• darkblurbg

25-12-2019: De preek van Kerstmis 2019
“Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer”. God is niet langer ver weg, Hij is in de wereld gekomen. Vanaf dit ogenblik is God werkelijk ‘God met ons’. Als dit waar is, dan heeft dit alles met mij te maken. Dan moet ik ook zeggen, zoals de herders: “Kom, ik wil naar Bethlehem gaan en kijken wat daar gebeurd is. Ik wil Jezus zien”.

We kunnen veel leren van de herders. Ten eerste wordt van hen gezegd dat ze de wacht hielden, “ze bewaakten hun kudde.” Omdat ze waakten kon die Blijde Boodschap juist hen bereiken. Wij moeten ook waakzaam zijn, zodat we die Boodschap ook kunnen horen. Waakzame mensen voor het goede dat er gebeurt en meehelpen om het goede te doen. Wakker binnentreden in de liefde van de Heer Jezus Christus. Een gevoeligheid voor de Heer Jezus ontwikkelen, voor de stille geheimvolle tekens waarmee Hij ons aanraakt en ons wil leiden. Want ieder mens kan de Heer ontmoeten. We kunnen veel leren van de herders. Nadat ze de boodschap van de Engel hoorden: “Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer”, zeiden de herders tot elkaar: “Kom, we gaan kijken, en ze haastten zich naar Bethlehem”. Wat ze hoorden vonden ze zo belangrijk dat ze meteen vertrokken. Wat ze hoorden veranderde hun leven en uiteindelijk de hele wereld. Ja, ze waren nieuwsgierig, maar deze eenvoudige herders voelden wel aan dat de Redder van de wereld geboren was, de lang verwachtte Messias was in de stad van David ter wereld gekomen. Er was niets belangrijkers, dus ze haastten zich. In ons leven zijn we niet zo snel. Op het To Do-lijstje staat God niet bovenaan. God is belangrijk. De herders leren ons dat. Ze leren ons ons niet onder druk te laten zetten door bijzaken. Als we God op de eerste plaats zetten, dan gebeurt er namelijk iets bijzonders. Hij zorgt er dan voor dat er orde in ons leven komt, dat we bijvoorbeeld tijd en aandacht geven aan onze dierbaren, dat we de juiste woorden vinden om mensen nabij te zijn. Als we God bovenaan zetten, dan zorgt Hij er voor dat de puzzelstukjes van ons leven in elkaar passen en dat het geen puinhoop wordt. De Heer in ons leven binnenlaten is mooi. Tijd aan God gegeven – en in Zijn Naam aan onze medemens – is nooit verloren tijd. Het is tijd waarin en waardoor we echt leven en onze menselijkheid tot leven komt. We kunnen veel leren van de herders. (( Ze waren de eersten die naar Jezus in de kribbe gingen en hun Verlosser ontmoetten. De Wijzen uit het Oosten (Drie Koningen) kwamen veel later en ze kwamen van ver. De herders leefden dicht bij de Heer, ze hoefden ‘de straat maar over te steken’ en ze waren er. De Wijzen woonden ver weg en moesten een lange en moeilijke weg afleggen om Jezus te zien. De Wijzen hadden begeleiding nodig en ze begrepen niet alles. En wij? Lijken wij op de herders of de Wijzen? Zijn wij dicht genoeg bij de Heer? Kunnen we gewoon ‘de straat oversteken’ of komen we van ver? Te gemakkelijk laten we ons in beslag nemen door wereldse zaken en bezigheden die ons op grote afstand houden van Jezus Christus. We leven te dikwijls in een roes van gedachten en activiteiten waardoor we de weg naar de Heer niet vinden. Toch is er voor iedereen een weg. Jezus Christus kent ieder van u, beter dan dat u uzelf kent. Hij roept u, zodat ook u kunt zeggen: “Kom, ik wil naar Bethlehem gaan, naar Jezus; laten we de straat oversteken, naar die God die naar ons toegekomen is.” )) Ja, God is naar ons gekomen. De weg naar God zou onze krachten te boven gaan, maar de Heer kwam van alzo hoge. Hij heeft de langste weg afgelegd. Nu nodigt Hij ieder van ons uit: kom, kom naar Mij en zie hoeveel Ik van u houd. Ik wil u helpen om van het leven iets moois te maken.

Kerstmis. De Heer wil niet op een afstand blijven. Wij kunnen zoals de herders naar Jezus gaan. Dat kunnen we van hen leren. Daarom bidden wij in deze Heilige Nacht: “Heer Jezus Christus, kom! Kom bij mij binnen, in mijn ziel, in mijn hart. Verander mij. Wil mij omvormen en vernieuwen. Verander mij tot een mens in wie Uw liefde en vrede zichtbaar is geworden, en dan zal de wereld iets meer veranderen in een plaats van liefde en vrede”. Zalig Kerstmis.

Amen.