• darkblurbg

09-12-2018: De preek van de tweede zondag van de Advent 2018
Elke kerstmis mogen we opnieuw bewust worden hoeveel God van ons houdt. De grote God kwam als een baby in een kribbetje liggen. We mogen nadenken hoe God naar ons toe kwam zodat wij bij Hem zouden kunnen komen. Wij konden niet naar de Hemel opstijgen, daarom is God vanuit de Hemel naar ons gekomen. Hij nam het initiatief. Drieëndertig jaar later, vlak voor Jezus terug naar de Hemel ging, beloofde Hij dat Hij altijd met ons zou zijn tot het einde van de tijd. Neen, Jezus is niet lichamelijk aanwezig, maar wel geestelijk. Soms kun je de Aanwezigheid van de Heer voelen, diep in jouw hart, een zekerheid dat Hij er is. Trouwens, Hij had beloofd met ons te zijn, dat Hij zijn liefde over ons zou uitstorten, dat Hij ons zou troosten bij verdriet en bij moeilijkheden, dat Hij blij zou zijn als het goed met ons gaat, en dat Hij elke dag opnieuw ons zijn genadekracht en leiding zou geven om ons te beschermen tegen de Boze. Vele mensen die dat ontdekken in hun leven, en zich bekeren, zien Jezus en Zijn Kruis in een heel nieuw licht. Ze ervaren Zijn liefde als nooit tevoren, heel persoonlijk, en hun leven verandert radicaal. Jaren later is die ontdekking van Zijn Aanwezigheid nog altijd het belangrijkste in hun leven. De ervaring van Jezus’ blijvende Aanwezigheid, zoveel jaar geleden, is het belangrijkste onderdeel van hun dagdagelijks leven hier en nu.

In deze Adventstijd – vier weken vóór Kerstmis – wil ik u allen oproepen om naar Jezus Christus te gaan. Hoe meer we inzien wat de Heer gedaan heeft om ons te helpen, om naar ons toe te komen, hoe meer we bewogen worden om zelf stappen te zetten naar Hem om Zijn liefde te ontvangen. Maar de vraag is: hoe ga je naar Jezus Christus? Door elke dag tijd te maken om te bidden. Zoek of maak een rustig plekje in huis, waar je je kunt terugtrekken van de drukke wereld met alle afleidingen. Maak het stil in jouw hart en vraag Jezus jou en jouw gezin te zegenen: “Heer, zegen mijn ouders, familie, kinderen, kleinkinderen, buren, zegen onze parochie, Tilburg, enzovoort…”. Vraag de Heer je te vullen met Zijn Aanwezigheid, Zijn vrede en liefde. Geloof dat Hij verlangt naar een liefdevolle relatie met jou; een relatie die niets te maken heeft met wetten en regeltjes, maar die draait om liefdevol contact. Je kunt een stukje uit de Bijbel lezen, bijvoorbeeld een stukje van het Evangelie van deze zondag: “bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht. Elk dal moet gevuld, elke berg of heuvel geslecht worden: de kronkelpaden moeten recht, de ruwe wegen effen worden.” Leg die tekst op jouw leven en spreek erover met de Verrezen Heer Jezus. Als we op deze manier Gods Aanwezigheid en liefde ontdekken, dan wordt ons geloof een spannend avontuur. Als we dagelijks het contact met de Heer zoeken, ontdekken we dat we steeds meer op Hem vertrouwen. Dan gebeurt er ook iets in ons leven. We merken dat we vriendelijker worden, rustiger, geduldiger, vredevoller, vergevingsgezind. De dingen die we zeggen zijn fijngevoeliger en bemoedigend voor iedereen. We worden gelukkiger. Waarom? Jezus leeft in je en wordt steeds groter in je. Het mooie is, wonderlijk eigenlijk, dat mensen die vervuld worden met Gods Aanwezigheid die Aanwezigheid doorgeven aan de mensen om hen heen. De apostel Petrus was zo vol van Gods Aanwezigheid dat de mensen hoopten dat zijn schaduw op hen zou vallen. Ook Paulus was zo vol van Gods Aanwezigheid dat de mensen graag naar hem luisterden. Paulus zelf verlangde vurig naar hen “met de innigheid van Christus Jezus zelf” hoorden we vandaag in de tweede lezing. Zo zullen ook wij, als we ons laten vullen met Gods Aanwezigheid, een instrument van Gods liefde worden in deze soms koude wereld.

Deze Adventsperiode vóór Kerstmis kan ons helpen om in Gods Aanwezigheid te komen. Het is een genadevolle tijd. We maken het thuis ook sfeervol met lichtjes, een kerststalletje en een kerstboom. Het doet ons verlangen groeien naar Kerstmis, wanneer de Heer Jezus op mystieke wijze geboren wordt in ons hart. Laten wij ons hart voor Hem en elkaar openen. Uzelf, uw omgeving en de wereld zal er door veranderen.

Amen.