• darkblurbg

06-05-2018: De preek van de zesde zondag van Pasen 2018
U kent wel de uitdrukking ‘in godsnaam’. Het wordt meestal gebruikt als er iets grondig fout loopt: “Hoe is zoiets in godsnaam mogelijk?!” zegt men dan. ‘In godsnaam’ roept iets op van verontwaardiging, ergernis. Minder bekend is de uitdrukking ‘in Jezus Naam’. In het Johannesevangelie horen we het regelmatig. Jezus zegt: “Wat jullie zullen vragen in Mijn Naam, zal Ik doen” (Joh.14,13); en: “Wat je de Vader ook vraagt in Mijn Naam, Hij zal het je geven” (Joh.15,16); en: “Ik verzeker jullie: wat jullie de Vader ook zullen vragen in Mijn Naam, Hij zal het jullie geven (…) Vraag en je zult verkrijgen” (Joh.16,23-24). Wat betekent die uitdrukking: vragen in Jezus’ Naam? Het is geen magische formule in de zin van: ik maak een kruisteken en zeg: “Vader in de Hemel, in Jezus’ Naam vraag ik om een knalrode Ferrari”. Zo’n manier van bidden is verkeerd, alsof je God voorschrijft wat Hij moet doen. Zoiets kan Jezus niet bedoeld hebben. Wat bedoelt Hij dan?

De teksten over ‘bidden in Jezus’ Naam’ staan in de context van diepe verbondenheid tussen Jezus en Zijn leerlingen. Vandaag gaat het over de liefde: “Blijft in Mijn liefde”. Verleden week hoorden we “Ik ben de wijnstok, jullie de ranken (…) Als jullie met Mij verbonden blijven en Mijn woorden in jullie blijven, vraag dan wat je wilt” (Joh.15,5-7). Jezus nodigt ons uit tot blijvende liefdevolle verbondenheid met Hem. Hij staat altijd naar ons gericht, wij durven wel eens afdwalen. “Blijft met Mij verbonden in liefde” zegt de Heer en dan kunnen we Hem alles vragen en Hij zal ons verhoren. Kunnen we dan die mooie knalrode Ferrari vragen, of een mooi huis, of een goede baan zodat we ontzettend rijk worden, of dat Willem II kampioen wordt? Verloren moeite. Maar als wij ons door gebed liefdevol verbonden weten met de Verrezen en dus Levende Heer, kunnen we ons afvragen: “Zou Jezus dat ook vragen aan de Hemelse Vader?” We moeten onderscheiden wat kan, wat past, wat hoort. Voorop moet staan: “Vader God, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel.” Natuurlijk kunnen we ook bidden om ‘ons dagelijks brood’, om alles wat goed voor ons is, wat echt ‘broodnodig’ is: werk, een dak boven ons hoofd, een huis om in te wonen, eten, liefde, vrede, geduld, gezondheid. We hebben het nodig. Ergens anders zegt Jezus: “Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan krijg je dat alles erbij” (Mt.6,33). Misschien krijg je dan ook een oplossing van een probleem, of krijg je genezing. Je krijgt in elk geval zelf een innerlijke vrede en vreugde, je ontvangt Gods liefde en dat kun je doorgeven aan anderen.

In deze Paastijd horen we elke keer weer het goede nieuws van Jezus’ Verrijzenis. De Paastijd duurt zeven weken en komt elk jaar terug, elke keer weer. Onlangs hoorde ik iemand zeggen: “De Kerk moet een andere boodschap doorgeven, iets anders, het is elk jaar hetzelfde liedje”. Ja, het is hetzelfde… wij mensen hebben veel tijd nodig om die Blijde Boodschap diep in ons hart te laten doordringen. Het is dan ook een geweldige boodschap! In Jezus is de dood overwonnen, het leven is volledig hersteld. Hij geeft vrede, vreugde, genezing, geloof, hoop, liefde. In dit leven nog niet 100 procent, maar wel in de Hemel. Ondertussen kunnen we er hier aan werken. Vandaag botst de Christelijke boodschap op grote weerstand in onze samenleving. In de media komt het goede nieuws van de Blije Boodschap bijna niet ter sprake. De media spreken meestal van nieuws als er een ramp gebeurt, een oorlog uitbreekt, mot is tussen mensen. De heilige Paus Johannes Paulus II heeft onze cultuur wel eens een ‘cultuur van de dood’ genoemd. Het is de sfeer waarin veel mensen leven: angst, stress, pessimisme. Waarom had vroeger de Blijde Boodschap van Jezus zo’n doorbraak, op korte tijd in zoveel landen? Omdat het een bevrijdend tegengif is tegen de donkere sfeer en mentaliteit van duisternis en pessimisme. Zoals Johannes zegt: “De liefde komt van God. Laten wij elkander liefhebben.” Als Christen kunnen wij getuigen dat Gods liefde en ons geloof in Jezus ons leven beter maakt, gelukkiger, mooier. Ja, de Verrijzenis zal eens komen, na onze dood op het einde der tijden, maar de Verrijzenis is er nu ook al. Verrijzenis betekent dat Gods liefde, en vrede ons leven doordringt en ons leven omvormt, beter maakt. Als Christen leven we in deze wereld, we lopen niet weg van de wereld; we proberen Gods liefde en leven te brengen in doodse situaties. Zoals Jezus zegt: “Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen (…) Dit is Mijn gebod, hebt elkaar lief (…) Dan zal de Vader u geven al wat gij Hem in Mijn naam Vraagt”.

Amen.