• darkblurbg

22-12-2019: De preek van de vierde zondag van de Advent 2019
Wanneer u bedroefd, eenzaam of bang bent, dan is het bemoedigend dat er iemand tegen je zegt: “Ik ben bij je”. God zegt dat in deze Adventstijd ook: “Ik ben bij je”. Waar God is, daar is toekomst. Maar misschien vraagt u: “Waar is God dan? Is Hij met mij bezig?” Het is waar dat we God niet op tafel kunnen zetten zoals een bloempot, we kunnen Hem niet aanraken zoals een auto of een fiets. Maar we kunnen God wel ‘zien’. ‘Zien’ tussen aanhalingstekens. Mensen hebben namelijk het vermogen om God waar te nemen. Als we bijvoorbeeld de grootsheid van het heelal bekijken, kunnen we Gods grootheid aanvoelen. Als we in de wereld techniek gebruiken, is dat op een bepaalde manier gemaakt en dan kunnen we Gods scheppende geest vermoeden waaruit de wereld voortkomt. Als we de schoonheid van de schepping zien, kunnen we iets aanvoelen van Gods schoonheid, goedheid en grootheid. Als we zien hoe alles ordelijk functioneert en groeit en bloeit, kunnen we daarin Gods ordening herkennen. Ook in de woorden van de Bijbel kunnen we ervaren dat God tot ons spreekt. En als we mensen die door God geraakt zijn ontmoeten, kunnen we God bijna ‘zien’. Ik denk dan niet alleen aan de grote Heiligen: Petrus en Paulus, Franciscus van Assisi, Moeder Teresa, Theresia van Avila; maar ik denk ook aan vele goede mensen die niet zo beroemd zijn. Wanneer we zo’n mensen ontmoeten gaat er goedheid, oprechtheid, vreugde, vriendschap en liefde van hen uit. Dan mogen we geloven dat God er is en dat Hij ons raakt. Daarom willen wij ons goed voorbereiden op Kerstmis om God opnieuw te ‘zien’. Waar ‘zien’ we God met Kerstmis? In Jezus treedt God de wereld binnen. Hij is het Licht voor deze wereld, zeker in deze donkere dagen. Als wij met Jezus Christus verbonden leven, komt er een licht van hoop door ons de wereld binnen, licht dat van Hem komt en dat ons helpt goed te leven. Kortom, wanneer u bedroefd, eenzaam of bang bent, weet dan dat de Heer tegen je zegt: “Ik ben bij je”.

Meer dan 700 jaar voor Jezus’ geboorte kreeg koning Achaz dat ook te horen. Door de profeet Jesaja zei God tot koning Achaz: “Ik ben bij je”. En God bevestigde dit met een teken: “Zie, de jonge vrouw is zwanger, ze zal een zoon baren, en zij zal hem de naam Immanuel geven”. Waarschijnlijk sloeg Jesaja’s woord op een jonge vrouw in de tijd van koning Achaz, dus 700 jaar vóór die eerste Kerstmis. Maar – zoals we lezen in het Evangelie van vandaag – die profetie van Jesaja bezat een diepere laag. Door de Geest geïnspireerd verklaart Mattheüs dat Jezus de volmaakte vervulling is van die profetie. Jezus is die ‘Immanuel’. Vertaald betekent dat ‘God met ons’. Jezus is bij ons, de Immanuel. Door de menswording van God kwam de almachtige God om te redden wat verloren was. In Zijn grenzeloze liefde stuurde God Zijn Zoon om ons lot te delen en ons te redden en te zeggen: “Ik ben bij je. Wees niet bang”.

Beste mensen, “Ik ben bij je” is de kern van de Blijde Boodschap van vandaag. God lijkt soms zo afwezig, en dan is het belangrijk in het leven dat God aan de horizon verschijnt. Zoals de zon aan de horizon in het oosten opkomt, zo is Jezus in het oosten geboren, het Midden-Oosten. We hebben Hem nodig, zoals de zon, om de duisternis te verlichten. We zijn gedoopt, en dat betekent dat God bij je is, in je is. Als je blij door het leven gaat, dan is de Heer bij je. Als je gestrest bent of saggerijnig, dan geeft Jezus je zijn vrede. Als je verdrietig bent of als je pijn hebt, dan herinnert de Heer je er aan: “Ik ben altijd bij je”, in zijn Woord, in de Heilige Communie, in de mensen om u heen, in de natuur. De Heer is er. Als u het gevoel hebt tekort te schieten in het leven – misschien tegenover uw partner, of uw kind, of in het oplossen van een conflict, of het vinden van werk, of het breken met een gewoonte – ga dan naar Jezus Christus. Vergeet nooit dat Hij ‘bij je is’. Als u dat niet of te weinig beseft, open dan uw hart voor Hem. Hij komt u tegemoet. Over enkele dagen is het Kerstmis.

Amen.