• darkblurbg

30-12-2018: De preek van De Heilige Familie 2018
De eerste zondag na Kerstmis vieren we het feest van de Heilige Familie. We kijken naar Jezus, de Zoon van God; Maria, Moeder van God; en van Jozef wordt gezegd dat hij rechtschapen is. Een modelfamilie. Met Kerstmis zien we ze in een kerststal, maar vandaag maken we een sprong van twaalf jaar. Jezus is twaalf jaar oud. We zien een familie, een gezin onderweg. Een gezin stichten, trouw zijn, kinderen opvoeden, dat is een lange weg gaan. In dat gezin mogen we onszelf herkennen. In het Evangelie van vandaag reizen Jezus, Maria en Jozef naar Jeruzalem. Zie je ze gaan? Vol vreugde, goedgezind, misschien hand in hand, arm in arm, schouder aan schouder. Misschien zingen ze over het leven en mooie dagen. Maar een paar dagen later gaan Maria en Jozef diezelfde weg. Ze zijn Jezus kwijt. Ze gaan terug naar Jeruzalem maar nu angstig, vol pijn en vragen. Weer schouder aan schouder, arm in arm. Gelukkige mensen die elkaar kunnen ondersteunen in mooie dagen én moeilijke dagen. Herkent ge uzelf een beetje? In het Evangelie zien we een gezin dat te maken heeft met problemen, met een Kind dat opgroeit en eigen wegen gaat, de ouders verstaan het niet. Het Kind gaat een weg die de ouders angstig maakt, een weg die vragen oproept. Hierin kunnen we onszelf herkennen. We horen Maria ongerust vragen: “Kind, waarom hebt Ge ons dit aangedaan? Denk toch eens aan de pijn toen we naar Je zochten.”

Een tijdje terug sprak ik iemand die iets ergs heeft meegemaakt. Ik kom die persoon regelmatig tegen en dan komt elke keer weer die vraag: “waarom? waarom is dat gebeurd?” Ik kan dan geen antwoord geven. Als ik straks in de Hemel ben, dan is dat een van de eerste dingen die ik zal vragen aan Onze Lieve Heer: waarom dit? waarom dat?”. Maar misschien kunnen we beter een andere vraag stellen: “waartoe? waar naartoe? waar loopt de weg naartoe?” In het Evangelie horen we Jezus zeggen: “Wist ge niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?” Misschien zegt de Heer dat ook wel tegen ons, op het moment dat er pijn, verdriet, angst is: “Weet je niet dat je in het huis van de Hemelse Vader moet zijn?” Onze levensreis, onze trektocht, onze tocht loopt door het ‘Huis van de Vader’, en het ‘Huis van de Vader’ is de Kerk, de Kerk met een hoofdletter: de Heilige Katholieke Kerk. Het ‘Huis van de Vader’ is ook het gebouw waarin we zitten, waar we als gezin, broers en zussen, samenzitten. En neen, we krijgen van God onze Vader niet meteen antwoord op de vraag: waarom? waarom is dit of dat in mijn leven gebeurd?” We vinden hier wel een weg om voort te gaan: waar naartoe? In het Evangelie staat dat Jezus met hen meeging naar Nazaret. Nazaret is ook ons thuis, uw thuis. Probeer in uw huis ook een stukje kerk te brengen. Lees thuis regelmatig in de Bijbel, maak misschien een klein gebedshoekje met een kruisbeeld en een Mariabeeld, met een kaarsje dat je kunt laten branden voor een bepaalde intentie, bid thuis, vraag vergeving en schenk vergeving, thuis. Beste mensen, er zijn zovele jonge mensen voor wie de weg doodloopt. Ze zien voor zich geen uitzicht. De toekomst is vaag. De wereld schreeuwt: verdien geld, word rijk, word knap, knapper dan knap. Daar word je heel moe van. Ik bid dat die jonge mensen de weg vinden naar de Kerk. Ze zullen misschien geen antwoord krijgen op alle levensvragen: waarom dit, waarom dat? Maar ze krijgen hier wel richting voor hun leven, zoals Jezus zegt: “Weet dat je in het Huis van de Hemelse Vader moet zijn”. Ze zullen ontdekken dat ze een kind van God-de-Vader zijn, dat Jezus hun grote Broer is, dat Maria hun moeder is. Ze zullen ontdekken dat ze deel uitmaken van een Heilige Familie waar men elkaar steunt en bemint, waar men van elkaar houdt, en waar men hand in hand, arm in arm, schouder aan schouder verder gaat. Weet dat uw levenstocht uiteindelijk gaat naar het Hemelse Vaderhuis, waar Iemand op ons wacht, waar alle vragen beantwoord worden, alle pijn geleden, alle angst weg, en waar geloof en hoop vervuld zijn door de eeuwige liefde.

Als je het moeilijk hebt om dat te geloven, ga dan naar Maria, de Moeder van Jezus die ook onze Moeder is. Groet Haar met het ‘Weesgegroet’ en zeg Haar wat op jouw hart ligt. Maria bewaarde alles wat rond Jezus gebeurde in haar hart. Zij is de Moeder met het grote hart en Ze kan goed luisteren, veel bewaren en bewaken. En Maria zal u herhalen wat Jezus Zelf zegt: “Ik heb u een taak gegeven op tocht te gaan en vruchten van vrede en liefde voort te brengen”.

Amen.