christus én Zijn Verrijzenis uit de dood.

Beste mensen, Op de Verrijzenis van Jezus kunt ge alleen maar ‘ja of neen’ zeggen. Trouwens, de mooiste dingen in het leven kunnen alleen maar bevestigd worden met ‘ja of neen’. Ge kunt namelijk niet alles rationeel verklaren. Bijvoorbeeld de liefde. Een jongen die tegen een meisje zegt: “Ik hou van jou”, of een man tegen zijn vrouw, of een vrouw tegen haar kinderen… die liefde kun je niet ‘bewijzen’. Je kunt niet rationeel verklaren waarom ‘die’ jongen van ‘dat’ meisje houdt. Als je dat rationeel verklaart, maak je het kapot. Als een jongen van naaldje tot draadje moet uitleggen waarom hij van dat meisje houdt, dan val je in algemeenheden: ze is blond, heeft blauwe ogen, is intelligent, ze lacht zo mooi… Ja, so wath? zo lopen er honderden rond. Waarom deze? De mooiste dingen in het leven kun je niet verklaren.

De soldaten hadden iets ervaren, iets gevoeld, iets gezien. Ze konden het niet verklaren, maar het was wel iets dat ze echt ervaren, gevoeld en gezien hadden. Wij hebben deze dagen ook iets gezien (via livestream), misschien iets ervaren, iets gevoeld misschien. Wat doen we er mee? Nemen we ‘zwijggeld’ aan, begraven we ons geloof? We kunnen ook dankbaar zijn. Dankbaar dat we geloven in Jezus Christus, want het is een groot geschenk dat alle mensen krijgen; maar er zijn niet zoveel mensen die het aannemen. De mooiste dingen in het leven kunnen we niet altijd verklaren, maar we kunnen er wel dankbaar voor zijn. Op Tweede Paasdag, dat is zo’n dag om alles te laten bezinken, kunnen we dankbaar zijn. Dankbaar tegenover Jezus en Hem zeggen: “Heer, Jezus, dank U, dank U dat ik mag geloven, dat ik U mag kennen, dat U met me meegaat door het leven, dat U me kracht geeft. Dank U dat ik, hoewel ik U niet kan zien, niet kan aanraken, niet kan horen, mag geloven in U die mijn zintuigen overstijgt. Beste mensen, u kunt de vergelijking maken met het coronavirus. Dat is ook iets dat u niet ziet, maar het is er wel. Vraag dat maar eens aan de dokters en de mensen die ziek zijn. Je kunt het flink ervaren en voelen. De Heer is er ook. U ziet Hem niet, maar Hij is er wel. Vraag dat maar eens aan gelovige mensen, ouders, grootouders. In elk geval kunnen we allemaal tot Hem bidden en vragen: “Heer Jezus, ik vraag U: vermeerder mijn geloof in U, zodat ik voor andere mensen een wegwijzer mag zijn naar U. U die ons inspireert tot vrede, liefde, solidariteit en naastenliefde.” En zo bouwen wij een samenleving op, een plekje waar het goed is onder de zon.

Amen.