• darkblurbg

01-12-2019: De preek van de eerste zondag van de Advent 2019
Heel het leven is een tocht om Jezus Christus te ontmoeten. Alle mensen gaan die tocht, zelfs ongelovigen en andersgelovigen. Het mooiste geschenk in het leven is Jezus Christus ontmoeten, Hem leren kennen en beminnen. Want het belangrijkste wat een mens in het leven kan meemaken is Jezus ontmoeten, en beseffen dat Hij je gered heeft, je lief heeft, Zijn leven heeft gegeven voor jou. De Heer is vooral gekomen voor mensen die zoeken, mensen die een gat in hun hart hebben. Deze adventsperiode – vier weken vóór Kerstmis – gaan wij die tocht op een bijzondere manier. In de eerste lezing spreekt de profeet Jesaja over die tocht: “Alle volkeren, alle naties, alle mensen gaan op weg naar de berg waarop de tempel van de Heer staat. Hij zal oprijzen boven alle andere heuvels en bergen”. Ja, heel het menselijk leven is een tocht om bij de berg van de Heer te komen en Hem te ontmoeten. Iedereen is op weg op het pad van de tijd.

We kunnen ons afvragen: wanneer ontmoet ik Jezus Christus? Op het eind? Neen! Niet op het eind, ja ook op het eind van je leven, maar ook elke dag. Wanneer, waar? Je ontmoet de Heer als je bidt, als je de Heilige Communie ontvangt, in de sacramenten. Je ontmoet de Heer ook in andere mensen, als je goed doet, zieken bezoekt, aan anderen denkt, wanneer je niet egoïstisch bent maar behulpzaam. In al die dingen ontmoet je de Heer. Kortom, heel het leven is een ontmoeting met de Heer van het Leven. En die weg eindigt nooit. Ja, je kunt wel eens struikelen, vallen onderweg, maar het is de kunst om niet te blijven liggen, maar weer op te staan en verder te gaan, herbeginnen, en opnieuw de zin van het leven vinden. De ‘zin van het leven’, dat wil zeggen: Jezus Christus ontmoeten en volgen en liefhebben. Heel de mensenfamilie, alle mensen van de wereld zijn op stap, op zoek naar vrede en hoop. Velen vinden het niet onderweg omdat ze de Heer niet kennen en beminnen. De adventstijd die we vandaag beginnen wijst ons de richting, naar Kerstmis, de geboorte van Jezus Christus. Maar hoeveel mensen weten nog wat Kerstmis echt betekent? Een feest van lichtjes, een feest van vrede, een feest van gezellig samenzijn, lekker eten met familie en vrienden. Dat mag allemaal, maar het is de verpakking. Open die verpakking en kijk waar Kerstmis echt over gaat. Het gaat om Jezus Christus, het Licht van de wereld, de Koning van de Vrede, Hij brengt mensen – zelfs vreemde mensen – samen in één familie van broeders en zusters, Hij bereidt voor ons een maaltijd aan de Altaartafel, een spijs die niemand anders kan geven. Het is de Heer zelf en Hij leert ons, zoals de profeet Jesaja zegt: “onze zwaarden om te smeden tot ploegijzers, onze speren tot sikkels. Niemand trekt nog het zwaard tegen een ander, niemand zal nog leren oorlog te voeren.” Wanneer zal dat gebeuren? Het zal mooi zijn als die dag komt wanneer wapens zwijgen. Het is mogelijk. “Kom” zegt de profeet Jesaja “laten we wandelen in het licht van de Heer.” Broeders en zusters, zorg dat je wandelt in Zijn licht en dan ben je op weg naar een vrede die niemand hier op aarde kan geven. Jezus Christus is het doel van ons pelgrimstocht, maar Hij is ook onze Leidsman. Onder Zijn leiding gaan we op weg. We lezen over Hem in de Bijbel, de Heilige Schrift. Zijn woorden bouwen een mens en ook onze samenleving op. Met Zijn licht in ons hart en verstand gaan we op weg. En weet dat de Heer nooit ontgoochelt, Hij is trouw als wij trouw blijven. Laten we daaraan denken.

Het model voor onze pelgrimstocht, van deze manier van leven, van dit op weg zijn in het leven, is Maria, de Moeder van Jezus die ook onze Moeder is. Maria was een eenvoudig dorpsmeisje die een groot verlangen had naar God. Haar grote verlangen werd bovenmatig vervuld doordat God in Haar schoot het vlees aannam. God is mens geworden om met ieder mens mee te kunnen gaan, op tocht. Jezus Christus, God zij dank, gaat met u mee zodat u nooit alleen moet gaan. Onze familie en vrienden blijven altijd op een afstand; begrensd door tijd en ruimte zijn ze soms letterlijk of figuurlijk kilometers van ons vandaan. De Heer niet. Door het doopsel en het geloof leeft Hij in uw hart en gaat Hij altijd met u mee. Al-tijd. Even inkeren in uw hart en u kunt met Hem spreken en Hij begrijpt u beter dan dat u uzelf begrijpt. In deze Adventstijd willen we ons laten leiden door Maria die weet hoe we Jezus kunnen ontmoeten en beminnen. Samen op weg.

Amen.