• darkblurbg

03-06-2018: De preek van Sacramentsdag 2018
Deze middag wordt er vanuit de Heuvelse kerk een Sacramentsprocessie gehouden naar de Heikese kerk. We vertrekken in de Heuvel rond 12.45u. Het is een oude traditie die we in stand proberen te houden. Als katholieke Christenen tonen ze zo dat Jezus dicht bij ons is. De Jezus waarin we geloven is geen sprookjesfiguur uit een ver verleden, Hij is geen leuke man uit het verre verleden die mooie dingen gezegd heeft en nog steeds een inspiratiebron is voor velen. Dat is Hij ook, maar Jezus is meer dan dat. Hij is de Zoon van God die mij heel persoonlijk kent, die Zijn leven voor mij heeft gegeven, gestoven aan het Kruis, opgestaan uit de dood, de Hemel binnengegaan, Zijn Geest gegeven om ons te inspireren, en elke keer als wij de Mis vieren dicht bij ons komt in de Heilige Communie, de Heilige Hostie. De Sacramentsprocessie toont Jezus in de Heilige Hostie. We trekken met Hem door de straten van de stad en zo laten we zien dat God ons heel nabij is. Sacramentsprocessies worden in Nederland op meerdere plaatsen gehouden. Ze beleven een comeback. Voor sommigen herinnert het aan het Rijke Rooms Leven van hun jeugd, anderen zien het als een vrome devotie, weer anderen willen zo hun geloof en hun liefde voor Jezus tonen. Wat vooral telt is de onzichtbare werkelijkheid: de aanwezigheid van Jezus in de Heilige Hostie én Zijn belofte van nieuw en eeuwig leven daarmee verbonden.

Deze dag, sacramentszondag, doen we nog eens over wat Jezus deed op Witte Donderdag. Volgens protestantse christenen heeft Jezus een symbool ingesteld van Zijn aanwezigheid. Toch heeft Jezus op de avond vóór Zijn Lijden en Sterven toen Hij brood nam écht gezegd: “Dit is Mijn Lichaam”, en bij de beker met wijn: “Deze beker is de beker van het nieuwe altijddurende verbond, dit is Mijn Bloed dat voor u vergoten wordt”. Niks symbool. Het is de Heer zelf die Zichzelf geeft om door de communie dicht bij ons te kunnen zijn. Jezus veranderde brood en wijn in Zijn Lichaam en Bloed. En wat toen gebeurde, gebeurt nog elke keer als we de Mis vieren. Ja, als we bidden, thuis of ergens anders, kunnen we ons sterk verbonden voelen met de Hemel, met God, met Jezus of Maria; maar in de Heilige Mis komt Jezus op unieke manier bij ons. Neen, we voelen dat niet altijd, we worden uitgenodigd het te geloven. Laten we hier bidden dat er in de toekomst nog priesters zullen zijn, dat jonge mannen zich geroepen weten om priester te worden. We hebben priesters nodig. Wat doen priesters? Het is zoals met een computer. Als je met een computer op het ‘wereldwijde web’ wilt, moet je www intikken op het toetsenbord. Als je de Heer Jezus dicht bij je wil hebben, dichter dan ooit, dan moet een priester de Mis vieren en dan komt Jezus www, oftewel: werkelijk, waarachtig en wezenlijk. Deze Mis verbindt ons met Hem, met God, met de Vader in de Hemel. Dat is waar Jezus mee begonnen is op Witte Donderdag, wat we blijven doen en wat we deze zondag speciaal vieren.

De vraag is of wij ons goed bewust zijn van dit mysterie. Ieder van ons mag zich afvragen : hoe beleef ik de Mis? Besef ik dat Jezus op het Altaar werkelijk tegenwoordig komt? Hij is in elk Tabernakel aanwezig, ben ik me bewust van Zijn Aanwezigheid? Dit besef bepaalt hoe ik me in de kerk gedraag. Ook als priester mag ik me die vraag stellen: kniel of buig ik voor de Heer in het Tabernakel? Zie ik de Mis als een voorstelling, een theaterstuk waar alles gesmeerd moet verlopen, of zie ik de Mis als de ontmoeting met God, met Gods Zoon. Je kunt voor de Mis een babbeltje maken met de buurvrouw of buurman, niks mis mee, maar volgens mij is het nog beter te buurten met de Heer zelf. Zo kan de Heer uw hart nog dieper raken en inspireren tot opbouw van uzelf en de samenleving. Want de Heer wil ons vanalles geven: vrede, liefde, vreugde, geduld, vergeving, verdraagzaamheid, de kracht om goed te doen en nog zoveel meer. De Heer is hier, werkelijk, waarachtig en wezenlijk. Ons bidden mag bewust en oprecht zijn. Ook bij het uitreiken of het ontvangen van de Communie, de Hostie; dat doe je niet even tussendoor, vlug vlug, maar het mag een oprechte ontmoeting zijn van Hart tot hart. Hij is er www, werkelijk, waarachtig en wezenlijk. Onbegrijpelijk, een mysterie, maar waar. En daarom is elke Mis, met of zonder processie, een feest.

Amen.