• darkblurbg

10-06-2018: De preek van de tiende zondag door het jaar 2018
Jezus is altijd mild voor zondaars, barmhartig, altijd bereid om te vergeven. Hij leert zelf : niet zevenmaal, maar tot zeventigmaal zevenmaal vergeven. Dat is altijd. Maar vandaag zegt Jezus: “Iemand die lastert (iemand die zondigt) tegen de Heilige Geest krijgt in eeuwigheid geen vergiffenis (geen vergeving)”. Geen Hemel dus voor wie zondigt tegen de Heilige Geest. Maar, wat is die zonde tegen de Heilige Geest? Waarom wordt die nooit vergeven, of beter: waarom kán die niet vergeven worden?

De zonde tegen de Heilige Geest is iets anders dan zondigen tegen de Tien Geboden. Het gaat namelijk niet direct om een daad, het is meer een voortdurende houding, een ingewortelde manier van leven waardoor de Geest van God geen vat op je heeft. De kern van de persoon is gesloten voor God, voor Gods Geest. Je hebt de deur voor God dichtgemetseld. De zonde tegen de Heilige Geest is een houding van hoogmoed, waardoor je zelf wilt bepalen wat kan en niet kan, wat mag en niet mag, het is een toestand van egoïsme, zelfgenoegzaamheid. Het geweten is dan zo afgestompt, dat je je niet bewust bent van zonde en er kan dus ook niets vergeven worden. Je denkt jezelf wel te kunnen redden. Natuurlijk is een bepaalde mate van zelfstandigheid belangrijk, je mag voor jezelf opkomen, maar als je denkt dat je niets of niemand meer nodig hebt, loop je op een gevaarlijke weg. Je kunt het vergelijken met een antenne. Alle mensen hebben een antenne waarmee je in contact staat met God en je naasten. Maar als je de antenne afgebroken hebt, kom je in een magnetische storm, waardoor je geweten zijn oriëntatiepunt verliest en je niet meer weet wat goed of slecht is. Je hebt geen antenne meer voor de goede en zachte inspraken van Gods Geest. Met als gevolg dat je je laat beheersen door hebzucht, heerszucht en egoïsme. Je geeft jezelf altijd gelijk: “Heb ik gelijk of heb ik gelijk?”

Toch wil Gods Heilige Geest deze aarde vernieuwen, mensen inspireren, de samenleving doordesemen van liefde en vrede. Het is aan ons om die Heilige Geest de ruimte te geven in ons leven. Gods Geest leeft in ieder mens, en Gods Geest zucht en weent in zoveel mensen die onderdrukt, arm en eenzaam zijn. Wij mogen onze ogen en oren openen voor het roepen van de Geest in hen. Gods Geest roept ons op tot inzet voor een betere wereld. Gods Geest wil in de zeilen van ons leven blazen, de Goede Geest wil de stuwende kracht worden van ons leven. Het is niet de bedoeling de zeilen te strijken zodat de Geest niet meer kan waaien. Als we de zeilen strijken, als we alles zelf willen bepalen en niet meer geloven dat Gods Geest waait, als we bang zijn voor het onbekende, blijven we in de haven liggen. Maar je bouwt toch geen schepen om in de haven te blijven liggen?! Schepen zijn gemaakt om te varen, steeds verder, als het moet door de stormen heen. De apostelen die in de storm bang werden noemt Jezus ‘kleingelovigen’. Ze missen geloof. Jezus toont ons de weg hoe we de zonde tegen de Heilige Geest kunnen vermijden. Geloof, gelovige overgave! Overgave en geloof aan God, aan Jezus Christus, Hem volgen in naastenliefde en dienstbaarheid. Zeggen: “Heer, hier ben ik. Doe met mij wat U goed vindt. Uw Wil geschiede”. Je aan Hem toevertrouwen. Hij is de Sterkere die duivel en duisternis overwint. Allen die zich door de Geest van God laten leiden, zijn kinderen van God, in hen is geen duisternis, in hen is licht. De Geest van God doet ons inzien dat Gods Zoon Jezus Christus de allerbelangrijkste Persoon is die er is. Hij is Degene die altijd blijft en onvergankelijk is. De aarde is aan tijdelijkheid en vergankelijkheid onderworpen. Alles wat we zien gaat voorbij. Toch hebben alle mensen in hun hart een verlangen naar iets dat voor altijd blijft. Bijvoorbeeld: blijvende liefde, blijvende vrede, blijvende gezondheid. Het is een afstraling van God die liefde en vrede is en onvergankelijk is. Mensen zijn dus – ook al zijn ze zich daar niet altijd van bewust – op zoek naar God. Kortom, laten wij God zoeken, dan vinden we alles. Wie zoekt die vindt! Uiteindelijk zullen we voor eeuwig en onvergankelijk verenigd worden met God in de Hemel. Daartoe heeft God zijn Zoon Jezus gezonden, en Hij heeft ons Zijn Heilige Geest gezonden die ons met elkaar verbindt. Open uw hart voor Hem. Hij zal u verlichten en vernieuwen tot opbouw van uzelf, de medemensen en de samenleving.

Amen.