• darkblurbg

14-10-2018: De preek van de achtentwintigste zondag door het jaar 2018
Jezus was bekend geworden. Hij stond bekend als wonderdoener, profeet, Iemand die goed kon spreken, een wijs Iemand. Toen Jezus eens in de buurt was, kwam er iemand naar Hem toe met een belangrijke vraag: “Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?” Wat moet ik doen om in de Hemel te komen? In onze tijd zijn de mensen daar niet zo mee bezig, maar in Jezus’ tijd, deze mens, wel. Hij zocht goed advies. Het is belangrijk om je goed te laten adviseren, als je een auto koopt, of een computer, een appartement of een huis, of wat dan ook. Je wilt straks niet voor een onaangename verrassing komen te staan. Je moet weten waar je aan toe bent, nu en in de toekomst. Het is belangrijk ook wie je advies geeft. Deze mens ‘liep’, staat er, naar Jezus. Sterker nog: “hij wierp zich voor Jezus op de knieën”. Kortom, deze mens was serieus bezig met eigenlijk de belangrijkste levensvraag: wat moet ik doen om in de Hemel te komen, én hij verwachtte een antwoord van Jezus die hij had leren kennen als een wijs Iemand.

Beste mensen, Jezus stelt nooit teleur. Hij verwijst naar Gods Geboden als richtingwijzers wat men moet doen op ons pad naar de Hemel. De man die bij Jezus kwam kon zeggen: “De Geboden heb ik onderhouden van mijn jeugd af.” Er zijn niet veel mensen die dat kunnen en durven zeggen, ik in elk geval niet. Deze man uit het Evangelie werd niet tegengesproken door Jezus, dus het zal wel waar geweest zijn; sterker nog, “Jezus keek hem liefdevol aan”. Geweldig toch, de Heer die je liefdevol aankijkt! Vol liefde! Als zoiets gebeurt, dan kun je alleen maar dankbaar zijn en goed luisteren. Dan gaat Jezus iets bijzonders zeggen. Jezus zegt hem dat de Geboden onderhouden goed is, maar dat hem nog iets ontbreekt: “Verkoop wat je bezit, geef het aan de armen en ge hebt dan in de Hemel een schat”. Er zijn mensen die dat doen, alles verkopen, en dan bijvoorbeeld intreden in een klooster. Het zijn vrije mensen. Maar niet iedereen kan alles verkopen; ik niet, u niet. Wat Jezus tegen ons wil zeggen is: “Zoek je zekerheid niet teveel in rijkdom en bezit. Leef zo dat je vrij bent voor God. Deel ook van jouw rijkdom uit aan mensen in nood”. En als slotconclusie zegt Jezus: “Volg Mij!” Ja, we zoeken allemaal zekerheid in deze wereld, in geld en tastbare dingetjes, maar de Heer Jezus volgen is het allerbeste! Kortom, naast bepaalde zekerheden, vertrouw ook op Jezus Christus en Zijn leiding. Als we met de Heer verbonden blijven in gebed, in geloof, in liefde, mogen we ongetwijfeld hoopvol uitzien naar het eeuwig leven met Hem, dat hier en nu al begint. Laten we luisteren naar Zijn advies en Zijn woorden ter harte nemen. Wat zien we in het Evangelie? De man in het Evangelie was gehecht aan zijn rijkdom en zijn bezittingen. Hoewel Jezus hem liefdevol aankeek, kon hij de uitnodiging van Jezus om Hem te volgen niet met vreugde aannemen. Sterker nog, er staat dat hij ontsteld was en bedroefd weg ging. Wat erg. Op dat moment geeft Jezus aan Zijn leerlingen – dus ook aan ons – een wijze les. Hij kijkt Zijn leerlingen aan en zegt: “Hoe moeilijk is het voor degenen die geld hebben het Koninkrijk van God binnen te gaan!” Nu zijn de leerlingen ontsteld! “Wie kan er dan nog gered worden?”

Een Kerkvader, de Heilige Clemens van Alexandrië (+215) zegt dat de rijken hun rijkdom niet moeten wegwerpen, maar ze kunnen hun rijkdom zo gebruiken dat ze er mee in de Hemel komen. Hoe doe je dat? Om te beginnen kunnen we zeggen dat Jezus ook rijke vrienden had, o.a. Lazarus en zijn zussen Martha en Maria, en Jozef van Arimatéa. Verder weten we dat in de geschiedenis van de Kerk er vele mensen waren die hun rijkdom gebruikten om andere mensen te helpen. Ze werden zelfs Heilig. Denken we maar aan de Heilige Elisabeth van Hongarije, een koningin die in de 13de eeuw ziekenhuizen liet bouwen om mensen te kunnen helpen. Sterker nog: ze ging de zieken zelf verzorgen. De Heilige Elisabeth is patrones van verschillende ziekenhuizen in bijvoorbeeld Tilburg en Turnhout ook. Rijkdom op zich wordt door Jezus niet veroordeeld. Als rijkdom goed gebruikt wordt, kan het in deze wereld veel goed doen. Je kunt mensen blij maken door hen te helpen, door iets te geven, en je wordt zelf ook blij als je iets kunt geven. Uiteindelijk is alles een gave van God. Moge in deze oktobermaand de Moeder van God, Zetel van Wijsheid en goed advies, ons helpen en adviseren om Jezus’ woorden en uitnodiging om Hem te volgen met vreugde te aanvaarden, om hier en nu ten volle te leven en straks het eeuwig leven binnen te gaan. Indachtig Jezus’ woorden: “Voor God is alles mogelijk.”

Amen.