• darkblurbg

30-06-2019: De preek van het Feest van Petrus en Paulus 2019
Vandaag vieren we het Hoogfeest van de Heiligen Petrus en Paulus en we vieren ook dat 50 jaar geleden de eerste steen van deze kerk gelegd werd door mgr. Bluyssen, de toenmalige bisschop. Een steen is iets bijzonders. Je hebt grote stenen, kleine, vierkante, rechthoekige, allerlei maten en gewichten. Mensen zijn als stenen: je hebt grote, kleine, wat vierkante of rechthoekige mensen, in allerlei maten en gewichten. In allerlei kleuren ook. Dat maakt een samenleving tot iets heel interessant. Als je kijkt naar mensen, dan zie je dat die allerlei gaven en talenten hebben die ze kunnen inzetten in de samenleving om er iets moois van te maken. Er zijn mensen die goed met hun handen kunnen werken, anderen hebben een goed verstand, weer anderen kunnen het goed uitleggen. Kortom, een kleurrijk geheel. Het gekke in onze samenleving is dat hoewel we het nog nooit zo goed gehad hebben: we hebben de beste scholen en ziekenhuizen, mensen lijden geen honger, de gemiddelde leeftijd is heel hoog, er toch veel mensen mopperen. Een mopperende samenleving. Vele mensen, en het zijn er veel meer dan we denken, voelen zich niet lekker in hun vel. We kunnen zeggen dat vele mensen in onze samenleving onder stoom staan. Soms vliegt het deksel er af en dan zie en voel je wat er kookt.

Je kunt heel veel redenen aangeven waarom mensen overkoken of afbranden, maar ik denk dat ik weet wat er aan de hand is. Als alle mensen, die je kunt vergelijken met stenen, niet bouwen aan iets groots, dan blijft het één grote puinhoop. Een hoop stenen op en langs elkaar, zonder cement, zonder samenhang. Wat, of beter Wie, kan er voor cement/samenhang zorgen? Wat is het grote ideaal waar we samen aan kunnen bouwen? We hebben daarnet een stukje uit het Evangelie gelezen. Petrus geeft antwoord op een vraag van Jezus: “Wie zegt gij dat Ik ben?” Petrus zegt dan tegen Jezus: “Gij zijt de Christus, de Zoon van de Levende God.” Ik weet wel zeker dat als we Jezus Christus een plaats geven in ons leven, als we Hem belijden als Zoon van God en regelmatig – liefst dagelijks – met Hem spreken (bidden), dan ontstaat er orde in het leven, samenhang. Dat gebeurt waarschijnlijk niet meteen, maar als je Jezus bovenaan zet in het leven, dan vind je rust voor jouw rusteloze ziel. Het is zoals met een pyramide. Jullie weten hoe een pyramide eruit ziet hé !? Een hoop stenen op elkaar gestapeld, in een vierkant, enorm hoog, met één steen op de top. Mensen, maar ook het eigen leven, is als een pyramide met heel veel bouwstenen en steentjes. Zet dan dé Steen, Jezus Christus, op de top. Als je Hem bovenaan zet in jouw leven, dan zorgt Hij voor orde en samenhang. Dan inspireert Hij je zo dat je aandacht hebt voor de partner, de kinderen, de familie, het werk, je hebt aandacht voor mensen dichtbij en veraf, voor de buren, zelfs de vrije dagen en de vakanties. De Heer Jezus is een God van orde. Zet Hem bovenaan in jouw leven en je doet niets of niemand tekort. Het is zoals bij Petrus, we hoorden het in het Evangelie: “Gij zijt de Christus, de Zoon van de Levende God” en dan zegt Jezus: “Gij zijt Petrus en op deze steenrots zal ik verder bouwen en de poorten van de hel zullen je niet overweldigen.” Inderdaad, de poorten van de hel, het kwade, is ook actief in deze wereld. We hebben er allemaal mee te maken in ons leven, in onze omgeving, in de samenleving. Chaos. Maar als je de Heer bovenaan zet, dan kan er vanalles gebeuren, je kunt net zoals iedereen ziek worden, werk verliezen, of problemen meemaken, maar je blijft staan op een rots, een steenrots. De golven en stormen van het leven slaan te pletter op deze steenrots. De golven van het leven kunnen je hoogstens een beetje nat maken, maar je valt niet, je blijft staan op de rots. Als u goed geluisterd heeft, heb ik de uitspraak van Jezus een beetje vervormd; ik heb er een draai aan gegeven. Er staat letterlijk: “Gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn kerk bouwen”. De Kerk is ook gebouwd op een rots: Petrus, de eerste Paus. Wij hebben nog altijd een Paus, Paus Franciscus. Je kunt hem vergelijken met een hoeksteen die het gebouw bij elkaar houdt. Een hoeksteen is een stevige steen die men in de hoek van een gebouw legt waarop men met andere stenen verder bouwt. Als je die hoeksteen weg haalt, dan valt het hele gebouw in, een puinhoop.

De kerk is gebouwd met vele stenen, vele mensen die gedoopt zijn. Paus Franciscus is onze hoeksteen in het geloof, de hoop en de liefde; hij verwijst altijd naar Jezus Christus. Onze Lieve Heer staat bovenaan. Laten wij als kerkgemeenschap van Petrus en Paulus, op voorspraak van deze grote Heiligen (Petrus en Paulus), kiezen voor Jezus Christus. Zeg tegen Hem: “Kom in mijn leven”, en zeg: “Ik zet U Heer Jezus bovenaan. Help me om U bovenaan te zetten en help me op een goede manier te leven met aandacht voor U en alle mensen.” Zo kunnen we ons leven, onze samenleving en onze kerk opbouwen. Gods Rijk op aarde. Zo bouwen we in Jezus’ Naam aan een samenleving van liefde, vrede, geduld, verdraagzaamheid, solidariteit en nog zoveel meer.

Amen.