• darkblurbg

29-12-2019: De preek van De Heilige Familie 2019
Jezus, Maria en Jozef, de Heilige Familie. Het feest van de Heilige Familie werd door Paus Benedictus XV ingesteld in 1920. Het was een tijd toen de industrie opkwam en het gezin verwaarloosd werd. Ouders moesten toen van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat werken, kinderarbeid was toen heel gewoon. Er was niet veel tijd meer over voor het gezin, voor de familie. Je kunt je afvragen of er in onze tijd veel veranderd is. Om rond te komen moeten vele echtparen met twee gaan werken, meestal komen ze gestresseerd thuis en dan moet daar het werk nog beginnen. De kinderen lopen daar tussendoor.

Toch is het gezin belangrijk. In kerkelijke documenten wordt het christelijk gezin de ‘kleine huiskerk’ genoemd. Wat betekent dat? In het christelijk gezin wordt door de ouders de basis gelegd voor de geloofsbeleving en waardenbeleving. In een gezin ervaart een kind wat liefde is. Een kind ziet wat ouders doen voor elkaar en voor hem of haar.

Een kind ziet hoe ouders van elkaar houden. Het kind leert wat het betekent trouw te zijn aan elkaar, om elkaar te vergeven, om met gezinsleden samen te leven. Een kind ontdekt dat er nog een grotere familie is: grootouders, tantes en ooms, neefjes en nichtjes. Een kind leert om met de verschillende karakters om te gaan en dat is belangrijk voor de ontwikkeling en het latere leven. Want een kind gaat naar school, gaat werken, en daar ontmoet men mensen van allerlei slag. De vaardigheden die men in het gezin geleerd heeft, komen dan van pas. Kortom, het gezin is de kern van de samenleving. Als men gelovig is ontdekt het kind dat er een nog groter gezin is. Dat er een God is die men Vader kan noemen, die Zijn Zoon gestuurd heeft: Jezus, onze grote Broer waarop men alle dagen van het leven kan steunen; een kind ontdekt dat er een Moeder in de Hemel is, Maria; dat we allemaal broers en zussen zijn, een grote Heilige Familie. Geweldig als men dat gelooft. Het geeft perspectief aan het leven, het leven loopt niet dood. Maar spijtig genoeg zijn er niet veel jonge mensen die dit horen en naar de kerk gaan. Soms hoor ik: waarom doet de kerk niets voor jongeren, bijvoorbeeld met speciale vieringen? Vele priesters hebben de afgelopen jaren vanalles geprobeerd om jongeren de kerk in te krijgen en te houden. Het resultaat is mager. Sommigen hebben het wel ontdekt, God zij dank!, maar bij de meesten zat en zit het geloof waarschijnlijk niet diep genoeg. Ik vermoed dat ze nooit gehoord of echt ondervonden hebben dat het leven met Jezus, Maria en Jozef geweldig is. Er is ook zoveel andere afleiding…

Laten wij toch maar proberen het geloof door te geven aan onze kinderen. Als kleinkinderen komen logeren, leer ze bidden, spreek over Jezus, Maria en Jozef. Je wilt niet het beste, maar toch het allerbeste voor uw kind of kleinkind? Kinderen krijgen mooie kleren, beoefenen hun hobby’s en gaan sporten, krijgen cadeautjes in overvloed, maar het allerbelangrijkste is het geloof in Jezus, Maria en Jozef, de Heilige Familie. Leren bidden is heel belangrijk, levensnoodzakelijk. Hoeveel mensen worden later niet wanhopig of ontsporen omdat ze de zin en de Zingever van het leven (God) niet kennen? Ondertussen weet ik uit ervaring dat jonge mensen weer open staan voor geloof. Ik geef in de kerk regelmatig rondleidingen aan jonge mensen. Ze lachen niet als je over Jezus, Maria en Jozef spreekt; sterker nog, ze hebben respect voor wat ik vertel en geloof. Kortom, wees niet bang. Jonge mensen zijn weer ontvankelijk voor het christelijk geloof. Probeer daarom ook elke gelegenheid aan te grijpen om even te bidden. Bijvoorbeeld aan tafel, vlak voor het eten, om God te danken; of als kinderen/kleinkinderen gaan slapen even de Heer danken voor de dag en het leven. Klein geleerd is oud gedaan. Een kaarsje aansteken bij een Mariabeeld, een Weesgegroetje, je zult zien dat je kind er beter van wordt en zelf word je er ook beter van. Lees een tekst uit een Bijbel voor, er staan prachtige teksten in mét een goede boodschap. De liefde van Jezus, Maria en Jozef zullen het hart van het kind bewegen tot naastenliefde. Die liefde zal gericht zijn op u. Het zal zijn of haar familie beminnen vanuit God.</P><P>
U weet net zo goed als ik dat het leven voorbij vliegt. Het jaar is bijna voorbij en het is nog maar pas begonnen. Als men oud is en terugkijkt hoop ik dat je sporen van Jezus, Maria en Jozef ontdekt. Laten wij, als familie van broers en zussen, nu de voorspraak van deze Heilige Familie inroepen voor onze dierbaren en om zelf sterk te staan in geloof, hoop en liefde om het geloof door te geven aan onze dierbaren.

Amen.