• darkblurbg

16-12-2018: De preek van de derde zondag van de advent 2018
“De vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en gedachten behoeden in Christus Jezus”. God, Jezus Christus, geeft vrede, echte vrede, een vrede die de wereld niet kan geven. Ik hoop dat vele mensen dat mogen ontdekken, zeker straks met Kerstmis wanneer we de geboorte van Jezus Christus vieren. In deze Advent zoeken wij naar God. Het zoeken, het verlangen naar God is in iedere mens aanwezig en kan niet verdwijnen. Wij zijn zoekers. Ja, men kan God een tijdje vergeten, met andere dingen bezig zijn, maar God verdwijnt nooit. Hij is er. De Heilige Augustinus was een zoeker. Toen hij God gevonden had zei hij: “Wij, mensen, zijn onrustig zolang we God niet gevonden hebben. Ons hart is onrustig tot het rust vindt in God”. Als je God vindt, vind je rust, vrede, de vrede van God. Zolang men God niet gevonden heeft, is er onrust. Deze onrust is er vandaag nog steeds. Hoeveel mensen lopen niet rusteloos van het een naar het ander. Als men van vakantie terug is, een cadeautje krijgt of iets koopt, is men daarna al op zoek naar het volgende. Een onrustig hart.

God wil ons hart en onze gedachten behoeden in Christus Jezus. Ja, we kunnen Jezus een tijd vergeten, Hem aan de kant zetten, maar Hij verdwijnt niet. Hij is er. Er zijn vele andere geluiden in deze wereld, ze lijken onweerstaanbaar en machtig, maar na een tijd zwakken ze af, ze verliezen hun energie en kracht. Er zit wel een beetje waarheid in, maar Jezus Christus verzwakt nooit. Hij is de Waarheid. In iedere tijd van de geschiedenis is Hij aanwezig en komt nieuw naar voor. Jezus Christus vult de noden van het hart en het verstand. Het is zoals we vandaag in het Evangelie lezen. Johannes de Doper zegt: “Ik doop u met water, maar er komt Iemand die sterker is dan ik (…) Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur”. Vuur! Het Christendom lijkt op zijn einde te lopen. Mensen lopen alle kanten uit, weg van de Kerk en Jezus Christus. Maar geloof me: de Heer Jezus zal komen met vuur. Er zal een nieuwe lente voor het christendom aanbreken. Wanneer ? Dat weten we niet. Maar het zal gebeuren. Kijk naar de jonge mensen. De meeste jonge mensen hebben veel gezien, veel meegemaakt. De consumptiemaatschappij bevredigt hen niet meer. Hun hart is onrustig. Vele jonge mensen zijn bewust geworden van de leegheid van alles. Het eindige is klein, heel klein. Toch is de mens voor de oneindigheid geschapen. God is oneindig, Jezus Christus is oneindig. Hij is er. De onrust van de jonge mensen kan leiden tot de herontdekking van Jezus Christus en de schoonheid van het Christendom en de Kerk. Geen zoeterige en goedkope versie van geluk, maar Jezus Christus, de Bron van geluk. Zoals Johannes de Doper zegt: “De wan heeft Hij in zijn hand om zijn dorsvloer grondig te zuiveren en zijn tarwe te verzamelen in de schuur”. De Heer zal ons hart zuiveren, herstellen, herscheppen zodat we vredevolle en vreugdevolle mensen worden. Zoals Paulus zegt: “De vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en gedachten behoeden in Christus Jezus”.

Hoe kan ik dat nog duidelijker maken? Er was ooit eens een klein dorpje dat regelmatig geplunderd werd door een roversbende. Zelfs hechte families konden zich niet verdedigen. De Koning was geschokt toen Hij hoorde wat er gebeurde en Hij stuurde soldaten om het dorpje te beschermen. Meteen stopten de plunderingen en de vrede keerde terug. Dit verhaal kan ons helpen te begrijpen wat Paulus bedoelde met “de vrede van God zal uw harten ‘behoeden’ in Christus Jezus”. Jezus Christus is onze Koning. Hij is onze vrede. En Paulus schrijft: “Laat al uw wensen bij Hem bekend worden in gebed en smeking. Dan zul je vrede hebben”. Hoe dikwijls brengt u uw wensen in gebed bij de Heer? Doe het. Hij is er. De grotere zorgen van het leven, maar ook de kleinere, breng alles bij de Heer. Want niet alles in ons leven gaat zoals we het graag zouden willen. Op deze aarde bestaat onrecht en pijn. Maar dat komt niet van God. We mogen het wel aan Hem afgeven, hoe groot of hoe klein het onrecht en de pijn ook is. Hij is er. Hij kan ons troosten, bemoedigen en liefdevol Zijn kracht geven. Zo zullen wij onze vrede bewaren in goede en slechte tijden. “En weest dankbaar” zegt Paulus. Dat leren we hier in de Kerk, misschien niet meteen, hopelijk wel, maar onze Heer Jezus Christus zal ons helpen als wij met Hem verder gaan.

Amen.