• darkblurbg

16-06-2019: De preek van de Heilige Drie-eenheid 2019
Vandaag, een week na Pinksteren, vieren we het Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid. Het is het grootste mysterie van ons geloof: één God die Vader, Zoon en Heilige Geest is. Eén God die ook drie is. Hoe kunnen we dit begrijpen? Niet met ons verstand; ons verstand is daar te klein voor. We kunnen het misschien wel aanvoelen. Het begint met de uitspraak: God is liefde. Als God liefde is, betekent dit dat God méér is dan één. Want om lief te hebben, moet er iemand zijn die bemint en een ander die bemind wordt. Liefde is relatie, altijd gericht op een ander. In God is ook relatie, en er zijn er geen twee, maar drie, onderling verbonden door liefdesbanden. God is liefde, relatie, en Hij heeft zich geopenbaard als Vader, Zoon en Heilige Geest. In het Evangelie spreekt Jezus vaak over zijn band met de Vader. Jezus bidt tot de Vader en heeft alles van Hem ontvangen. Hij zegt dat de Vader en Hij één zijn. Vandaag zegt Hij: “Al wat de Vader heeft is het Mijne” en de Heer zegt ook iets over de Geest, de ‘Geest der waarheid, die tot de volle waarheid zal brengen”. Kortom, de Heilige Drie-eenheid. Het blijft een mysterie, maar met wat goede wil kunnen we het wat aanvoelen. Misschien ook ervaren. Zoals Jürgen Klopp.

Kent u Jürgen Klopp? Jürgen Klopp is de Duitse trainer van de voetbalclub Liverpool die onlangs de Champions League gewonnen heeft. Deze Duitser trainer heeft nooit een geheim gemaakt van zijn geloof. Hij zei (en je kunt het lezen op de Website van Liverpool FC): “Niemand heeft me gedwongen om te geloven. Ze hebben dat geprobeerd” (en hij verwijst dan naar het verplicht kerkbezoek in zijn jeugd) “maar dat dreef me net in de andere richting. Ik vond de weg naar God zelf terug.” Op de Website staan er tien geloofsuitspraken van Jürgen Klopp. Ik wil er enkele aanhalen en – sta me toe – becommentariëren. “Jezus is de belangrijkste Persoon in mijn leven” zegt hij. Tja, het is zoals met een pyramide. Een pyramide is opgebouwd uit stenen en heeft een top. De bouwstenen in het leven, het zijn er zoveel, maar als je Gods Zoon in het leven bovenaan zet, zorgt Hij er voor dat al het andere in het leven geordend is. Hij zorgt er voor dat we voldoende aandacht hebben voor onze partner, onze kinderen, vrienden, ons werk, onze hobby’s en zelfs vakantie. Kortom, de Heer zorgt er voor dat we het juiste spoor in het leven houden. Jürgen Klopp zegt ook: “Gelovig zijn maar daar niet over praten – ik kan me dat niet voorstellen. Wanneer iemand mij er iets over vraagt, vertel ik graag meer.” Inderdaad, als Christen zijn we geroepen om van ons geloof te getuigen, zeker met daden, maar als men ons bevraagt, dan ook met woorden. We hoeven niet bang te zijn om te spreken over ons geloof. Zoals Jürgen Klopp, hij zegt: “geloof in Jezus geeft mij zekerheid. Ik vind het erg dat er mensen zijn die dit gevoel van veiligheid niet kennen. Zij blijven hun hele leven zoeken naar andere vormen van bevestiging en voldoening”. Een prachtige uitspraak, waar ik me helemaal in kan vinden, net zoals de uitspraak: “Ik ben absoluut gegrondvest in het geloof. Het geloof houdt mij stabiel, ik weet dat er altijd Iemand is op wie ik kan vertrouwen”. En dan spreekt Hij over wat Jezus Christus gedaan heeft: “Jezus verrichtte de meest groothartige daad aller tijden, sindsdien is niets meer hetzelfde. Zijn Blijde Boodschap moet worden verteld.” Ja, Jezus, de Zoon van God, Tweede Persoon van de Heilige Drie-eenheid, heeft Zijn leven voor ons gegeven om ons te redden van de dood en ons het eeuwig leven te geven. Geweldig toch! Jürgen Klopp vindt dat hij vanuit zijn geloof ook een missie heeft, hij zegt: “Ik heb maar één leven, waar ik het beste van wil maken. Dat betekent niet dat ik iedere dag leef alsof het mijn laatste is, met veel drank en vertier. Neen, dat betekent dat ik van de wereld een betere plaats wil maken. Ik geloof dat ik dat het beste kan doen in mijn direct omgeving. Als ik een kamer verlaat, wil ik dat de mensen zich beter voelen dan toen ik binnenkwam. Zo zie ik het leven.” Een man met een missie dus. Mooi. Ik hoop dat dit bij ons ook zo is, dat we deze wereld en onze directe omgeving beter maken. Tot slot zegt hij: “Ik ben Christen, dus ik ben ervan overtuigd dat anderen ook succes mogen hebben. Het draait niet alleen om mij of mijn club. Ik beschouw het wel als onze plicht om altijd het maximale uit onszelf te halen. Al het andere is een verspilling van tijd.” Tot zover Jürgen Klopp.

We kunnen zeggen dat het mysterie van de Drie-ene God, God die liefde is, relatie is, ons verbindt met Hem en vanuit Hem met elkaar. God is liefde en relatie. Wij mogen als Christen leven in deze moderne samenleving en oog hebben voor alle mensen. Als Christen mogen wij in woord en daad Jezus’ Boodschap van liefde uitdragen op de plek waar wij leven. Een levenslange opdracht.

Amen.