• darkblurbg

01-04-2018: De preek van Eerste Paasdag 2018
In God geloven is goed. We hebben een goede God, maar er bestaat kwaad in deze wereld. Veel mensen vragen zich af: als God bestaat en goed is, waarom is er dan zoveel kwaad? Er is zoveel wanorde in de wereld. Ja, de wereld heeft mooie kanten, maar waarom heeft God het kwaad niet voorkomen? Broeders en zusters, In het verleden zijn er velen geweest die geprobeerd hebben het kwade te verklaren. Het Christendom spreekt over evangelische- en christelijke ‘waarden en normen’, mooi, maar als je zelf in de puree zit, als je dreigt kopje onder te gaan heb je niets aan waarden en normen.

Pasen. Vandaag kijken we naar Jezus Christus. Niemand is zoals Hij. Jezus is de enigste persoon in de hele geschiedenis die beweerde gelijk te zijn aan God. In woorden en daden maakte Hij duidelijk: “Wie Mij ziet, wie Mij hoort, ziet en hoort God”. Dat Hij God zijn Vader noemde was voor Zijn tegenstanders dé reden om Hem te veroordelen tot de dood aan het Kruis. Kortom, we mogen geloven dat Jezus meer is dan een profeet, meer dan een goed mens met een Blijde Boodschap. Jezus staat aan de deur van jouw hart. Wij mogen ons hart openen en Hem toelaten in ons hart en leven, met Zijn goede woorden én Zijn goede aanwezigheid en Zijn grootheid als Zoon van God. Toch is diezelfde Jezus, Zoon van God, gestorven in alle eenzaamheid en angst, hangend aan een Kruis. Vlak vóór Zijn sterven roept Hij iets dat veel mensen zeggen of roepen wanneer ze in de put zitten: “God mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?” Anderen hebben grote theorieën, Jezus roept. Hij is onze Vertegenwoordiger. Hij staat in onze plaats. Hij deed de moeite om de ellende te leren kennen, Hij onderging het, Hij begrijpt ons, en dat betekent dat Hij bij ons kan zijn in onze nood, hoe diep we ook zitten. Hij kan ons bij de hand nemen, want Hij is de Enige in de wereldgeschiedenis van wie gezegd wordt dat Hij uit de doden is opgestaan. Hij leeft! Mensen die dit geloof doorgaven zijn zelfs gestorven voor dit geloof, ze bleven tot het einde trouw aan hun geloof in Jezus. Hoewel het niet makkelijk is te geloven dat Jezus is Verrezen uit de dood, is het wel waar. Een klein beetje van dat geloof geeft licht om het drama van het kwaad te verklaren. Jezus en de gelovige Christenen beseffen dat ze in een gekwetste wereld leven, beschadigd door duivelse krachten en machten, en mensen die hun vrijheid slecht gebruiken en kwaad doen. Begrijp wel, Jezus is niet gekomen om uit te leggen waarom de wereld gekwetst is. Filosofen en wetenschappers en religies proberen het uit te leggen. God, Jezus, de Zoon van God, is Mens geworden om de gekwetste wereld op Zich te nemen, om de kwetsuren – onze kwetsuren – te dragen op het Kruis en om er dóór te gaan. Als je gelooft in Jezus Christus – en dus Christen bent – is jouw God een gekruisigde God. Maar Hij is ook Verrezen, opgestaan uit de dood, en Hij heeft de driedubbel dikke muur overwonnen. Ik bedoel: (1) Hij heeft de dood overwonnen, (2) Hij schenkt Zijn Goddelijke Vriendschap en Goddelijk Leven aan jou, (3) dat mag te zien zijn in onze woorden en daden. Als je jouw hand in Zijn uitgestoken hand legt, zul je alles kunnen dragen, verdragen en verder dragen. Als je jouw hart voor Hem opent, legt Hij daar hoop in, zodat je hoopt dat de wereld en jijzelf eens bevrijd worden van het kwaad en dat je eens eeuwig leven zult ontvangen.

Jezus is geen Boeddha, geen mooie geschiedenis bedacht door zoekende mensen. Jezus is gestorven en Verrezen onder Pontius Pilatus, toen Tiberius in Rome keizer was. Jezus was iemand die heel eigen ‘waarden en normen’ verkondigde, maar Zijn laatste woorden waren super belangrijk: “Ik ben altijd bij jou, tot aan het einde van de tijden.” Jezus Christus leeft en loopt nu met je mee op de wegen van jouw leven. Zijn woorden zijn te horen in de Bijbel zoals de Kerk die al 20 eeuwen doorgeeft en verklaart. Het zijn woorden van liefde, van Jezus die zowel God als onze grote Broer is en die zegt van je te houden. Als je dat gelooft, zal Hij je leiden naar geluk en vrede en Hij zegt nu tegen jou: “Ik hou van jou en Ik zal je nooit meer verlaten, zelfs als je het moeilijk hebt”.

Amen.