• darkblurbg

08-11-2020: De preek van de tweeëndertigste zondag door het jaar 2020
We zijn allemaal op weg naar het Rijk der Hemelen, maar of we daar allemaal zullen binnengaan is niet zeker. Het Evangelie van deze zondag maakt duidelijk wat er nodig is om straks de Hemel binnen te gaan. Jezus gebruikt een parabel over tien maagden; het zijn eredames die de bruidegom vergezellen naar het huis van de bruid. In die tijd was het gebruikelijk dat dit ’s nachts gebeurde en daarom hadden die meisjes lampen bij zich. In de parabel zijn er vijf wijze maagden en vijf dwaze maagden: de wijze hadden extra olie meegenomen voor hun lampen, de dwaze niet. Het duurt lang voordat de bruidegom komt. Ondertussen branden de lampen en de meisjes vallen in slaap. Midden in de nacht wordt geroepen dat de bruidegom er aan komt en de dwaze maagden ontdekken dat ze niet genoeg olie hebben en vragen olie aan de wijze maagden. De wijze maagden zien dat er niet genoeg zal zijn voor iedereen. De dwaze maagden gaan op zoek naar olie en… komen te laat. Ze kloppen op de deur, maar het antwoord is duidelijk: “ik ken u niet”; het zijn de hardste woorden uit de Bijbel: de bruidegom, eigenlijk God zelf, die zegt: “Ik ken u niet”. Ze komen niet binnen.

Wat wil Jezus ons leren? Dat we ons tijdens het leven moeten voorbereiden en ‘klaar’ moeten zijn voor de ontmoeting met Hem. Dikwijls roept Jezus op om te waken, zoals in dit Evangelie: “Weest waakzaam want gij kent dag noch uur”. Jezus wil niet zeggen dat je ’s nachts wakker moet zijn, ook de vijf wijze maagden waren aan het slapen, maar je moet wel ‘klaar zijn’. Klaar zijn voor als de bruidegom komt, genoeg olie hebben. Dat is wijs! De vraag is: hoe en wanneer hebben we genoeg olie? Het is wijs om heel je leven verbonden te leven met Jezus Christus: dagelijks bidden, Hem ontmoeten in gebed en in de sacramenten. Het is dwaas om te wachten tot op het laatste moment van jou leven om mee te werken met Gods genade, om God toe te laten in jou leven. Niemand van ons weet precies wanneer de Bruidegom komt, we kennen dag noch uur, maar als het vandaag was, zou ik dan voldoende olie hebben? heb ik me dan goed voorbereid? Zo leven alsof het mijn laatste dag is, me voorbereiden alsof straks de Bruidegom zou kunnen komen: dan ben ik goed bezig. In onze tijd leven vele mensen van dag tot dag, ze leven min of meer op de automatische piloot, ze balanceren tussen overleven en geleefd worden. In het Evangelie is er sprake van een lamp; dat is het symbool van het geloof in God dat ons leven verlicht. Er is ook sprake van olie; dat is het symbool van de naastenliefde die het licht van het geloof in God voedt, vruchtbaar en geloof-waardig maakt. Samengevat: om klaar te zijn voor de ontmoeting met de Heer, is het geloof in God én daden van naastenliefde belangrijk. Als we alleen maar aan onszelf denken en niet open staan voor andere mensen, komt er geen olie voor de lamp van ons geloof in de kruik. Als we dan te weinig olie of geen olie meer hebben, zal ons geloof uitgedoofd zijn als de Heer komt. Daarom, laten we waakzaam zijn, oog hebben voor onze dierbaren en voor mensen die het nodig hebben: goed doen, delen, gebaren van dienstbaarheid en solidariteit. Dan kunnen we rustig de komst van de Bruidegom verwachten. De Heer mag dan komen wanneer Hij wil, we zullen dan klaar zijn. We hoeven dan niet bang te zijn voor de dood, omdat we genoeg olie in onze lamp en reserve olie in onze kruik hebben.

Nu zou je kunnen denken: vijf dwaze maagden en vijf verstandige, 50/50 (fifty fifty), tot welke groep behoor ik? Ben ik goed of slecht, zit ik goed of fout? Maar zo moet je niet rekenen. Dwaas en wijs zijn de twee houdingen in ieder mens. In ieder mens zit iets dwaas en iets wijs. De kunst is om jezelf te onderzoeken en te ontdekken waar je kunt groeien in wijsheid. Er zijn vele manieren om niet waakzaam te zijn, bijvoorbeeld: zo opgaan in wat je afleidt van God en de naaste, zo opgaan in jouw werk of hobby’s dat je aan niets anders meer denkt, opgaan in jezelf, in jouw eigen gelijk, in jouw gevoelens dat je aan niets anders meer denkt. Daarom beste mensen, laat je corrigeren door de Heer Jezus, vergroot elke dag uw goede werken en aandacht voor elkaar. Bidden tot Maria. Als een goede Moeder zorgt Ze dat ons innerlijk huishouden op orde is. Maria helpt je om jouw geloof door naastenliefde werkzamer te maken. Dan zal onze lamp hier op aarde stralen en na dit leven op het bruiloftsfeest in de Hemel.

Amen.