• darkblurbg

25-11-2018: De preek van Christus, Koning van het Heelal 2018
De Franse schrijver Saint-Exupéry, schrijver van het boek ‘Le Petit Prince’, was een nobele mens met hoge opvattingen over de mens. Hij vond dat ieder mens een grote verantwoordelijkheid heeft in de maatschappij. Saint-Exupéry was ook gelovig, Katholiek, en schreef: “Als de mensen goddeloos worden, dan zijn de regeringen radeloos, de leugens grenzeloos, de schulden talloos, de besprekingen uitzichtloos, de politici karakterloos, de Christenen gebedsloos, de kerken krachteloos, de volkeren vredeloos, de zeden teugelloos, de modes schaamteloos, de vergaderingen eindeloos, de vooruitzichten troosteloos.” Tot zover Saint-Exupéry. Ik denk dat zijn woorden min of meer actueel zijn in onze samenleving zonder God. Persoonlijk vind ik dat de wereld lijkt op de Titanic. Dat grote schip dat in 1912 een ijsberg ramde. De Titanic lag op ramkoers, en na de klap speelde het orkest verder alsof er niets aan de hand was. Ze deden dat om de mensen rustig te houden, om paniek te voorkomen. In onze tijd leven vele mensen zonder God, ze leven vaak zonder het te weten op ramkoers met medemensen en/of God, maar ze spelen, leven en reizen alsof er niets aan de hand is. Toch worden de mensen regelmatig gewaarschuwd door ‘profeten’, onder andere Paus Franciscus en het Evangelie van Jezus Christus, maar deze profetische woorden dringen niet door in het hart en het verstand van de mensen.

Toch geloven wij, Christenen, dat Jezus Christus onze Koning is. We mogen dat niet al te hard zeggen, want zelfs vele gedoopten hebben Jezus Christus de rug toegekeerd. Ze hebben van hun eigen ideaal of idee een koning gemaakt. Ze zitten zelf op de koningstroon. Als het koningschap van Jezus Christus duidelijker was, zouden ze dat niet doen. In het Evangelie van vandaag zegt Jezus: “Ik ben Koning, maar mijn koninkrijk is niet van deze wereld”. Deze woorden begreep Pontius Pilatus niet, ook de soldaten niet die Jezus kruisigden, zelfs de apostelen begrepen het niet helemaal. Ook wij begrijpen niet precies hoe Jezus’ Koninkrijk eruit ziet. Ja, uiteindelijk zal het Koninkrijk van Jezus helemaal gerealiseerd zijn als Hij wederkomt op het einde van de tijd. Dan zal Hij terugkomen in macht en majesteit. En ja, ondertussen geloven we dat Jezus zetelt aan de rechterhand van God de Vader, maar de volle openbaring van Zijn Koningschap zal op het einde van de tijd zichtbaar zijn als Hij komt oordelen de levenden en de doden, als alle goede mensen verzameld zijn in de Hemel. Jezus’ Koningschap is nu nog verborgen, maar er zijn in deze wereld zichtbare tekens. We bidden in het ‘Onze Vader’ “Uw Rijk kome op aarde zoals in de Hemel”. Dus het moet hier zichtbaar zijn. Maar waar? Waar is het Rijk van God op aarde, in deze wereld? Mensen verwijzen naar de ellende in de wereld, naar dingen die misgaan tussen mensen en volkeren. Regelmatig krijgt God de schuld, ook al zijn het de mensen die er een puinzooi van maken door hun slecht gedrag en egoïsme, en hun drang naar macht en bezit. Jezus zegt: “Men kan niet zeggen: kijk, hier is het Rijk van God, of daar is het. Het Rijk van God is midden onder u.” Het Rijk van God is daar waar mensen leven in de geest van Jezus Christus. Het Rijk van God is daar waar mensen het Evangelie in praktijk brengen, waar mensen delen met elkaar, zorg en aandacht hebben voor hun naasten. Hij Rijk van God is daar waar mensen in de geest van Jezus vrede brengen en zich met elkaar verzoenen. Het Rijk van God is daar waar mensen elkaar vergeven en elkaar een nieuwe kans geven. Dan is Christus Koning. Daar waar mensen Zijn liefde zichtbaar en tastbaar maken, daar is Gods Rijk midden onder mensen aanwezig.

Zelfs in ons eigen leven kan Jezus Koning zijn. Hoe merk je dat? Wel, het is als met een storm op zee. Als het op zee stormt kan het heel onrustig zijn, metershoge golven. Maar een paar meter onder het wateroppervlak is er rust. Zo is het ook als Jezus in jouw leven Koning mag zijn. Het kan wel eens stormen, metershoge golven, ziekte, onrust tussen mensen, vanalles kan een storm veroorzaken. Maar diep in je blijft het rustig. De Heer is Koning. Zijn Rijk in je. God op Zijn Troon in jouw hart. Hij schenkt – zelfs als het stormt – vrede en vrijheid, de vrijheid van de kinderen Gods. Ik hoop en bid dat vele mensen in onze samenleving dat mogen ontdekken. Want als steeds meer mensen Christus tot Koning maken van hun leven, dan zou Saint-Exupéry zeggen dat regeringen oplossingen vinden, dat er geen leugens meer zijn, geen schulden meer, de besprekingen inhoudsvol, politici karaktervol, Christenen gebedsvol, kerken inspiratievol, volkeren vredevol, de zeden getemd, de mode deugdvol, de vergaderingen kort en de vooruitzichten vol troost. Dan… ja, dan is Christus ‘Koning van het heelal’.

Amen.