• darkblurbg

08-12-2019: De preek van de tweede zondag van de Advent 2019
Het is vandaag 8 december en dan viert de Kerk het Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de Maagd Maria. Hoewel het Advent is wil ik stilstaan bij dit feest ter ere van Maria. Want wat betekent de Onbevlekte Ontvangenis van Maria? Het betekent dat de ziel van Maria vanaf het begin van haar conceptie niet bevlekt was met kwaad. Maria werd negen maanden later geboren zonder de erfzonde, d.w.z. ze was nooit gericht op het kwaad, gericht op het goede zei Ze altijd ‘ja’ tegen God. De ‘Onbevlekte Ontvangenis van Maria’ werd al eeuwen geloofd, maar werd op 8 december 1854 als dogma door de paus Pius IX afgekondigd. U zult misschien denken: “Jaja, ’t zal wel. Weeral een kunststukje van de Kerk”, maar het bijzondere is dat vier jaar later (1858) Maria verscheen in Lourdes en ze van Zichzelf zei: “Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis”. Maria kwam dus bevestigen wat de Paus eerder had afgekondigd en al eeuwen geloofd werd in de Kerk. Maria is dus wel heel bijzonder. Samengevat: Ze heeft altijd ‘ja’ gezegd tegen God; en doordat Maria ‘Onbevlekt’ is, heeft de Heilige God het vlees kunnen aannemen in de schoot van Maria. God is Mens geworden, Jezus Christus, we vieren het over enkele weken met Kerstmis. Zoals in de eerste lezing gezegd wordt: “De geest van de Heer rust op Hem, de geest van wijsheid en verstand, de geest van raad en heldenmoed, de geest van liefde”. En als Jezus aanwezig is, wordt in een prachtig vredesvisioen de toekomst geschilderd: “De wolf huist bij het lam, de panter naast het geitje, kalf en leeuwenjong grazen tezamen, koe en berin hebben vriendschap gesloten, een kind steekt het handje in het nest van de slang. Niemand doet meer kwaad, maar de hele aarde is vervuld van liefde tot God”. Prachtig. We zien er naar uit! Maar wij mensen kunnen dit niet alleen. We hebben hulp nodig. We hebben gebed nodig; als we bidden hebben we contact met God, met Jezus Christus. We hebben de sacramenten nodig; vooral de Eucharistie, Jezus zelf in de Heilige Communie. We hebben ook Maria nodig; zoals Zij negen maanden Jezus in haar schoot gevormd heeft, zo wil Zij ook ons vormen. Als een Moeder helpt Maria ons om meer en meer op Jezus te gelijken. Maria ziet ons één voor één. Je kunt soms dor zijn, in jezelf gesloten, lauw, verhard door de beproevingen die je ondergaat. Als een Moeder nadert Maria, neemt je bij de hand en brengt je bij Haar Zoon Jezus. Zij vormt in je de trekken van Jezus.

Maria heeft altijd ‘ja’ gezegd tegen God, ‘hier ben ik’ en Zij nodigt ons uit om hetzelfde te zeggen. Als we tegen God zeggen ‘hier ben ik’ gaan we over van een horizontaal plat leven, naar een verticaal leven dat alles verwacht van God. ‘Ja’ zeggen tegen God is een remedie tegen egoïsme, het is het antigif voor een leeg gevoel. ‘God, hier ben ik’ is geloven dat er een toekomst is, een toekomst die zelfs over de grens van de dood verder gaat. ‘Hier ben ik Heer’ is openstaan voor Gods verrassingen. Laten wij samen met Maria herhalen: “Hier ben ik Heer, dat Uw Wil vandaag aan mij geschiede”. Maria zei: “Mij geschiede naar Uw woord”, Ze zei niet: “het geschiede naar mijn zin, naar mijn goesting.” Ze zei: “Uw Wil geschiede in mij”. Johannes de Doper roept vandaag op tot bekering. Maria zei niet: “Ik bekeer Me maar een beetje, tot hier en niet verder, en Ik doe wat Ik wil”. Neen, Maria stelt bij alles en voor alles vertrouwen in God. Dat is het geheim van Maria’s leven. Maria weet dat God een Vader is, de liefste van alle vaders, en Hij verlangt dat we ons bekeren, dat wil zeggen, dat we ons helemaal aan Hem geven, in liefde, in geloof, in vertrouwen, en dat mag te zien en te horen zijn in ons leven. Maar hoe dikwijls schieten we tekort?! Wij zijn niet onbevlekt. Niet voor niets bidden we in het begin van de Mis om vergeving omdat onze woorden en gedachten, ons doen en laten niet perfect is. Maria wil ons helpen. Kijken we vandaag naar de schoonheid, de innerlijke schoonheid, van de Maagd Maria, die geboren en geleefd heeft zonder zonde en altijd koos voor het goede.

Betekent dit dat het leven van Maria gemakkelijk was? Neen. Kijk naar Jezus. De Zoon van Maria die ook de Zoon van God is, werd niet door iedereen geloofd. Hij kwam in de wereld, maar de wereld aanvaardde Hem niet. Dat moet Maria zeker pijn gedaan hebben, zeker toen ze onder aan het Kruis stond. Maar Maria bleef vertrouwen op God. Zij is er zeker van dat Hij alles ten goede kan keren, zelfs op manieren die wij niet verwachten. Maria leert ons ons niet over te geven aan onze problemen en moeilijkheden, maar te zeggen: ‘Ja. Heer, hier ben ik’. Vragen we aan de Onbevlekte Maagd Maria de kracht van haar gebed om zo te leven.

Amen.