• darkblurbg

18-03-2018: De preek van de vijfde zondag van de Veertigdaagse Vastentijd 2018
Als gedoopten, als Christenen mogen wij kijken naar Jezus Christus: Zijn Godheid, Zijn Mensheid, de Blijde Boodschap, wat dat voor ons leven betekent. Wij mogen vriend/vriendin zijn van Jezus en daarvan getuigen in onze omgeving, want in Jezus is God zichtbaar geworden. Hoe is God? Kijk naar Jezus. Sterker nog: je kunt met Hem een relatie aangaan (zoals Jeremia zegt in de 1ste lezing) “een nieuw verbond, in ons binnenste, in ons hart, om de Heer te leren kennen”. Dat betekent wel dat we een stap moeten zetten in geloof, oftewel: “ja” zeggen tegen de Heer Jezus, een “jawoord” die een vriendschapsband doet ontstaan. Dan kan de Heer ons Zijn vreugde, liefde en vrede geven en kan de Heer een centrale rol spelen in ons leven. Trouwens, geloven is geen idee, het is een ontmoeting, een verlangen om te groeien in contact met Jezus Christus. Zo kunnen wij met Paulus zeggen: “Voor mij is leven Christus”. De vraag is: zoek ik Hem? In de gebeurtenissen van alledag is Hij bij ons aanwezig. Spreek ik Hem? We kunnen heel de dag met de Heer spreken. Zo heb ik gehoord van een buschauffeur die in zijn cabine een prentje van Jezus heeft geplakt. Als hij zo met zijn bus aan het rijden is en het rood licht wordt, zegt hij in de stilte van zijn hart: “Heer Jezus, het wordt nu rood, ik moet stoppen”; als het groen wordt: “Heer, ik rij nu weer verder, zegen mijn weg”; als passagiers op zijn bus stappen: “Heer, zegen deze mensen die in mijn bus stappen”; als ze van de bus stappen: “Lieve Heer, begeleid deze mensen verder door het leven”. Kortom, de buschauffeur heeft de hele dag door een dialoog met de Heer. Ze noemen dat beschouwend leven, ademen met Jezus. Dat kunnen wij ook. Dat kunt u ook. Zoek de Heer ook waar Hij te vinden is, lees religieuze teksten: de Bijbel, levens van Heiligen, teksten van Heiligen, teksten van de Kerk. Zo leeft en groeit Christus in je en brengen we het woord van het Evangelie van vandaag in praktijk: “Wil iemand Mij dienen dan moet men Mij volgen”. We kunnen Jezus natuurlijk niet letterlijk navolgen: onze baard laten groeien, een lang kleed dragen zoals in de tijd van Jezus. We kunnen Jezus wel volgen door onze vijanden lief te hebben, moeilijke mensen verdragen/beminnen, bidden voor mensen die Christenen haten, goed zijn voor alle mensen (zoals Jezus Christus zelf). Zoals Jezus zegt: “Wie zijn leven bemint (egoïstisch is) verliest het; maar wie zijn leven in deze wereld ‘haat’ (een sterke Joodse uitdrukking wat wil zeggen ‘prijsgeeft’) wie zijn leven in deze wereld prijsgeeft, wie goed is, niet egoïstisch, die zal het ten eeuwigen leven bewaren”. Jezus kon meeleven met mensen: de Samaritaanse vrouw, Maria Magdalena, Lazarus, zondaars. Er zijn zo van die armbandjes met WWJD (oftewel: What Would Jesus Do? Wat zou Jezus doen?). Wij zijn de handen, de voeten en de stem van de Heer in deze wereld. Wij kunnen ook meeleven met mensen: met onze voeten gaan naar mensen die het nodig hebben, onze handen (op zijn Tilburgs gezegd) uit de ‘maauwen’ steken om mensen te helpen, met onze stem opbouwende woorden spreken. What Would Jesus Do? Wat kan ik voor Jezus doen? Zien mensen dat ik van Christus ben? Brengen wij de naastenliefde in praktijk? Ontmoeten we de Heer in gebed, ga ik regelmatig ter Communie? Daar komt Jezus IN ons. Stel jezelf de vraag: “Leef ik met Maria?” Zij bewaarde alles in haar hart en zij brengt ons bij Jezus Christus. Wat kan helpen is het bidden van de Rozenkrans, het is een ketting die ons verbindt met de Heer, onverbrekelijk verbonden.

Over enkele weken vieren we Pasen. Jezus zegt: “Wanneer Ik van de aarde zal zijn omhooggeheven zal Ik allen tot Mij trekken”. Jezus moest Zijn Kruis dragen, wij dragen ons Kruis/kruisje, en zo trekt Hij ons tot Zich. Dat kan Hij omdat Hij God is. Hij is de sleutel tot het ware geluk en de echte vrede in liefde verbonden met Hem en elkaar. Als we de goddelijke status van Jezus erkennen, “ja”-zeggen tegen Hem, dan kunnen we met Hem op weg gaan. Als we Zijn liefde toelaten in ons hart, werkt dat genezend; Hij geeft leven, eeuwig leven. In het Evangelie lezen we over enkele Grieken die Jezus willen spreken; wij kunnen dat hier, God zij dank. Zoek Jezus Christus en je zult Hem vinden en dan heb je een Vriend voor het leven, een Schat. Vragen we aan Maria dat ze ons helpt om Haar Zoon meer te beminnen en om trouw te blijven.

Amen.