• darkblurbg

01-01-2017: De preek van Moeder Gods, 1 januari 2017
Deze nacht hebben we het nieuwe jaar welkom geheten, het vuurwerk spatte alle kanten uit. Het was voor velen een vreugdevol en feestelijk gebeuren. Toch zijn vele mensen niet gerust met wat het nieuwe jaar zal brengen. Veel mensen vragen zich af wat de toekomst zal brengen; zowel de eigen toekomst, als de toekomst van de wereld en zelfs de mensheid. We kunnen niet anders dan toegeven dat er dreigingen zijn: terrorisme, uitbuiting, onderdrukking, mensen op de vlucht, velen komen naar Europa, crisis in Europa, de president van Amerika, oorlogen. Paus Franciscus heeft een paar maanden geleden gezegd dat “de wereld in oorlog is, een oorlog die in stukjes wordt uitgevochten. Er was een oorlog in 1914, dan een andere van 1939 tot 1945 en nu deze.” De Paus zegt: “Laten we niet bang zijn om de waarheid te vertellen: de wereld is in oorlog, omdat hij de vrede heeft verloren.” Dat zijn krachtige woorden van de Paus. Hoe moeten wij ons nu verheugen als de Derde Wereldoorlog voor onze huisdeur woedt? Hoe ons verheugen over het nieuwe jaar, wanneer miljoenen mensen zich niet kunnen verheugen? Waar kunnen we de kracht vandaan halen? U zult misschien denken: “Nounou en dat op de eerste dag van het jaar. Kapelaan, we zijn gekomen om wat opbeurende woorden te horen”. Het komt goed. Niet weglopen.

De Kerk zegt vandaag: kijk naar Maria, de Moeder van Jezus, de Moeder van God. Als wij ons hart voor Maria openen, kan haar leven licht doen schijnen voor de toekomst. Maria leert ons hoe het leven te bekijken en in te richten, zodat het gezegend kan zijn en vol van vreugde en vrede. Wat kunnen we van Maria leren? Simpel. Maria zei ‘ja’ tegen God die haar via de Engel Gabriël vroeg om moeder te worden van Gods Zoon. Maria wist niet wat de toekomst zou brengen, maar ze zei ‘ja’. Dat kunnen wij ook. ‘Ja’ zeggen tegen God, tegen Gods Zoon Jezus. En we kunnen Maria vragen om op een juiste manier ‘ja’ te zeggen. Maria vertrouwde op Gods bijstand en zorg. Wij mogen ook vertrouwen op Gods bijstand en zorg. Maria ontdekte gaande de weg dat als je met God gaat er moeilijke momenten zijn, maar ook mooie. Ze leert ons in de moeilijke momenten stand te houden en dankbaar te zijn voor de mooie. Met vreugde droeg Zij Jezus onder haar hart tot Zij Hem ter wereld bracht. Wij mogen Jezus in ons hart laten groeien, een heel jaar lang, en Hem in onze woorden en daden ‘ter wereld’ brengen. Mensen mogen aan ons gedrag zien en aan onze woorden horen dat we Christen zijn. Ze moeten zich afvragen: “Hee, wat heeft hij of zij dat ik niet heb”. Ze moeten geïnteresseerd raken in ons geloof. Maria bracht met vreugde Jezus ter wereld in een stal, ver van huis. Kort daarna moesten Maria en Jozef met het Kind Jezus vluchten naar Egypte. Toch bleef Maria vertrouwen op Gods bijstand en zorg. Na een paar jaar trokken ze terug naar huis, naar Nazareth, waar Jezus opgroeide, zonder te weten hoe het nu verder moest. Ook dan bleef Ze vertrouwen en was in vrede. Toen Jezus volwassen was, trok Hij de wereld in om de Blijde Boodschap te verkondigen. Maria was eerder op de achtergrond, biddend, gelovend, vertrouwend dat het goed zou komen. Zelfs toen Jezus gevangen genomen werd en aan het Kruis genageld werd, in die storm, bleef ze bij Haar Zoon. Dat kunnen wij ook doen wanneer ons een storm overvalt, wanneer het duister wordt, bij Jezus blijven. Toen de apostelen gevlucht waren, stond Maria onder het Kruis, naast Jezus. Vanop het Kruis zei Jezus: “Vrouw, ziedaar uw zoon”, Johannes. Maria werd zo de Moeder van Jezus’ leerlingen. Ze werd Moeder van de Kerk. Ze werd onze Moeder. En zo is Maria ons nabij, als Moeder. Zij is de Machtige Voorspreekster bij God, voor ons allen.

Dit jaar 2017 is het honderd jaar geleden dat Maria verschenen is in Fatima, in 1917 was dat. Wereldoorlog I was in volle gang. Maria kwam uit de Hemel met een boodschap. Even googelen: Fatima, Portugal, ENTER, en je hebt het voor je neus staan. Maria heeft daar onder andere gezegd dat er veel onrust zou komen, als mensen zich niet bekeren tot haar Zoon Jezus Christus. Met de spanningen van onze tijd en na de woorden van onze Paus, vind ik Fatima wel heel actueel. Net als de profeten van het Oude Testament voorspelde Maria historische gebeurtenissen: dat mensen de Kerk zouden afvallen, de beledigingen aan God, het is actueel. Maria roept op om te bidden. Eigenlijk zegt ze: doe zoals Ik, zeg ‘ja’ tegen God en bekeer jezelf. Zo zul je nooit uit het veld geslagen worden, wat er ook gebeurt. Zo blijf je vol vertrouwen op God, op Jezus en kun je veel van Hem verwachten. Dan mag je er zeker van zijn dat je leven een zegen zal zijn, voor jezelf, voor je familie, voor de wereld en heel de mensheid.

Amen.