• darkblurbg

18-02-2018: De preek van de eerste zondag van de Veertigdaagse Vastentijd 2018
Vandaag is de eerste zondag van de vastentijd. Kort en krachtig leidt het Evangelie van Marcus ons binnen in de atmosfeer van deze tijd: “De Geest dreef Jezus naar de woestijn, veertig dagen werd Hij door de satan op de proef gesteld”. Vorig jaar in oktober ben ik in het Heilig Land geweest en toen heb ik de woestijn gezien, een woestijn die zich uitstrekt van Jericho tot aan Jeruzalem. Daar vlak in de buurt ligt ook de rivier de Jordaan. Nadat Jezus door Johannes gedoopt was en de Geest Hem geopenbaard heeft als Zoon van God, trok Jezus zich veertig dagen terug in de woestijn. Ik heb de woestijn gezien en die is droog, echt droog en warm, heet. Ik heb de berg gezien waarop Jezus beproefd werd. Het is een ruwe plek. Jezus, Gods Zoon, wilde beproefd worden en zo kan Hij met mensen meevoelen die door de wisselvalligheden van het leven beproefd worden. Jezus Christus leeft met ons mee, met ons wel en wee, met al wat ons bezighoudt. Hij laat zich zelfs door de satan bekoren die zich verzet tegen God en tegen de mensen en die alleen maar wil verduisteren, vernietigen, verwarring brengen, kapot maken.

Naast deze donkere figuur die Jezus aanvalt, verschijnen ook de Engelen; zo lezen we bij Marcus: “De Engelen bewezen Hem hun diensten”. Op geheimvolle wijze dienen ze Jezus. De Engelen staan als lichtende figuren tegenover de donkere satan. ‘Engel’ betekent ‘gezondene’. In heel het Oude Testament zijn ze aanwezig. In naam van God helpen en begeleiden ze de mensen. Zo lezen we in het boek Tobit waar de Engel Rafaël op allerlei manieren hulp biedt aan Tobit. De aanwezigheid van de Engelen van de Heer begeleidt het volk van Israël doorheen de geschiedenis. In het begin van het Nieuwe Testament wordt de Engel Gabriël gezonden naar de Maagd Maria om de Blijde Boodschap te verkondigen. De Heilige Jozef wordt ook door een Engel gewaarschuwd en op weg gestuurd. Bij de geboorte van Jezus zingen Engelen het Gloria, en bij de Verrijzenis van Jezus krijgen vrouwen het blijde nieuws te horen van een Engel. Aan het einde van de tijd zullen Engelen Jezus begeleiden wanneer Hij wederkomt om te oordelen levenden en doden. Kortom, we zouden een deel van de Bijbel wegnemen als we de Engelen zouden schrappen.

Jezus Christus, ons Hoofd, werd beproefd; het Lichaam van Christus (Christenen, ze zitten hier voor mij, u dus) wordt ook beproefd. Laten we even de vraag stellen hoe de satan ons beproefd. Onder welke gedaante komt hij tot ons? Hij is als een ‘slangenbezweerder’ die menselijke gevoelens gebruikt om een mens tot slaaf te maken. Hoeveel mensen laten zich verleiden door de aantrekkingskracht van goedkoop plezier dat verward wordt met geluk? Hoeveel mensen worden bekoord door geld en macht dat hen tot slaven maakt? Hoeveel mensen denken dat ze niemand nodig hebben en voelen zich eenzaam? Andere duivelse bekoringen zijn de ‘oplichters’ die makkelijke oplossingen aanbieden voor moeilijkheden in relaties en persoonlijk lijden; hoeveel jonge mensen vallen in de bekoring van drugs, vluchtige relaties, snel geld verdienen? Hoevelen leven in een kunstmatige wereld die op het eind totaal zinloos blijkt? Sommigen denken dat er maar één oplossing overblijft… Zovele oplichters bieden waardeloze zaken aan en roven het kostbaarste wat er is: de menselijke waardigheid en het vermogen om echt lief te hebben. Het bedrog van het vergankelijke maakt pauwen van ons (ge weet wel zo’n vogel met een hele grote gekleurde staart) en als men ontdekt dat het niet veel voorstelt valt men in een zwart gat. Tja, de satan of duivel stelt het kwaad voor als goed, het valse als schoon, en brengt zo de mens in de war.

Daarom, broeders en zusters in Christus, leef niet oppervlakkig. In deze veertigdaagse vastentijd: onderzoek de dingen, zoek uit wat goed is; weet dat het goed altijd van God komt en dat dat echt goed voor ons is. Zoek God, zoek Jezus Christus. Zoek Hem waar Hij zich laat vinden : in gebed, in de sacramenten, in de Heilige Mis. En weet, geloof, dat in tijden van beproeving en bekoring de Engelen ons steunen. Zoals ons Hoofd Jezus Christus gediend werd door Engelen, zo wordt het Lichaam van Christus, de Christenen, ook gediend door de Engelen. Zij helpen ons bij onze inspanningen om Jezus Christus trouw te blijven en te volgen. Laten wij de hulp van Gods Engelen inroepen zodat ze ons bijstaan tot we eens met hen samen zijn in de Hemel. En wees zelf ook als een Engel. We zijn geen Engelen, maar we kunnen zijn als een Engel. Steun en bemoedig de medemensen, help waar je kunt, spreek opbouwende woorden. Heel concreet kunt u het vastenproject van onze parochie steunen: ‘Prisoners are people too’ (gevangenen zijn ook mensen). De kinderen van de KinderWoordDienst zullen enkele artikelen aanbieden die u kunt kopen, kleine dingetjes. Zo bent u als een Engel voor gevangen medemensen in Kenia.

Amen.