• darkblurbg

26-12-2018: De preek van Tweede Kerstdag, Heilige Stefanus 2018
Het lijkt wel of de kerstvreugde plots omslaat. We zingen kerstliederen, maar we horen hoe Stefanus gestenigd wordt en hoe Jezus zegt: “Neemt u in acht voor de mensen (pas op voor de mensen). Zij zullen u overleveren aan de rechtbanken en u geselen”. “Omwille van Mij” zegt Jezus. Met Kerstmis vieren we feest, blij om de geboorte van Gods Zoon. Vandaag Stefanus. Het rode kazuifel dat ik draag verwijst naar zijn bloed, maar ook naar zijn liefde. Rood is ook de kleur van de liefde, denk maar aan rode rozen. Jezus zelf, we noemen Hem ‘Lieve Heer’, heeft het ook niet gemakkelijk gehad in Zijn leven. Geboren in een stal, in een kribbe, een voederbak voor de dieren; als Baby’tje al moest Hij met Maria en Jozef vluchten naar Egypte, op de vlucht voor koning Herodes; tijdens Zijn openbaar leven ondervond Jezus tegenstand van mensen. Vandaag hoorden we van Stefanus die uit liefde voor de Lieve Heer vast houdt aan zijn geloof en daarom gestenigd wordt. In onze tijd worden de Christenen wereldwijd bespot, vervolgd.

We vragen ons af: hoe kan de wereld gered worden? Als ze al niet meer ziet wat/Wie haar tot vrede strekt… hoe kunnen de mensen vrede vinden? Als ze niet zien Wie hun vrede kan schenken… Ja, de Redder van de wereld is geboren, wij zijn optimisten, optimist tot in de kist. Maar het is geen oppervlakkig optimisme. We kijken om ons heen, naar deze wereld, en we zien dat het niet perfect is. Toch blijven we optimisten, want de geboorte van Jezus zorgt voor een verandering in ons eigen leven. De Bijbel verkondigt een vreugdevolle boodschap en we nemen die aan. Zoals Stefanus, hij heeft die boodschap met twee handen aangenomen. Hij werd vervuld met de Heilige Geest. Hij keek naar de Hemel en die was open en hij zag Gods heerlijkheid en Jezus, staande aan Gods rechterhand. Stefanus was een optimist, maar niet oppervlakkig. Wij zijn ook optimisten. We kijken met Stefanus naar omhoog en we zien de Hemel open. Er is hoop. Maar de Lieve Heer redt ons niet door ons uit de wereld weg te nemen. Hij neemt onze moeilijkheden niet weg, maar Hij helpt ze ons meedragen. We doen dat samen: Jezus en u, u en Jezus. Hij komt naar u toe. Open uw hart voor Hem. Vraag dat Hij, de Lieve Heer, dicht bij u komt.

Kerstmis. Stefanus. De Hemel is open. God is mens geworden zodat wij kinderen van God kunnen worden. Stefanus zegt: “Heer Jezus, ontvang mijn geest”. Dat kunnen wij ook zeggen: ontvang mijn geest, mijn leven, mijn toekomst, ik leg het in Uw handen. Stefanus sprak deze woorden uit op het eind van zijn leven. Even later werd hij in de Hemel geboren. Hopelijk duurt dat nog een tijdje voor ons, maar we kunnen hoopvol met de Heer verder door het leven gaan. Hij draagt ons én Hij helpt ons elkaar te dragen, te verdragen en verder te dragen. Dat is onze Christelijke opdracht opdat de wereld en de mensen Gods vrede mogen leren kennen.

Amen.