• darkblurbg

08-04-2018: De preek van Barmhartigheidszondag 2018
Beloken Pasen of Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Dit feest werd een kleine honderd jaar geleden door Jezus zelf gevraagd aan de Poolse Zuster Faustina. Jezus verscheen haar en zei: “Ik verlang dat men Mijn Barmhartigheid plechtig vereert. Dit feest is uit het diepste van mijn Hart voortgekomen. Ik wens dat het gevierd wordt op de zondag na Pasen. Ik wil dat het een toevlucht zal zijn voor alle zielen, maar bovenal voor de arme zondaars. Op deze dag is de afgrond van mijn Barmhartigheid wijd geopend”. In het jaar 2000 heeft de Kerk gehoorzaamd aan het verzoek van Jezus en het feest ingesteld.

Weet u dat het feest van de Goddelijke Barmhartigheid zijn oorsprong heeft in het Oude Testament? Het is de vervulling van het Joodse Jom Kippoer (Lv.16; Lv.23,29-32; Sir.50). De Joden vieren elk jaar tijdens Jom Kippoer dat alle zonden en straf worden weggewassen. Aan Zuster Faustina beloofde Jezus: “De ziel die gaat biechten en de Heilige Communie ontvangt, zal volledige vergeving van zonden en straf ontvangen. Op die dag worden alle goddelijke sluizen van de genade geopend.” Op de eerste plaats mogen we tot ons laten doordringen dat het feest van Barmhartigheidszondag geen idee is van mensen, maar wel van Onze-Lieve-Heer zelf. Op de tweede plaats mogen we beseffen dat zonde iets beschadigt en hersteld moet worden. Vele mensen weten niet meer wat zonde is en denken dat alles kan en dat God alles wel goed vindt. Maar de Heer is gestorven dóór onze zonden. Gelukkig is God vergevingsgezind en barmhartig. De uitnodiging om stil te staan bij Gods Barmhartigheid past in onze tijd. De Heer is Verrezen en leeft, ook nu nog, ook al zien of ervaren we Hem niet. De Heer is er, maar misschien zijn wij doof geworden voor Zijn Woord, blind om Hem te zien. Er kunnen zoveel stoorzenders zijn, tegenvallers die onze oren doof maken en onze ogen vertroebelen, zodat we God uit het oor, oog en hart verloren zijn. Zuster Faustina is de vreugdebode die ons wakker maakt. Jezus verscheen haar in een wit kleed, het verwijst naar de Verrijzenis en eeuwig leven; Zijn rechterhand heft Jezus op om te vergeven en te zegenen; Zijn andere hand wijst naar Zijn doorstoken Goddelijk Hart. Vanuit dit Hart komen twee stralenbundels licht, een witte straal en een rode. Deze verwijzen naar het water en het bloed, naar het moment toen Jezus aan het Kruis hing en een soldaat het Hart van Jezus doorboorde met een lans en er water en bloed uitstroomde. Volgens mij moet Jezus ook zo ongeveer verschenen zijn aan zijn apostelen. In het Evangelie van vandaag lezen we dat Jezus plots binnenkomt en zijn apostelen in staat stelt zonden te vergeven: “Als gij iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven”. Thomas was er niet bij en toen ze het Hem vertelden kon hij niet geloven dat Jezus Verrezen was en leeft. Thomas wilde keiharde bewijzen, eerst zien, dan geloven. Achteraf werd Thomas door Jezus berispt voor zijn ongeloof. Eerst zien en dan pas geloven getuigt niet van groot vertrouwen in zijn vrienden. Wellicht daarom heeft Jezus aan Zuster Faustina gevraagd om een afbeelding te maken van wat ze zag: een afbeelding van de Barmhartige zegenende Jezus met de twee stralen die uit Zijn Hart komen en met de tekst: “Jezus, ik vertrouw op U”. De Heer zei: “Door middel van dit beeld zal ik vele genaden aan zielen geven.”

Hoeveel tijdgenoten zijn zoals Thomas? Het geloof kwijt, eerst zien, dan geloven. Volgens mij is dit feest precies wat we nodig hebben in deze tijd van onrust en onzekerheid, om geloof, hoop en genezing te brengen aan medemensen en vervreemde mede-katholieken en voor onze gekwetste Katholieke Kerk. In het Evangelie van vandaag lezen we dat Thomas tot in het diepst van zijn hart geraakt werd toen hij Jezus zag en zijn hand in de zijde van Jezus mocht leggen, tegen Zijn doorboorde Hart. Pas dan beseft Thomas wie Jezus is en hij roept uit: “Mijn Heer en mijn God!” En wij? Kunnen wij dat ook zeggen? Als we dat kunnen zeggen en met de Heer op weg gaan, dan zal ons leven er heel anders uitzien. Als wij ons samen in geloof verenigen met de Verrezen Heer in gebed, in de Communie… dan gebeurt er iets. Zijn Verrijzenis, Zijn Barmhartigheid heeft het leven van velen positief veranderd en deze mensen hebben hun omgeving veranderd. Uiteindelijk heeft het geloof van vele Christenen het lot van de wereld radicaal veranderd. Vele mensen in onze tijd verlangen ook naar een andere wereld, verdraagzamer, vredevoller, liefdevoller, met aandacht, respect en solidariteit voor medemensen. Laten wij in elk geval Jezus Christus vertrouwen want Hij is goed. Zijn liefde voor ons is overvloedig. Hij zet ons in beweging. Laten wij dat doorgeven en zeggen : “Jezus, ik vertrouw op U”.

Amen.