• darkblurbg

09-06-2019: Preek ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie 2019
Iedere mens wil het beste, het goede. Ieder mens wil ook vrede. We willen ook allemaal gelukkig zijn. Maar wij zijn wel eens onrustig; we hebben niet altijd vrede, kinderen en zelfs grote mensen maken wel eens ruzie. Een vriend van Jezus, Augustinus, zei: “Ons hart is onrustig totdat het rust vindt bij God.” Maar, kennen wij God? Zoeken we het geluk, de rust en de vrede bij Hem? God is voor vele mensen een grote Onbekende. Vele mensen die God niet kennen, zoeken het geluk op andere plaatsen: geld, vakanties, hobby’s, sport, vriendschappen, en in sommige gevallen: drank, drugs en rock en roll. Maar die dingen blijken niet te werken, eventjes ja, maar hoeveel geld je ook hebt, hoe dikwijls je ook op vakantie gaat, je wordt er niet altijd gelukkiger door. Je kunt zeggen dat we een groot gat in ons hart hebben en dat kan door niets gevuld worden. Maar, er is Iemand die dat oneindig groot gat in ons hart kan vullen: de Oneindige God die Zich geopenbaard heeft in Jezus Christus. Jezus helpt ons. Zonder Jezus Christus, zonder Zijn vrede, zijn we zoals sommige baby’s die nooit genoeg hebben en altijd honger hebben naar méér.

Over baby’s gesproken. In de buik van een mama zaten eens twee baby’tjes, een tweeling. Aan het einde van hun negen maanden in de schoot van hun mama spraken ze over de toekomst. De ene was een kleine gelovige, de andere een kleine ongelovige. De kleine ongelovige vroeg: “Geloof je nu werkelijk in een leven na de geboorte?” “Jazeker!” antwoordde de kleine gelovige. “Ons leven hier is alleen maar bedoeld om te kunnen groeien en ons voor te bereiden op het leven na de geboorte, zodat we dan sterk genoeg zijn om daar goede dingen te doen.” De kleine ongelovige antwoordde: “Onzin, hoe ziet het leven na de geboorte er dan uit?” De kleine gelovige zei: “Dat weet ik ook niet precies. Maar het zal daar lichter zijn dan hier. Misschien kunnen we daar rondvliegen en eten met de mond.” “Onzin. Rondvliegen dat kan niet, eten met de mond… wij worden door de navelstreng gevoed. Trouwens, er kan geen leven na de geboorte zijn, want de navelstreng is nu al veel te kort.” De kleine gelovige hield vol: “Ik weet zeker dat er leven na de geboorte is. Het zal gewoon anders zijn.” De kleine ongelovige zei: “Er is nog nooit iemand na de geboorte teruggekomen. Na de geboorte is het leven voorbij. Het leven is alleen maar donker en benauwend.” Tja, het leek er wel op, maar de kleine gelovige zei: “Hoe het leven na de geboorte eruit ziet weet ik niet, maar we zullen in elk geval onze moeder zien en zij zal voor ons zorgen.” De kleine ongelovige zei: “Moeder? Geloof jij in moeder? Waar is zij dan?” De kleine gelovige zei: “Ze is overal om ons heen. We zijn en leven door haar, met haar, in haar. Zonder haar bestaan we niet eens”. Dat ging voor de kleine ongelovige veel te ver: “Ik heb nog nooit iets van moeder gemerkt en dat komt omdat ze niet bestaat.” De kleine gelovige zei: “Soms, als we stil zijn, kun je moeder horen zingen, of voelen als zij onze wereld streelt. Ik geloof echt dat er een leven na de geboorte is en dat ons echte leven nog moet beginnen!” Tot zover het verhaal.

Zoals daar in de moederschoot zullen wij hier op aarde ook nooit helemaal gelukkig worden. Daar is deze aarde te klein en het leven te kort voor, te beperkt, donker en benauwend soms. Met computers en mobieltjes kunnen we ook niet alles oplossen. Alles wat we zien gaat voorbij. We hebben Iemand nodig: God, Jezus Christus. Hij helpt ons om van het leven iets moois te maken. Hij helpt ons om boven onszelf uit te stijgen, zodat we niet alleen voor onszelf leven, maar ook voor andere mensen in vergeving, naastenliefde, dienstbaarheid en solidariteit. Wij kunnen Jezus ontmoeten in de Heilige Communie. Zoals we friet en frikandellen moeten eten om in leven te blijven, zo moeten we ook geestelijk gevoed worden, door gebed, door de Heilige Communie. Als je de Eerste Heilige Communie ontvangt, kun je Jezus van alles vragen. Hij zal je helpen. Geen grote auto, geen geld, geen grote vakanties, maar vrede, liefde, vreugde, vergeving. En dan, op het eind van jouw leven, zal Hij je het eeuwig leven geven bij God onze Vader in de Hemel.

Amen.