• darkblurbg

18-11-2018: De preek van de drieëndertigste zondag door het jaar 2018
Onlangs was ik bij landbouwers, mensen van bijna zeventig. Ze waren bezig met hun boerderij te vergroten. De boer denkt niet aan stoppen en een opvolger. De jonge generatie staat gereed, maar neen, hij kan het allemaal zelf en heeft niemand nodig. Trouwens, zijn vader is 95 geworden en heeft ook tot de laatste dag gewerkt. Niemand moet in zijn weg lopen, hij is de baas. Of die vrouw van 92 jaar die haar geld nog eens voor tien jaar belegde. Haar vertrouwen is wel heel groot. Ze denkt niet aan het einde en hoopt waarschijnlijk 150 te worden. Er is een truc voor… blijven ademen. Of die man die kanker had. Ik zat aan zijn ziekbed. De dokter zei dat hij niet beter kon worden, geen hoop. Maar hij zei dat de dokters het mis hebben. Hij heeft alleen maar wat ouderdomskwaaltjes, meer niet. Binnenkort is hij weer gezond, gaat terug naar huis en zal nog jaren leven. Denkt hij. Er zijn zo van die mensen die niet willen zien dat vroeg of laat hun leven eindigt.

Jezus nodigt ons vandaag uit om een les te trekken uit wat je zelf meemaakt en wat er in jouw omgeving gebeurt. We kennen allemaal mensen uit onze eigen kring die er goed uitzagen, sterk en gezond, maar plots is het gedaan. Als een gezonde boom vallen ze in één keer om. De Heer Jezus wil ons vandaag duidelijk maken dat jouw valies (jouw koffer) altijd gepakt moet zijn. Hij wil zeggen dat eens ons kaarsje op is, of zoals Hij vandaag zegt: “De zon zal verduisteren en de maan zal geen licht meer geven”. En dan, als dat gebeurt, ontkenning, kop in het zand, of grote paniek? Als je gelovig bent moet je niet panikeren. Als de dood nadert, mogen wij gelovige Christenen geloven dat het verder gaat. Als je hart stopt met kloppen, je de laatste adem uitblaast en je ogen dicht doet, zul je aan de andere kant jouw ogen opendoen en het licht van de Hemel zien. Dan gebeurt wat Jezus zegt: “Dan zult gij de Mensenzoon zien komen op de wolken met grote macht en heerlijkheid”. Onlangs sprak ik een man die zei dat het leven een vonkje is in een enorme, doodse duisternis. Neen. Wij Christenen vallen niet in een bodemloze donkere put, maar we vallen in Gods liefdevolle Handen die je bij het doopsel eeuwig leven heeft beloofd. Onze Lieve Heer zal wel vragen wat je met je leven gedaan hebt. Er zijn mensen die niet over de dood durven spreken en er niet aan willen denken. Zijn ze misschien bang dat ze dan hun leven moeten veranderen? In ieders mensenleven zitten tekenen, tekenen van God. Voel je of zie je die tekenen? God raakt je regelmatig aan en nodigt je uit om Hem te volgen. Ja, misschien moet je dan jouw leven veranderen en vertrouwde paden verlaten, een andere weg kiezen, je mening herzien, je bekeren, omkeren. Kijk naar de tekenen van God in jouw leven, trek daar lessen uit. Dat is wat Jezus bedoelt wanneer Hij zegt: “Trekt uit de vergelijking met de vijgenboom deze les: Wanneer zijn twijgen al zacht worden en beginnen uit te botten, weet ge dat de zomer in aantocht is.” God zet mensen op onze weg, dingen gebeuren. Hoe ga je er mee om? Op het eind van jouw leven zal de Lieve Heer vragen wat je met Zijn tekenen deed. Hij wil je helpen om gelukkig te worden, maar dan moet je elke keer weer de juiste weg kiezen.

Een tijdje geleden zei ik dat tegen een jongeman en hij zei heel eerlijk: “Ik denk dat Jezus tegen mij zal zeggen dat ik een sukkel ben geweest omdat ik niet geluisterd heb en koppig ben doorgegaan.” Tja, ik denk niet dat Jezus zegt dat je een sukkel bent, ook al ge je koppig door en luister je niet. Ik weet wel dat zolang je leeft, zolang je de tijd hebt, je nog altijd kunt bijsturen en zijn tekens/richtingwijzers volgen. Wacht daar niet mee. Begin er vandaag mee. Morgen is het misschien te laat. Als je er vandaag mee begint heb je tenminste één dag de Heer goed gevolgd. Jezus zegt vandaag tegen je: “Hemel en aarde zullen voorbijgaan maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan.” Ook al heb je van jouw leven geen puinhoop gemaakt, en leef je in vriendschap met Jezus Christus, ontvang je regelmatig Zijn Vergeving en geloof je in Zijn belofte van eeuwig leven, we kunnen onze relatie met Jezus elke dag nog meer verdiepen. Spreek met Hem elk moment van de dag. Buurt met Hem over vanalles wat je bezighoudt. Overleg de dingen met de Heer Jezus. Als je leeft met de Heer ben je gelukkig en maak je anderen gelukkig. Dan heb je straks iets aan te bieden wanneer Hij komt. Vertrouw dat wie verbonden leeft met de Lieve Heer en zijn tekens volgt, zal schitteren als de zon en eeuwig zal leven.

Amen.