• darkblurbg

15-07-2018: De preek van de vijftiende zondag door het jaar 2018
Het lijkt er op of dit Evangelie gekozen is voor mensen die op vakantie gaan in de vakantiemaanden juli en augustus. Jezus zendt zijn leerlingen op weg, op reis, en Hij zegt: “neem alleen een stok mee om op te steunen, een paar stevige sandalen, maar geen voedsel, geen reiszak, geen geld”. Onbegrijpelijk. Moet je dan gaan schooien onderweg, bedelen? Toch wil Jezus ons iets vertellen. Samen met u wil ik proberen te begrijpen wat Jezus wil zeggen.

Zo was er een leraar in een school die zijn leerlingen een opdracht gaf. Hij zegt tegen zijn leerlingen: “Stel dat jouw vader en moeder met de kinderen moet vertrekken naar een ander land, ver van hier, op reis. Er is niet veel plaats in de reiskoffer en je mag maar tien dingen meenemen. Schrijf op een papiertje tien dingen op”. De kinderen beginnen te schrijven: een i-pad, een spelcomputer, Van de tien dingen mag je er maar drie overhouden”. De kinderen beginnen te schrappen. Het kost hen zichtbaar moeite. Dan zegt de leraar: “Je komt op Schiphol en het vliegtuig is zo vol dat je de koffer moet achterlaten. Je mag maar één ding meenemen, één lievelingsvoorwerp. Schrap dus nog twee dingen”. Het resultaat was dat de kinderen zonder uitzondering iets meenamen dat verbondenheid uitdrukte: de knuffelbeer die oma had gegeven, een fotoalbum, een hamer van oom Jan gekregen, enz… Dingen die iets te maken hebben met relatie, vriendschap, geborgenheid, iets dat men uit liefde gegeven had. De kinderen voelden aan dat dit het enigste is dat van belang is in het leven. Zo komen we dan bij de leerlingen van Jezus. Ze gaan op reis, de wereld in, om te getuigen van de Blijde Boodschap aan alle mensen van goede wil. Jezus stuurt ze in groepjes van twee op pad. Waarom? Ten eerste: voor de Joden was het getuigenis geloofwaardig als twee mensen hetzelfde vertelden. Ten tweede is het moeilijk om alleen op pad te gaan. Je hebt steun, bemoediging, troost van een metgezel nodig. Je hebt een ander nodig om jezelf te bekeren, te verzoenen en goed te zijn voor de ander. Jezus weet dat. Ook in ons leven is het belangrijk dat je met een vriend/vriendin/gelijkgestemde kunt samenwerken. Samenwerking stimuleert, brengt nieuwe ideeën. Men kan samen overleggen, samen verantwoordelijkheid delen. Ook in de Kerk is dat zo. Als priester heb je collega’s, een kerkbestuur, parochianen die je ontmoet. Als gelovigen hebben wij nood aan bemoediging van medegelovigen in de wereld die vaak anders is. Jezus raadt aan om alleen maar een stok en sandalen mee te nemen. Dat is niet veel. Toch bedoelt Jezus te zeggen dat je overal mensen vindt die je helpen. Wat de één mist, vult een ander aan. Je hebt elkaar nodig. Wat Jezus met zijn leerlingen deed, doet Hij ook elke week met ons die hier samenkomen. Je hoort de Blijde Boodschap van Jezus, je raakt geïnspireerd. We ontmoeten elkaar, dikwijls zonder woorden, maar zo bemoedigen we elkaar door onze aanwezigheid en ook in gebed. We bidden voor elkaar. Je kunt daarna nog wat koffie of thee drinken, een gesprekje aangaan. Als het goed is ga je gesterkt hier vandaan. De Blijde Boodschap die we horen en meekrijgen doet ons goed. In het Evangelie staat dat als iemand je niet wil ontvangen en niet naar je luistert, je dan weg moet gaan en het stof van uw voeten moet schudden. D.w.z. Jezus dwingt niemand om Hem te volgen. Hij nodigt uit. Als we de Heer volgen is er een beloning. De mooiste beloning is te beseffen dat je leven gedragen wordt door God, door Gods liefde en vrede die we ook vinden in medemensen. De Heer Jezus heeft zorg voor ons. Daarom zegt Hij ook: “Een stok en sandalen zijn genoeg” je hebt Mijn liefde en dat moet u genoeg zijn. Gods geschenk is liefde, pure liefde, het mooiste dat er is. Met Jezus in ons hart krijgen we oog voor wat écht belangrijk is in het leven: vrede, geduld, kracht, moed, vergevingsgezindheid, doorzettingsvermogen, of datgene wat u op dit moment nog niet heeft of tekort heeft. Als kerkgangers zijn we aan elkaar gegeven, om samen op weg te gaan. Je bent nooit alleen.

Het is vakantietijd. Mensen gaan op reis. Neem niet teveel bagage mee, niet teveel materiële dingetjes, ga met een goed hart en veel fantasie. “Ga op reis” zegt de Heer “vertrek naar beter. Het gaat niet om wat je hebt, maar om wie je bent”. Moge de Heer Jezus met u meegaan. Met Zijn liefde in uw koffer ben je overal welkom. Volgende zondag ontmoeten we elkaar weer om te luisteren naar Jezus’ woorden en Zijn liefde te ervaren in onze medegelovigen.

Amen.