• darkblurbg

20-01-2019: De preek van de tweede zondag door het jaar 2019
Jezus doet een wonder. Het is een buitengewoon teken van de Blijde Boodschap die Jezus brengt. Het doel van een wonder is het geloof wekken of versterken. Als ik straks in de Hemel kom, dan is een van de eerste dingen die ik aan Jezus vraag: “Waarom gebeuren er niet méér wonderen? Vele mensen verliezen hun geloof in U, Jezus. Als Gij nu eens regelmatig een wondertje doet, iemand genezen of een hopeloze situatie plots veranderen, dan zouden de mensen weer in U gaan geloven. Dan zouden de kerken weer vol zitten.” Maar is dat zo? Ergens staat dat Jezus weinig wonderen kon doen omdat er weinig geloof was. Misschien is er bij vele mensen wel te weinig geloof in Jezus.

Maar als er dan toch een wonder gebeurt, is dat een teken, het verwijst naar iets of Iemand. Dus we moeten leren zien achter het teken. In het Evangelie van vandaag gaat het niet over het veranderen van water in wijn. Er steekt meer achter. Als mensen wat wijn op hebben – niet teveel – dan ontstaat er vreugde, blijmoedigheid, saamhorigheid, een goede sfeer. Jezus wil dat alles tussen mensen vermeerderen. Bij het Laatste Avondmaal zegt Jezus: “Ik zou willen dat Mijn vreugde in u volkomen is”. Jezus wil onze vreugde, ons geluk volkomen maken. Hij wil het beste voor ons. Waar Jezus is, daar is vreugde. Daarom is dit wonderteken in onze tijd zo belangrijk. De Heer wil ons duidelijk maken wat Hij voor ons wil betekenen en waarvoor Hij op aarde gekomen is. Want als we in onze omgeving rondkijken, dan zijn er mensen die eenzaam zijn, anderen zijn verdrietig door iets wat ze meegemaakt hebben, sommige mensen denken niemand nodig te hebben, misschien zijn ze beschadigd door het leven, veel mensen hebben geen tijd voor een ander. Zo ontstaat dan angst en onrust en kan het feest van het leven niet doorgaan. Ik heb wel eens iemand horen zeggen: “Het leven is een feestje, maar je moet zelf de slingers hangen”. Ja, dat is leuk, maar soms heb je geen puf om de slingers op te hangen en kabbel je maar door in jouw levensbootje. De wijn is op. Ze hebben geen wijn meer, geen vreugde. De Moeder van Jezus, Maria, leert ons vandaag wat we dan kunnen doen. Maria – die ook onze Moeder is – ziet de nood van mensen. Op die bruiloft ziet ze dat de wijn op is, Ze gaat naar Jezus en zegt: “Ze hebben geen wijn meer” en Ze zegt dan tegen de bedienden: “Doe maar wat Jezus zegt”. Wij mogen ook naar Jezus gaan, ons hart bij Hem uitstorten, onze nood bij Hem neerleggen, naar Hem luisteren én doen wat Hij zegt. Als Christenen is het ook onze taak om naar medemensen te luisteren, een open oog en oor te hebben voor de nood van mensen rondom ons. Ik zeg altijd: als gedoopte ben je de oren, de ogen, de handen en de voeten en de stem van Jezus Christus in deze wereld. Hij heeft geen andere ogen, oren, handen, voeten en stem dan de onze. Als wij naar Jezus gaan in gebed, in de sacramenten, vooral tijdens de Heilige Communie, zal Hij ons inspireren om in actie te komen.

Het is wel opvallend dat Jezus altijd een bijdrage van de mensen vraagt. Zo zegt Jezus tot de bedienden: “Doet die kruiken vol met water”. Hadden die bedienden dat niet gedaan, hadden ze gedacht “wat stom, waarom moeten we daar nu water in doen?” dan had Jezus dat wonderteken niet kunnen doen. God zij dank deden die bedienden dat en toen kon het feest verder in Kana. Jezus verlangt altijd een bijdrage van de mensen; bijvoorbeeld bij de broodvermenigvuldiging is er een kind dat Hem een paar broodjes geeft; na de wonderbare visvangst moest Petrus wat visjes aan Jezus geven; hier moeten de bedienden gewoon pompwater in wijnvaten doen. Laten wij ook iets geven: lief en leed met de Heer en met elkaar delen, dan kan Jezus dat wat nog onvolmaakt is omvormen. Want wie echt geloof in de werking van de Heilige Geest kan dan wonderen zien gebeuren: onverschilligheid kan omslaan in enthousiasme, het water van de ontgoocheling verandert in de wijn van de vreugde en vriendschap. Als je gelooft in Jezus Christus en tot Hem bidt in de Heilige Mis, dan gebeurt er een nog groter wonder dan de verandering van water in wijn. Hier in de Kerk schenkt Jezus de beste wijn. Hij geeft Zichzelf in Brood en Wijn en zo wil Hij onze doordeweekse dagen veranderen tot een dagelijks feestmaal met Hem, overvloeiend van Zijn Aanwezigheid. Want waar wij in Jezus’ Naam het brood van lief en leed delen en de kelk van de vreugde en soms ook het lijden samen drinken, daar ontstaat echte vreugde en een vrede die niemand ons kan afnemen.

Amen.