• darkblurbg

03-09-2017: De preek van de tweeëntwintigste zondag door het jaar 2017
“Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden”. Beste mensen, Wat betekent zichzelf verloochenen? Trouwens, waarom zichzelf verloochenen? Ik wil het graag uitleggen met een voorbeeld. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, tijdens de nazistische vervolging, vertrokken uit heel Europa treinen met Joden naar vernietigingskampen. Ze waren met valse beloften gelokt mee te rijden naar een betere plaats, terwijl ze naar hun ondergang reden. Als de trein stopte, gebeurde het dat iemand die de waarheid kende, de passagiers op de hoogte bracht. Dat gebeurde heel stiekem: “stap uit, vlucht”. Sommigen wisten te ontsnappen, sommigen konden van de trein springen. Het is een sterk voorbeeld, maar het zegt iets over onze situatie. Wij zitten ook op een trein, de levenstrein, maar hij is op weg naar de dood. Daar bestaat geen twijfel over. Hoe oud we ook worden, eens komt het einde. Ons lichaam is sterfelijk. Jezus Christus roept ons via het Evangelie op onszelf te verloochenen. Dat wil zeggen: stap van die trein af, neem een andere weg die naar het leven leidt. De weg die naar het leven leidt is geloven in Hem die gezegd heeft: “Wie in Mij gelooft, zelfs als men gestorven is, zal leven!”

De apostel Paulus heeft die weg gekozen en hij roept ons op: “Ik smeek u bij Gods erbarming: wijdt uzelf aan God toe als een levende heilige offergave, die Hij kan aanvaarden (…) Wordt andere mensen, met een nieuwe visie. Dan zijt ge in staat om uit te maken wat God van u wil, wat goed is, wat zéér goed is en volmaakt.” Ergens anders zegt Paulus: “Ik leef niet meer, Christus leeft in mij.” Beste mensen, als wij met Jezus Christus leven en Zijn weg gaan, dan worden wij onsterfelijk omdat Hij, die uit de dood is Verrezen, niet meer sterft. Dat is de betekenis van de woorden: “Wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden.” Jezelf verliezen, verloochenen, is de meest verstandige, moedige sprong die we ooit in ons leven kunnen maken.

Ik moet wel iets verduidelijken. Jezus vraagt niet dat we zouden verloochenen wie we zijn; Hij nodigt ons uit te verloochenen wat we geworden zijn. We zijn naar Gods beeld geschapen, dus ‘zéér goed’. Wat we moeten verloochenen is niet wat God gemaakt heeft, maar wat we van onszelf gemaakt hebben door onze vrijheid verkeerd te gebruiken. De slechte neigingen, onze slechte gedachten – en geloof me, we hebben ze allemaal – de zonde, het ligt als een korst op het origineel. Enkele jaren geleden heeft men in de Ionische Zee, tussen Griekenland en Italië is dat, twee klompen ontdekt die op mensen geleken. Ze waren bedekt met een korst. Toen ze gereinigd waren, zag men twee prachtige bronzen beelden. Ze zijn nu te bewonderen in het museum van Calabrië. Deze beelden laten zien wat er gebeurt als je het Evangelie serieus neemt en de weg van Jezus Christus volgt. In geestelijke zin gelijken wij op die beelden, vóór de restauratie. Het mooie beeld van God (het origineel) is bedekt door de zeven hoofdzonden. Ik zal ze even in herinnering brengen: hoogmoed, gulzigheid, ontucht, gierigheid, woede, jaloezie, luiheid. De apostel Paulus noemt dit misvormde beeld het ‘aardse beeld’, tegenover het ‘hemelse beeld’, het hemelse beeld of ‘de gelijkenis met Jezus Christus’. “Zichzelf verloochenen” is kiezen voor het leven, voor de schoonheid en de vreugde; het is tegen de zeven hoofdzonden ingaan en kiezen voor Jezus Christus, de Restaurateur.

Beste mensen, Als twee mensen een verschillende taal spreken, moet één van beiden de taal van de andere leren. Als ze dat niet doen, kunnen ze niet met elkaar spreken. Zo is het ook tussen God en ons. Mensen spreken de taal van het vlees, de Heer de taal van de geest; wij spreken de taal van het egoïsme, Hij de taal van de liefde. Zichzelf verloochenen is de taal van God leren om met Hem te kunnen communiceren. Het bijzondere is, dat als we Gods taal spreken, we ook beter met elkaar kunnen spreken en leven. Als we Gods taal spreken, verstaan we elkaar beter. We zullen meer aandacht en zorg hebben voor andere mensen; we zullen mensen beter kunnen aanvoelen; we zullen Gods Rijk van vrede kunnen opbouwen door onze woorden en daden. Kortom, onze levenstrein rijdt naar een punt. De Heer Jezus roept ons toe: “verloochen jezelf, stap uit de trein”. Als we het doen, als we luisteren naar Jezus Christus en onszelf verloochenen, dan bouw je jezelf op, je bouwt de medemensen op, en je bouwt aan een mooie samenleving.

Amen.