• darkblurbg

11-02-2018: De preek van de zesde zondag door het jaar 2018
Gelukkig is er geen melaatsheid in Tilburg. De wetenschap heeft medicijnen uitgevonden om melaatsheid te bestrijden. Er zijn mensen die immuun zijn voor de ziekte, zoals onze Tilburgse Peerke Donders. Er zijn ook mensen die melaats kunnen worden, zoals de Vlaamse Pater Damiaan, hij stierf in 1889. Als men kijkt naar de laatste foto’s van Pater Damiaan, dan ziet men wat die ziekte kan aanrichten. Als gezonde boerenzoon was hij vertrokken uit Vlaanderen; als een misvormde melaatse, nog geen 50 jaar oud, was hij ver weg op Molokai gestorven. Wie melaats was noemde men een ‘kind van de dood’. De dood wachtte niet tot men gestorven was, het lichaam werd al ontbonden tijdens het leven. Melaatsheid was besmettelijk, daarom werden melaatsen uit de samenleving gestoten.

In de tijd van Jezus werd van melaatsen gezegd dat ze ‘onrein’ waren. Ze leefden buiten de samenleving in melaatsenkolonies tot ze stierven. Niemand durfde in hun buurt te komen of hen aan te raken, bang om besmet te worden. Als ze uit hun melaatsendorp kwamen in de buurt van een gezonde mens, moesten ze roepen: “Onrein, onrein”. In de Middeleeuwen gebruikten ze ook nog een ratel. In Jezus’ tijd mochten ze niet in de stad Jeruzalem komen, ze konden daar in de Tempel niet bidden tot God. De Joden dachten dat melaatsheid een straf was van God, dus mochten ze zeker niet in Gods Tempel komen. Zo’n melaatse komt op een dag in de buurt van Jezus. Hij durft! Hij valt op zijn knieën en smeekt: “Als Gij wilt kunt Gij mij reinigen”. In mijn fantasie gaat iedereen een paar stappen achteruit, behalve Jezus. Hij staat oog in oog met de melaatse. In het Evangelie staat dat Jezus “door medelijden bewogen” is. Letterlijk staat er: “Jezus was geraakt tot in zijn ingewanden” zo zeggen de Joden het; wij zouden zeggen: “Jezus was ontroerd tot in het diepste van Zijn Hart”. Tot verbazing van de omstaanders “steekt Jezus Zijn hand uit en raakt de melaatse aan”. Hij durft! Dat doe je niet! En dan zegt Jezus: “Ik wil, word rein”. Meteen – zo staat het er – “meteen verdween de melaatsheid en hij was gereinigd”. Wat belangrijker is, is dat ook de binnenkant van die man gereinigd moet worden; Jezus zegt: “Ga naar de priester, ga naar de Tempel in Jeruzalem”. Jezus zet de deur weer helemaal open: je bent nu thuis bij de mensen én bij God. Mooi! Maar dan staat daar een zinnetje in het Evangelie “dat Jezus daarna buiten op eenzame plaatsen verbleef”. Je zou kunnen zeggen dat Jezus mensen verlost van hun eenzaamheid en zelf hun eenzaamheid overneemt. Hij draagt onze lasten. Hij draagt het mee.

Beste mensen, Weet u dat Verrezen Heer Jezus nog steeds rondgaat? Omdat Hij verrezen is leeft Hij. Wij kunnen ook naar Hem toegaan. Neen, wij zijn niet melaats, maar we hebben wel andere dingen. Als alle mensen met een bepaald verdriet, of zorg of probleem met een ratel zouden rondgaan, dan denk ik dat we zouden schrikken: “Zoveel?! Oorverdovend.” Ik wil tegen iedereen zeggen: ga naar Jezus, Hij is hier, en zeg tegen Hem: “Als Gij wilt kunt Gij mij reinigen, helpen, de last verlichten”. Waar andere mensen een paar stappen achteruit zetten, blijft Jezus staan. Hij staat oog in oog met ieder van ons, met u heel persoonlijk. Misschien heeft u geen zorg of rugzakje, maar misschien kunt u zoals Peerke Donders en Pater Damiaan het rugzakje van andere mensen helpen dragen en bij de Heer brengen. Alle mensen hebben aandacht nodig en er is genoeg op de wereld waar we voor kunnen bidden. De Heer Jezus wil het aanraken, helpen, de last verlichten. Af en toe zal er misschien een mirakel gebeuren, plots zoals in het Evangelie: “Meteen verdween de melaatsheid”. Of zoals in Lourdes; vandaag is het 11 februari en 160 jaar geleden is Maria voor het eerst in Lourdes verschenen. Regelmatig gebeurt daar nog een mirakel. Meestal duurt het wat langer voordat er iets merkbaars gebeurt, maar altijd kun je gaan naar de Tempel, of beter: de Kerk. Hier ontmoeten we de Heer in de Heilige Communie; Hij komt dan in ons lichaam, in ons hart en dan kan Hij iets herstellen, herscheppen, repareren. Meestal kost dat tijd, meestal werkt de Heer via andere mensen die door Hem geïnspireerd worden zoals Pater Damiaan en Peerke Donders. Zij steken in de naam van de Heer hun hand uit, ze raken mensen aan om te helpen en nabij te zijn. Pater Damiaan en Peerke Donders waren priesters. Laten we bidden dat er straks ook nog jonge priesters zijn.

Beste mensen, Ik wil u een groot mysterie vertellen. Jezus verlost en helpt mensen van hun problemen door de problemen op Zich te nemen. De melaatse werd genezen van zijn eenzaamheid doordat Jezus eenzaam werd. Weet dat Jezus ook ons nabij wil zijn. Hij kent ons en wil onze ziekten en kwalen meedragen. Kijk naar het Kruis. Je ziet de gekruisigde Jezus die onze lasten draagt. Laten we bidden dat vele mensen, zeker de vrijwilligers in onze parochie, een hart hebben zoals dat van Jezus. Dat er mensen zijn die tot in hun ingewanden, tot in hun hart, geraakt zijn en met medemensen mee op stap kunnen gaan om hun kruis te verlichten. Daarom, laat ieder van ons zeggen: “Heer Jezus, als Gij wilt kunt Gij mij/ons reinigen”.

Amen.