• darkblurbg

20-05-2018: De preek van Pinksteren 2018
Een collega-priester zei me eens: “Ik zou Jezus wel eens willen rondleiden in mijn parochie. Niet om te laten zien wat er allemaal gebeurt, maar om van Hem te leren.” Ik vond dat een interessante gedachte, want ik zou met Jezus ook wel eens willen rondlopen. Of met Hem aan een mooi meer zitten, in de schaduw van een boom, met onze rug tegen de boom. Ik denk dat ik daarna vol vuur over Hem zou kunnen vertellen en me nog meer kunnen inzetten voor de komst van het Rijk Gods op aarde. Het lijkt interessant, heel vroom, maar we weten dat het zo niet zal gebeuren.

Jezus is maar een paar jaar op aarde geweest, 2000 jaar geleden in het Midden-Oosten rond de stad Jeruzalem. God was toen helemaal bij de mensen. Gods Zoon liep rond op aarde. De mensen die daarbij waren konden zeggen: “Zozeer heeft God de wereld lief, dat Hij Zijn Zoon gestuurd heeft.” Ondertussen zijn we 2000 jaar verder en ik zeg eerlijk: ik had graag in die tijd geleefd. Dan had ik Jezus gezien en zeker met Hem gesproken. Geweldig! En als Jezus nu eens naar Tilburg zou komen. Als een dorstig hert zou ik alles opdrinken wat Hij zou zeggen; als een kind zou ik me tussen de mensen naar voor wringen om te zien wat Hij zou doen; ik zou aan zijn jas trekken om Hem van alles te vragen. Wat zou ik vragen? Bijvoorbeeld: de mensen die U niet willen leren kennen, kunt U zelf even naar die mensen gaan? of: kunt U de gelovige mensen even apart nemen en hen een knuffel geven om hen te bemoedigen? of: we leven in zo’n verwarrende tijd, kunt U jonge mensen helpen om U te leren kennen? Het lijkt interessant, maar dit kan dus niet.

Waarom niet? In de Bijbel lezen we dat de tijdgenoten van Jezus niet doorhadden wie Hij was. Jezus deed grootse dingen, zei prachtige dingen, ging weldoende rond en… ze sloegen Hem aan het Kruis. Pas na Zijn Verrijzenis en Hemelvaart werd duidelijk dat Hij degene was die Hij zei dat Hij was: de Messias, de Gezalfde van God, de Zoon van God, de Redder van de wereld. Ze ontdekten het niet zelf, maar Gods Heilige Geest maakte hen dat duidelijk. Met Pinksteren kwam de Heilige Geest en pas daarna – niet eerder – trokken ze eropuit om de Blijde Boodschap te verkondigen. Ze hadden de Heilige Geest nodig. We kunnen ons ook afvragen of God zich, na de Hemelvaart van Jezus, uit de wereld teruggetrokken heeft. Is God na de Hemelvaart ver weg, uit het zicht verdwenen? Neen! God is niet weg uit de wereld. Na Jezus’ Hemelvaart is God ons niet minder, maar méér nabij doordat Hij ons Jezus’ Geest gezonden heeft. Vlak voor Zijn Hemelvaart zei Jezus: “Blijf hier! Ga niet weg uit Jeruzalem. Er komt een Helper, de Geest van de waarheid. Hij zal over u komen”. In Jezus was God helemaal in deze wereld aanwezig, maar Hij kon maar op één plaats zijn: de streek rond Jeruzalem. Jezus had de beperking van een aards lichaam. Maar na Pinksteren geeft God zich helemaal aan iedereen die er voor open staat. De Heilige Geest is een Geest die over heel de aarde aanwezig is. De Heilige Geest komt door het doopsel in ons, wordt door het Vormsel in ons versterkt en wordt door het gebed en de Heilige Communie gevoed. De Heilige Geest dringt tot ons door, tot in het diepst van onze ziel, ons hart en ons verstand. De Heilige Geest maakt ons gelijkvormig aan Jezus Christus. Dat betekent heel concreet: Jezus ging weldoende rond, Christenen moeten dat ook doen. Jezus verkondigde een Blijde Boodschap, dat moeten wij ook doen. Jezus bracht liefde, vrede, vergeving en solidariteit onder de mensen, dat is ook onze Christelijke opdracht. Als Christen bouwen we mee aan een menswaardige samenleving. Als je dit allemaal beseft, dan kun je beter niet denken: als ik in de tijd van Jezus geleefd had, dan…; als ik Hem met mijn ogen zou zien, als ik Hem had horen spreken, dan zou ik dit of dat vragen en zeggen. Beste mensen, dat getuigt niet van een groot geloof.

God heeft ons niet als weeskinderen achtergelaten. Hij heeft een Helper gestuurd, de Heilige Geest. Veel beter is het om te bidden: “Kom, Heilige Geest” of “Kom, Heer Jezus”. Je kunt ook Maria een plaats geven in uw leven en tot haar bidden. Maria helpt ons om op Jezus te gelijken en vol te worden van Zijn Heilige Geest. Wij mogen Haar hulp inroepen, net zoals de leerlingen van Jezus bij dat eerste Pinksterfeest, toen de kracht van de Heilige Geest op hen neerdaalde en ze vol vuur eropuit trokken. Ze waren niet meer bang, ze waren vol moed en geloof en liefde en solidair met alle medemensen. Het grote nieuws is dat we Maria’s hulp kunnen vragen voor onze familieleden en medemensen die een warme aanraking van Jezus’ Geest kunnen gebruiken, maar wij Christenen zijn Gods handen, voeten en stem in deze wereld. Moge de Heilige Geest ons bezielen en inspireren.

Amen.