• darkblurbg

12-03-2017: De preek van de tweede zondag van de Veertigdagentijd 2017
In onze streek gaat het geloof en het kerkbezoek achteruit. Hier in de kerk van ’t Heike zie je nog wel jonge mensen, maar in andere kerken is dat veel minder. Waarom is het Christelijk geloof voor veel mensen geen steunpunt meer in hun leven? Waarom voelen mensen verveling en moeheid als ze in de kerk zijn? Waarom zijn er niet meer jonge gezinnen en jongeren die zich komen herbronnen bij Jezus Christus? Waarom die neerslachtigheid en vreugdeloosheid bij hen die in Jezus Christus geloven? Het Evangelie van vandaag geeft ons een antwoord. Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor. Wat betekent dat voor de drie leerlingen Petrus, Jakobus en Johannes? Ze waren erbij. Ze kenden Jezus in Zijn aardse gedaante, een mens als zovele anderen; ze kenden Zijn gewoontes, Zijn stem, Zijn manier van doen. Na de gebeurtenis op de berg Tabor kennen ze een andere Jezus, hoe Jezus écht is. Het was een openbaring voor hen. De leerlingen zijn anders geworden. Hun ogen gingen open.

Om de dingen in ons leven anders te zien, moet er iets veranderen, zoals in het leven van die drie leerlingen op de berg Tabor. Onze ogen moeten open gaan. Er moet iets gebeuren dat men kan vergelijken met iemand die plots verliefd wordt. Als iemand verliefd wordt op iemand, dan zie je de ander plots anders. Eerst was het nog iemand net zoals zovele anderen, een onbekende, maar plots wordt die uniek, de enigste in de wereld die je gelukkig kan maken. Al de anderen, al het andere komt op de tweede plaats. Je kunt nog amper aan iets of iemand anders denken. De ander is van gedaante veranderd. Alles lijkt mooi, zelfs met de gebreken heb je geen probleem. Echte liefde. Zelfs het gedrag verandert. Ik heb wel eens ouders horen zeggen dat hun zoon of dochter ’s morgens het bed niet uit kon om naar school te gaan, dat ze hun baantje snel opgaven, dat ze zich door hun studies sleepten. Maar plots, tot over hun oren verliefd, springen ze het bed uit, houden hun baantje vast en willen enthousiast hun studie afmaken. Wat is er gebeurd? Simpel: eerst deden ze de dingen omdat het moest, nu doen ze het omdat ze het aantrekkelijk vinden. Aantrekkelijkheid, aantrekking geeft vleugels. Alles gaat beter. Hetzelfde kan in het Christelijk leven gebeuren om echte, overtuigde en enthousiaste Christenen te worden, die blij zijn dat ze geloven in Jezus Christus. U zult misschien zeggen: “Ja maar, een vriend of vriendin kun je aanraken en zien.” Jezus ook. We kunnen Hem zien en aanraken, maar met andere ogen en handen: met de ogen en handen van het hart en het geloof. Jezus is Verrezen en leeft. Mensen die Hem in gebed ervaren en ontmoet hebben, zijn daarna anders geworden. Ze hebben Jezus Christus in hun hart en dan is alles anders. Met Jezus in je leven gaan de dingen zelfs nog beter. Als men verliefd wordt op een mens, kan men zich vergissen in de talenten die hij of zij heeft; dikwijls moet je al snel je mening herzien en soms kom je er pas na jaren achter dat het toch anders is dan je in het begin dacht. Het lijkt er dan op dat het gras toch groener is aan de overkant. Maar, men moet dan toch samen verder en er samen het beste van maken. Als men verliefd wordt op Jezus – want dat is het, verliefd worden op Hem – en als je Hem beter leert kennen en Hem regelmatig ontmoet in gebed en in de Heilige Communie, ontdek je steeds meer redenen om op Hem verliefd te zijn. Je wordt steeds meer in jouw keuze bevestigd. Met Jezus Christus in je leven wordt het gras steeds groener in jouw eigen leven.

Beste mensen, Moet je nu stillekes wachten tot je plots verliefd wordt? Neen. ‘Liefde op het eerste gezicht’, het bestaat, maar je zult toch iets moeten doen. Als een jongen of meisje zich opsluit in zijn of haar kamer en niemand ziet, gebeurt er niets. Het leven is dan saai. Om verliefd te worden moet men elkaar ontmoeten en spreken! Als je begint te denken dat een leven met Jezus niet saai is en zelfs heel interessant kan zijn… als je begint te denken dat het de moeite waard is om uit je bed te komen en naar de kerk te gaan om Hem te ontmoeten, moet je ook iets doen. Een verliefd stelletje stuurt sms-jes, berichtjes via Messenger en WhatsApp, mailtjes, misschien zelfs liefdesbrieven. Het is niet echt van onze tijd, liefdesbrieven, maar het is wel mooi om een brief te krijgen. Zoiets heeft Jezus Christus gedaan. Zijn liefdesbrieven zijn het Evangelie. Daarin laat Hij zich kennen; daarin openbaart Hij zich, daar ‘verandert’ Hij van gedaante. In Zijn huis, dat is de Kerk, kun je Hem ontmoeten. In de Heilige Communie komt Hij in jouw hart. Laten wij ‘bidden met het hart’; dat wil zeggen: vanuit een verliefdheid, met liefde in je hart, spreken met Jezus. Dan veranderen wij ook van gedaante. We worden milder en goed en… dan breekt de lente in ons leven door.

Amen.