• darkblurbg

14-04-2019: De preek van Palmpasen 2019
Als we naar de personen kijken die vandaag in het Evangelie voorkomen, dan zien we een dwarsdoorsnede van de mensheid. De leerlingen van Jezus in de Hof van Olijven vallen – als het erop aan komt – in slaap; van je vrienden moet je het hebben. Judas die in de duisternis rondsluipt met zijn moeilijk te begrijpen daad van verraad; hij verraadt Jezus met een kus. Petrus met zijn groot én klein hart; hij was groot en stoutmoedig genoeg om de soldaten aan te vallen, maar daarna zo klein en laf dat hij op de vragen van een dienstmeisje ontkende Jezus te kennen; Petrus verloochent Jezus: “Ik ken die Mens niet”. We zien de priesters van de Hoge Raad die Jezus ondervragen en verhoren; de waarheid blijft voor hen verborgen omdat ze vastgeroest zitten in hun eigen gelijk; ze willen niet erkennen dat Jezus de Zoon van God is. We zien Pilatus die de waarheid over Jezus negeert omdat het niet goed uitkomt voor zijn carrière. We zien bange apostelen, op het eind zien we ze niet meer, gevlucht. En de moordenaar Barabbas, zijn naam betekent ‘zoon van de vader’, maar de echte ‘Zoon van de Vader’ is Jezus: Zoon van God de Vader. Hij kan leven geven en alles nieuw maken. We zien Simon van Cyrene die gedwongen wordt om het Kruis van Jezus te helpen dragen; in het begin doet hij dat met veel tegenzin, maar gaande de weg leert Simon van Cyrene Jezus kennen. Als mensen moeite zouden doen om Jezus te leren kennen… We zien soldaten die alleen maar hun ‘plicht’ doen; niet nadenken, gewoon met de kudde meelopen, dat is het gemakkelijkste. De ‘Vrienden van Jezus’, we kunnen ze beter ‘Vrienden van de Nacht’ noemen: Jozef van Arimathea en Nicodemus, vinden Jezus sympathiek en zijn eerlijk geïnteresseerd in Hem, maar omdat ze moeilijkheden verwachten blijven ze liever op de achtergrond. Ze willen wel aan de kant van Jezus staan, maar ze zijn bang voor de gevolgen en steken hun hoofd niet boven het maaiveld uit, bang het te verliezen. Tja, in een omgeving waar de waarheid over Jezus niet populair is, is het gevaarlijk om aan de kant van Jezus te staan; dat was toen zo, dat is nu nog zo. Onze tijd lijkt zoveel op die tijd. Deze en andere mensen ontmoeten we op de weg van de Hof van Olijven (Getsemane) naar de Kruisberg (Golgotha).

Ondanks de duisternis rond Jezus zien we ook een lichtstraal. We zien gelovige vrouwen. In hen overwint de liefde voor Jezus. Liefde overwint angst. Liefde geeft kracht aan menselijke zwakheid en maakt mensen onwankelbaar trouw, ook in donkere angstige tijden. De grootste Ster die schijnt is Maria. In haar litanie wordt ze ‘Stella Maris’ genoemd, de ‘Ster van de Zee’. Als de golven rijzen, hoger, hoger dreigen, dan is Maria daar als een veilige Ster, een lichtbaken in de nacht. Maria verbindt Haar leven met het leven van Jezus om onze verlossing te bekomen en de vernieuwing van de wereld tot stand te brengen. Zij staat onder het Kruis, ze ligt niet, ze zit niet, ze staat. Johannes, de jongste apostel, staat daar ook. Hun liefde is groot genoeg om bij Jezus te blijven en niet om te vallen. Waarschijnlijk heeft Johannes naar Maria geluisterd, Haar gevolgd tot onder het Kruis, bij Jezus. Als Johannes niet bij Maria gebleven was, was hij waarschijnlijk zoals de andere apostelen ook gevlucht. En wij? Waar staan wij? Maria is onze Hemelse Moeder. Zoals Johannes wil Zij ook ons bij de hand nemen. Als een Moeder, weet Maria dat we verlangen naar waarheid, vrede, liefde, naar wat zuiver is en niet misleidt. De Kerk is ook een Moeder. Ze roept ons op om Jezus, de Zoon van Maria, te leren kennen. Jezus zag de schoonheid in alle dingen. Hij zoekt in ieder mens naar het goede, hoe klein en verborgen het ook is, om het kwade te kunnen vergeven. Daarom: aanbid Hem, dank Hem. Want Hij heeft goddelijke woorden tot ons gesproken, woorden van God, woorden die bestemd zijn voor iedereen en voor altijd. Dat is wat we nodig hebben in de wereld van vandaag. Laten wij Maria eren en dan kan Zij ons helpen en dan zullen wij niet omvallen wat er ook gebeurt. Maria neemt ons allen op als Haar kinderen, ze wil ons begeleiden door het leven en beschermen tegen allerlei gevaren. Laten wij onze vreugde, ons leed en onze mislukkingen bij Maria brengen. Zij helpt ons naar Jezus te gaan en Hij begrijpt ons, vergeeft ons, Hij heeft ons lief en vraagt ons Zijn liefde in deze wereld te brengen om de wereld te vernieuwen.

Amen.