• darkblurbg

28-03-2018: De preek van Palmzondag 2018
De zondag van de palmen, Palmzondag, is een feest met twee kanten. Eerst is iedereen blij, men loopt met Jezus mee op Zijn intocht in Jeruzalem, men trekt palmtakken van de bomen om er mee te zwaaien, en de mensen zingen “Hosanna, hosanna! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer!” Even later volgt het lijdensgebeuren; Jezus wordt verraden, veroordeeld, Hij loopt met een zwaar kruis een berg op, en daar wordt Hij aan het Kruis genageld om even later te sterven. Palmzondag, een feest met twee kanten, twee gezichten.

In het leven is het ook zo: een mengeling van plezierige vreugde en verdriet, van geluk en lijden. Wij maken het mee, Jezus heeft het ook meegemaakt. En juist daarom is Jezus Christus voor ons Christenen een voorbeeld, een steun en een troost. Geen enkele godsdienst of religie heeft een stichter die werd vermoord. Christenen wel, onze Stichter werd gedood aan een Kruis. Het symbool waaraan men Christenen herkent – overal in de wereld – is een Kruis, het martelwerktuig waaraan Jezus gestorven is. Vroeger hing in alle kamers van de ziekenhuizen een kruisje aan de muur. In onze tijd vind je die niet meer in ziekenhuizen. Als er een stilteruimte is vind je nog wel een mooi Mariabeeld, dikwijls ligt er wel een Bijbel en je kunt er kaarsjes aansteken, maar het kruisbeeld is dikwijls afwezig. Met een beetje goede wil kun je het begrijpen: een lijdende Jezus aan het Kruis, in een ziekenhuis… meestal ga je niet naar een ziekenhuis als alles goed gaat. Maar juist daarom is het goed om te weten dat Jezus dat meedraagt en zelfs op zich neemt. Het Kruis van Jezus staat centraal in ons geloof, in ons leven ook, en we weten dat de kruisdood van Jezus niet het einde is. Jezus is Verrezen uit de dood, Hij leeft, en we bereiden ons in de week die komt goed voor op het feest van Pasen: Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en dan Pasen, feest. Vandaag Palmzondag, het feest met twee kanten, kijken we nog naar het Kruis. Weet u, het Kruis staat op de grond met wortels heel diep. We hebben allemaal wel een of ander kruis/kruisje te dragen. Maar het Kruis wijst naar boven, naar God onze Vader in de Hemel. Het Kruis heeft ook een dwarsbalk en die verwijst naar de mensen om ons heen, wereldwijd zelfs. En wie verbindt ons met elkaar? Het is Jezus Christus. Hij hangt op het Kruis/kruispunt tussen Hemel en aarde. Als het goed is verbindt Hij ons in geloof, liefde en vrede met elkaar. Tenminste, dat is de bedoeling.

Het is goed om nog even naar de lezingen van vandaag te kijken. In de eerste lezing van de profeet Jesaja lezen we: “God de Heer zal mij helpen”. En zo is het ook. De Heer Jezus weet wat het betekent om een Kruis te dragen. Hij kan ons helpen om het goed te dragen. In de tweede lezing van Paulus lezen we: “God heeft Hem hoog verheven en Hem de naam verleend die boven alle namen is. Opdat bij het noemen van zijn Naam zich iedere knie zou buigen in de Hemel, op aarde en onder de aarde; en iedere tong zou belijden, tot eer van God de Vader: Jezus Christus is de Heer”. Zo is het. Wij willen Jezus Christus erkennen als Heer, Hem eren en volgen op aarde tot in de Hemel. We kunnen zeggen dat we in deze Goede Week met Jezus sterven én Verrijzen. En op Pasen zelf bevestigen we dat we als gedoopten willen leven, als broeders en zusters met zorg, liefde en aandacht voor medemensen. En dat is de vrucht van onze Veertigdaagse Vastentijd.

Amen.