• darkblurbg

14-02-2018: De preek van Aswoensdag 2018
Aswoensdag is het begin van de veertigdaagse vasten. Op Aswoensdag wordt u gezegd: “Gedenk mens dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren”. Is dat pessimistisch? Neen, het is realistisch. De mens is stof, en stof vergaat weer tot stof. De mens is materie en het Christelijk geloof neemt de materie, het lichaam, ernstig. De mens heeft ook een ziel. We zijn bezielde lichamen, bezielde materie, door God geschapen. Onze tijd focust vooral op de materie, het lichaam, God is de grote afwezige. Toch is God er. Zoals Jezus zegt: “Denkt er om: beoefent uw gerechtigheid niet voor het oog van de mensen (…) doe het voor uw Hemelse Vader en uw Hemelse Vader die in het verborgene ziet zal het u vergelden”. God is er en Hij kijkt naar ons met liefde en nodigt ons uit om ons te bekeren en ook boete te doen. Het woord bekeren kun je nog wel uitleggen: je terugkeren naar God, naar de medemensen, naar het mooie plan van God dat Hij met je heeft. Maar hoe leg je het woord ‘boete’ uit?

Ik verwijs graag naar de visserij, daar worden de netten ‘geboet’. Wie ooit in een vissersdorpje is geweest kan daar zien dat de vissers hun gescheurde netten herstellen, zeewier uit de netten spoelen, gaten in de netten dichtmaken, en als netten in de war zijn ze uit elkaar halen. Dat mogen wij in deze veertigdagentijd ook doen. Christenen zijn eigenlijk ook vissers die samen met de Heer Jezus samenwerken om Gods plan te ontdekken en tot ontplooiing brengen in hun leven. Maar dikwijls zitten er knoopjes in het net van ons leven, er zitten soms gaten in of ze zijn gescheurd; soms zit er ook een hele hoop overtollige ballast in ons levensnet. Deze jaarlijkse veertigdagentijd, deze tijd van boete, nodigt ons uit om samen met de Heer Jezus naar ons leven te kijken. Hoe ga ik met medemensen om? Bid ik voldoende tot God? Zondig ik? Zonde kun je vergelijken met een gat in je leven; er had iets moeten zitten, maar het is weg. Waar moet ik mijn net herstellen? Laat mijn levensnet zoveel goede dingen ontsnappen? Waar leef ik of vis ik niet volgens Gods plan? Als je zo naar het woord ‘boete’ kijkt, kun je het een beetje begrijpen. Een ander voorbeeld: het gebeurt wel eens dat een computer niet meer doet wat hij moet doen, dat hij blokkeert en blijft vasthangen. Op sommige computers komt dan een mededeling ‘Reboot your system’. Dan moet je de computer opnieuw opstarten, een nieuw begin maken. Dat is ook een mooie uitleg voor het woordje boeten. Start je leven opnieuw op met Jezus Christus zodat je terugkeert naar God, naar de medemensen, naar het mooie plan van God dat Hij met je heeft.

In de jaarlijkse Veertigdaagse Vastentijd, de boetetijd van de Kerk, mogen we ons afvragen waar de visnetten van ons leven hersteld moeten worden. Zorg dat je tegen Pasen weer stevige netten hebt, een goed hart, om Hem te ontmoeten die voor u persoonlijk aan het Kruis gestorven is en weer is opgestaan.

Amen.