• darkblurbg

28-07-2019: De preek van de zeventiende zondag door het jaar 2019
Kent u het populaire lied van John Lennon ‘Imagine’? Hij schreef en zong het in 1971 en dit lied illustreert krachtig het levensgevoel van vele mensen van onze tijd: “Imagine there’s no heaven, it’s easy if you try. No hell below us, above us only sky”. In vertaling klinkt het zo: “Beeldt je in dat er geen hemel is, het is gemakkelijk als je probeert. Geen hel onder ons, boven ons alleen maar lucht”. John Lennon zingt van een wereld vol vrede, maar het is zonder een hemel, zonder hel, geen godsdienst en geen God. In onze tijd wordt religie dikwijls gezien als oorzaak van kwaad, als bedreiging voor de vrede en vijandig tegenover de mens. Met als gevolg dat vele hedendaagse mensen alleen maar leven voor het hier en nu, en hier en nu willen genieten (living for today). Hieruit volgt dat vele mensen alles verwachten van deze wereld, overspannen verwachtingen. Mensen raken gefrustreerd omdat ze hier en nu niet alles krijgen, diepste verlangens worden niet volledig vervuld en mensen verliezen hun idealen: nothing to die for, niets is de moeite waard om voor te leven of om voor te sterven. Tja, dat krijg je als je het geloof en God wegneemt. Als er geen hoger doel meer is om voor te leven, wordt alles onduidelijk en blijft men ontgoocheld en dikwijls eenzaam achter. Men doet alles om de verveling en het alledaagse te ontvluchten en als dat niet meer werkt…

Ik zou het lied van John Lennon graag willen herschrijven: “Imagine there is a heaven, it’s easy if you try” (beeldt je in dat er een hemel is, het is gemakkelijk als je probeert). Beeld je in dat God bestaat, dat Hij is mens geworden, dat Hij Zich geopenbaard heeft in Jezus Christus, dat Hij een Blijde Boodschap bracht. Sterker nog: beeldt het je niet in, maar geloof dat het echt gebeurd is en dat Jezus Christus van je houdt. Zijn liefde geeft kleur aan het leven. En geef dan de wereld kleur door Zijn liefde. Als Christen mogen wij in de wereld, namens God, kleur brengen. En met kleur bedoel ik dan: vrede, geloof, hoop, liefde, verzoening, verdraagzaamheid, solidariteit en nog zoveel meer.

U heeft ongetwijfeld ook wel eens gehoord van de Grand Canyon, in de Amerikaanse staat Arizona. Die canyon heeft een rijke geschiedenis, er zijn vele lagen van gesteente. Elke laag bevat een schat aan informatie en grote verrassingen. Eens was het een ondiepe zee, begroeid met veel groen. De Grand Canyon kan ons helpen om na te denken over God, onze Hemelse Vader. Als we het Onzevader bidden, ontdekken we ‘lagen’ van openbaring over wie God is. Ieder vers leert ons iets nieuws. Ten eerste: als we God ‘Vader’ mogen noemen, betekent dat dat wij kinderen zijn, geliefde kinderen, Zijn kinderen. Voor ons is dit niet nieuw, maar in de tijd van Jezus wel. In Jezus’ tijd had men zoveel ontzag voor God, dat men Zijn Naam niet eens durfde uitspreken. Wij noemen God ‘Onze Vader’. Ten tweede: als we bidden “Uw Rijk kome”, leren we dat God een Koning is. Dus wij zijn koningskinderen en God nodigt ons uit met Hem samen te werken aan de opbouw van Zijn Koninkrijk, een Rijk van vrede, geloof, hoop, liefde en nog zoveel meer. Onze Vadergod is dus geen dictator, maar iemand die zoekt naar medewerkers en medewerksters. Wij zijn de ogen, oren, stem, handen en voeten van God in deze wereld. Ten derde: als we God vragen om ‘dagelijks brood’, dan is dat alles wat goed voor ons is: eten, brood, een dak boven ons hoofd, een huis om in te wonen, maar ook werk, geloof, hoop, liefde en nog zoveel meer. Het woord van Jezus wil ons inspireren en ons in beweging brengen naar elkaar toe. Dat ‘dagelijks brood’ verwijst ook naar de Heilige Communie, het grootste Goed in ons leven. Het is de Heer zelf die ons in beweging brengt en kracht geeft om beproevingen te doorstaan en verleidingen te weerstaan.

Daarom, bidt het Onzevader, bidt het laag voor laag, langzaam. Neem er de tijd voor en stop als een woord je aandacht trekt. Herhaal die zin of dat woord enkele keren en laat het landen in jouw hart. Als het goed is begint er iets te borrelen in jouw hart: vrede, geloof, hoop, liefde en nog zoveel meer. Het is net als het water dat door de Grand Canyon stroomt en alles meesleept wat in de weg ligt. Als je bidt, geloof dan dat er een hemel is, dat God er is, dat Jezus Christus er is, het is gemakkelijk als je probeert. Hij geeft je leven kleur en wij mogen weer kleur brengen in het leven van andere mensen. Imagine and believe, there is a heaven.

Amen.