• darkblurbg

25-12-2020: De preek van Eerste Kerstdag 2020
De eerste woorden van het Evangelie van Johannes lijken wel abracadabra: “In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God”. Afgelopen nacht was het Evangelie van Lucas gemakkelijker: de zwangere Maria en Jozef trokken naar Bethlehem, er was geen plaats in de herberg. Ze gingen naar een stal met een os en een ezel en daar werd Jezus geboren. Er zijn ook nog wat herders en Engelen bij. Veel gemakkelijker. Toch is het Evangelie van Johannes heel mooi. Johannes wordt als adelaar afgebeeld: adelaars vliegen hoog in de wolken, zien scherp en hebben oog voor details. Johannes ziet als niemand anders de hoogte en de diepte van de menswording van God. In een paar zinnen verwoordt Johannes de rijke betekenis van God die mens wordt om ons menszijn te delen en ons op te nemen in Zijn Goddelijk leven. In heel de geschiedenis hebben mensen zich afgevraagd: wie is Jezus? Johannes vat het in een paar zinnen samen.

Jezus zelf heeft een keer aan zijn leerlingen gevraagd: “Wie zeggen de mensen dat Ik ben?” Als ik dat aan u zou vragen: “Wie zeggen de mensen dat ik ben?” dan is dat een onnozele vraag. U mag mij dan aanraden om een tijdje op vakantie te gaan en wat bij te komen. Jezus stelt die vraag wel. Hij vraagt niet wat de mensen van zijn prediking vinden, of van zijn wonderen, Hij vraagt ze te zeggen wie ze denken dat Hij is. Johannes geeft vandaag het antwoord: “Alles is door Hem geworden en zonder Hem is niets geworden van wat geworden is. In Hem was leven en dat leven was het licht der mensen”. Kortom, het gaat in het Christendom om Jezus Christus. Dit onderscheidt ons van andere religies die niet zo bezig zijn met hun stichter. Een boeddhist is niet bezig met Boeddha, maar met wat Boeddha gezegd heeft. Een moslim zegt niet dat Mohammed de belangrijkste is, maar Allah en de Koran. Het confucianisme is niet bezig met Confucius, maar met wat hij geleerd heeft. Deze godsdiensten zijn niet bezig met een persoon, maar met een pad, een weg of een moreel systeem. Ja, in het Christendom gaat het ook wel over wat Jezus geleerd en gezegd heeft, bijvoorbeeld de prachtige Bergrede waaruit we kunnen leren hoe we met elkaar kunnen omgaan, en Jezus leert ons bidden en openbaart wie en hoe God is, maar als Christen zijn we voor alles geïnteresseerd in Jezus zelf! Wie is Hij? Johannes spreekt niet over de wonderen en woorden van Jezus maar wie Jezus is: “het ware Licht dat iedere mens verlicht kwam in de wereld. Hij was in de wereld; de wereld was door Hem geworden”. “Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond”. Als je daarmee instemt, als je dat gelooft, pas dan kun je naar Jezus’ woorden en wonderen kijken, én begrijpen. Alleen door te geloven dat Jezus “het ware Licht is dat iedere mens verlicht en in de wereld gekomen is om ons te verlichten” kun je begrijpen dat Hij gekomen is om ons te onderrichten hoe je kunt leven. Het Christendom is gericht op Jezus Christus, op vriendschap met Hem. Vriendschap ja! want Hij is Verrezen en leeft en je kunt een relatie met Hem aangaan. Hij is dichter bij je dan wie ook. Mensen blijven altijd op afstand, hoe lief ze ook zijn, maar Jezus Christus is altijd bij je. Hij leeft in jouw hart, zeker als je gedoopt bent.

Toen ik opgroeide als tiener werd er over Jezus gesproken als over Iemand die lang geleden geleefd heeft, dat Hij een goeie mens was met een prachtige boodschap, dat Hij een superheilige is, heiliger dan alle anderen. Dat is Hij ook! maar Jezus Christus is wezenlijk anders. Hij is Zoon van God: “God uit God, Licht uit Licht, ware God uit de ware God”. Het betekent dat Hij aanwezig is. Hij is! Hij is er! Als je gelooft dat je met Jezus Christus kunt spreken van hart tot hart en dat Hij je inspireert tot woorden en daden van geloof, hoop en liefde, dan heeft dit grote gevolgen voor de verkondiging. Wij mogen steeds naar Jezus verwijzen. Natuurlijk zullen er altijd mensen zijn die het niet aannemen; zoals Johannes zegt: “Het Licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan (…) de wereld was door Hem geworden en toch erkende de wereld Hem niet. Hij kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaardden Hem niet”. Dat is spijtig, pijnlijk soms als onze familieleden en vrienden de Heer Jezus niet aannemen. Hoe het uiteindelijk met hen afloopt weten we niet, maar we geloven dat God barmhartig is en misschien wel een achterdeurtje heeft om mensen de Hemel binnen te krijgen. Maar, zoals Johannes zegt: “Allen echter die Hem wel aanvaardden, aan hen die in zijn Naam geloven gaf Hij het vermogen kinderen van God te worden”. Kinderen van God! en dat mag te horen zijn in onze woorden en te zien aan onze daden.

Johannes wijst ons de weg: God is geboren als een mensenkind. Doe uzelf een plezier en overdenk dat een tijdje. Het zal u helpen om met Jezus Christus te leven en Hem te begrijpen. Ga met Hem mee door het leven en doe zoals Hij. Dan groeit er vrede in uw hart en in uw omgeving. Ik wens u van harte een Zalig Kerstmis, vrede, vreugde en alle goeds. Komt laat ons Hem aanbidden.

Amen.