• darkblurbg

21-04-2019: De preek van Pasen 2019
In de Bijbel heeft alles een betekenis, er staat niets toevallig. We lezen dat er twee hardlopers zijn: de beminde leerling Johannes en Petrus. Johannes is vlugger bij het graf dan Petrus. De atletische prestatie van de apostelen is niet belangrijk, wel de symboliek van deze race. Petrus vertegenwoordigt de leiding van de Kerk, en dat betekent een bepaalde traagheid; de leiding loopt niet snel voor de troepen uit. De welbeminde leerling Johannes vertegenwoordigt het vuur van de liefde; de liefde is snel en scherpzinnig.

Johannes, de door Jezus beminde leerling, komt dus als eerste bij het graf aan. Maar het is Petrus – de eerste Paus – die de officiële vaststelling moet doen. Petrus ziet alles, maar begrijpt het niet. Petrus ziet dat de lijkwade, waarin het lichaam van Jezus gewikkeld was, er wel ligt, maar zonder lichaam er in. Hij ziet ook de zweetdoek die rond het hoofd geknoopt was om de mond dicht te houden; die zweetdoek ligt mooi opgerold, raar. Petrus begrijpt het niet. “Toen ging ook de andere leerling die het eerst bij het graf was aangekomen naar binnen; hij zag en geloofde.” Johannes begrijpt wat Petrus nog niet kan vatten, namelijk dat een kracht die niet van deze wereld is Jezus heeft doen Verrijzen. Het graf is leeg omdat Jezus uit de dood Verrezen is. Petrus en Johannes zien allebei hetzelfde: het graf is leeg, maar bij de een is verwarring, bij de ander is geloof. Kort daarna zullen de eerste verschijningen van Jezus plaatsvinden, veertig dagen later Zijn Hemelvaart, daarna Pinksteren met de nederdaling van Gods Geest over de leerlingen. Daarna trekken de leerlingen eropuit, de wereld in, om de Blijde Boodschap te verkondigen dat Jezus leeft! Hij is Verrezen uit de dood, het graf was leeg, we hebben Hem gezien en met Hem gesproken. In het begin wordt het Joodse volk aangesproken, daarna de Griekse en Latijnse wereld. Langzaamaan groeit de Kerk de eeuwen door, tot aan de Paasviering vandaag, hier in de Tilburgse Heikese kerk. We mogen er zeker van zijn, zonder dit Evangelie van vandaag zouden we niet hier zijn, maar misschien maretakken aan het plukken zijn in de Keltische bossen onder leiding van de druïde Panoramix. Ge weet wel van Asterix en Obelix. We zouden waarschijnlijk weer een oorlogje aan het voorbereiden zijn tegen een naburige stam, de Oude Belgen, de dappersten der Galliërs, zoekend hoe we iemand het beste de hersenen kunnen inslaan. Beseft u dat door de Verrijzenis van Jezus Christus de hele wereld, heel de geschiedenis, is: gekanteld van dood naar leven, van wanhoop naar hoop, van egoïsme naar solidariteit. Neen, het is niet gemakkelijk om in de Verrijzenis van Jezus te geloven; het is niet gemakkelijk om in onze verrijzenis te geloven. Wij mogen geloven dat omdat Jezus Verrezen is ook wij eens zullen verrijzen om eeuwig te leven bij God in de Hemel. Dat is niet gemakkelijk om te geloven, maar het is wel mogelijk. Johannes “zag en geloofde”; het was dan ook de door Jezus beminde leerling, de leerling die zelf ook van Jezus hield. Liefde is snel en scherpzinnig.

En wij, mensen van 2019… kunnen wij, mensen hier in de kerk, geloven? Jezus had gezegd dat God Zijn Vader was; Jezus stelde Zichzelf op dezelfde hoogte als God en… Hij werd daarom door mensen vernederd, vermoord aan een Kruis. Maar Jezus is door God de Hemelse Vader in ere hersteld. De mensen gaven Jezus ongelijk, God gaf Hem gelijk. De mensen hebben Jezus onteerd, God heeft Hem verheerlijkt. De mensen hebben Hem veroordeeld, maar God heeft Hem aangesteld als Rechter over levenden en doden. In de eerste lezing hoorden we Petrus zeggen: “Ieder die in Hem gelooft, verkrijgt door zijn Naam vergiffenis van zonden.” Daarom, geloof! Jezus Christus is Verrezen! Een nieuwe wereld is begonnen voor hen die hun ogen richten op Jezus Christus, voor hen die hun leven inrichten met de Levende Heer Jezus. Zoals Paulus in de tweede lezing zegt: “Zoekt wat boven is (…) zint op het Hemelse, niet op het aardse.” Jezus Christus heeft ons verlost uit alles wat een mens naar beneden trekt; de Heer heeft ons verlost uit de dood om eeuwig te leven. Dat leven begint hier en nu en mag zichtbaar zijn in onze woorden en daden, in ons doen en in ons laten. Petrus heeft wat tijd nodig gehad om dat in te zien. De beminde leerling Johannes was veel sneller. De liefde is snel en scherpzinnig. Daarom, zoek Jezus Christus, laat u door Hem beminnen en bemin Hem, want, ja, Hij is Verrezen, Hij is waarlijk Verrezen en leeft. En Hij wil ons het leven geven, hier en nu. Zalig Pasen!

Amen.