• darkblurbg

07-10-2018: De preek van het Patroonfeest Sint Dionysiuskerk ’t Heike 2018
Vandaag is het het Hoogfeest van de Heilige Dionysius, patroon van Tilburg en deze kerk. Sint Dionysius leefde in de derde eeuw en was de eerste bisschop van Parijs. Het was de tijd dat er nog vele heidenen leefden die de levensgewoontes van de Christenen niet konden verdragen. Nu schrijft men vals over Christenen in de pers, men maakt het geloof belachelijk, toen hakte men gewoon het hoofd af, iets minder subtiel maar volgens mij met bijna hetzelfde resultaat: Christenen het zwijgen opleggen.

Vele mensen, zelfs Christenen, hebben niet zoveel met heiligen. Toch kun je van hen veel leren. Van de Heilige Dionysius en zijn gezellen bijvoorbeeld. Ze bleven trouw aan hun geloof. Ze kregen de kans om hun geloof vaarwel te zeggen, dan zouden ze in leven blijven, maar ze verloren liever hun hoofd dan hun geloof. Ze hoopten er iets beters voor in de plaats te krijgen, in de Hemel, bij God, Jezus Christus en bij Maria. Zulke heiligen zijn ‘helden van ons geloof’, we kunnen hen vragen vanuit de Hemel voor ons te bidden zodat wij ook trouw blijven. Er zijn vele heiligen, maar toch is er een Super-Heilige: Maria. Ze is de belangrijkste vrouw die ooit geleefd heeft. Ze is de Moeder van Jezus Christus, de Moeder van God en ook onze Moeder. Toen Jezus aan het Kruis hing heeft Hij – als laatste wil – Zijn Moeder aan Zijn beste vriend Johannes gegeven. Door het doopsel zijn ook wij bevriend met Jezus en ook tegen ons zegt Hij: “Maria is ook jouw Moeder”. In deze maand oktober willen wij Maria bijzonder eren als onze Hemelse Moeder.

Toch leven in onze tijd vele mensen als puberende tieners, in opstand tegen God hun Vader en ook tegen hun Hemelse Moeder Maria. Als je pubert mag je je grenzen opzoeken, daar ben je tiener voor, maar men moet geen tiener blijven. Er komt een tijd dat je volwassen moet worden. In het Magnificat zegt Maria: “Alle geslachten (alle mensen) zullen Mij zalig prijzen”. Allen, dus daar horen wij, u en ik, ook bij. Als je Maria zalig prijst, kan er iets veranderen en genezen in jouw eigen hart, in de gezinnen, in parochies, in scholen, in heel de samenleving, zelfs in gevangenissen. Zo heb ik een Belgische kameraad die veertig jaar is en negen jaar van zijn leven in de gevangenis heeft gezeten. Je zit daar geen negen jaar in voor het stelen van een fiets hé. In de gevangenis heeft hij Jezus Christus leren kennen en Maria. Hij heeft zich bekeerd, is beginnen bidden en biechten (dát was nodig), hij las in de Bijbel en sprak met de gevangenisaalmoezenier over het geloof. Ja, het ging met vallen en opstaan, maar hij ging vooruit. Toen hij uit de gevangenis kwam heeft hij zijn leven met de hulp van Moeder Maria in het spoor van Jezus Christus gehouden. En ja, dat ging nog steeds met vallen en opstaan, maar hij bleef vooruit gaan. Hij werd opgevolgd door sociale werkers en die hebben hem enkele jaren geleden gezegd dat hij de eerste is waarvan ze kunnen zeggen dat hij ‘genezen’ is en ‘normaal functioneert’. Tja, wat is normaal hé. Als je leeft met de Heer Jezus en Moeder Maria, is niets normaal meer. Het is een avontuur. Zo was in de eerste eeuwen van het Christendom Maria belangrijk voor alle Christenen. Ze wisten dat Maria een levende, beminnende, zorgende, moederlijke aanwezigheid is. Ze wisten dat Maria naast Jezus in het centrum van het leven en het geloof staat. Van hoog tot laag, rijk en arm, allen vereerden Maria, allen prezen Maria zalig. In de 16de eeuw kwam daar de klad in door de protesterende Christenen, de Protestantse Reformatie. In onze tijd is Maria voor velen een grote Onbekende.

Jezus zei tegen zijn leerlingen dat ze het zout van deze aarde zijn. Zout zorgt voor smaak; zout zorgt er voor dat iets niet bederft en rot wordt. Maar, zegt Jezus, als het zout zijn kracht verliest, wat dan? Je moet het wegwerpen. Laten wij zout zijn, ons geloof bewaren, het koesteren en voeden door gebed, door Bijbellezing, door de Heer te ontmoeten in de Heilige Communie. Jezus zei ook nog tegen zijn leerlingen dat ze het licht van de wereld zijn en dat dat licht moet stralen zodat het licht overal schijnt. Laten wij er voor zorgen dat het vlammetje van ons geloof niet uitgaat. Het kan namelijk uitgaan tot schade van onszelf, onze medemensen en heel de samenleving. Wat doen de Heiligen in de Hemel, wat doet Maria in de Hemel? Maria spreekt voor ons ten beste dat ons hart gehoorzaam is aan de wil van Haar Goddelijke Zoon. We vragen Maria in het Weesgegroet voor ons te bidden. Ze bidt om ons te beschermen tegen verkeerde invloeden die ons geloof wegroven en ons leven kwetsen; Als een waakzame Moeder zorgt ze ervoor dat we niet in de rug worden aangevallen (She watches our backs). Ze bidt dat we spiritueel vernieuwd worden zodat ons geloof zijn kracht niet verliest en het licht van onze naastenliefde blijft stralen. Daarom, Heilige Dionysius, bid voor ons; Maria, Moeder van God bid voor ons, nu en in het uur van onze dood.

Amen.