• darkblurbg

12-02-2017: De preek van de zesde zondag door het jaar 2017
“Uw ja moet ja zijn en uw neen, neen”. Jezus leert ons vandaag trouw te zijn, alle dagen, een leven lang. Trouw aan vrienden, familie, man of vrouw, trouw aan Jezus Christus ook. Als mensen getrouwd zijn dragen ze een ring. De ring aan de vinger is een teken van de liefde en de trouw die ze elkaar geven. Als mensen getrouwd zijn in de kerk, dan worden de ringen van bruid en bruidegom gezegend met wijwater. In die zegening vraagt de Kerk om trouw en blijvende wederzijdse liefde voor hen, die de ringen dragen. Hetzelfde is zo voor meisjes die naar het klooster gaan. Als ze definitief intreden in het klooster (bij de eeuwige professie) krijgen ze een ring aan hun vinger om hen te herinneren aan de trouw die ze beloofd hebben aan Jezus Christus. Hij is hun Bruidegom. De Heer Jezus zal wel trouw blijven, daaraan moeten we niet twijfelen. Mensen moeten om trouw te blijven elke keer weer kiezen, elke keer weer zeggen: “Ja, ik kies voor mijn vrouw, ik kies voor mijn man”, elke dag opnieuw: “Jezus, ik kies voor u”. Jezus nodigt ons daartoe uit: “uw ja moet ja zijn en uw neen, neen”. De ring maakt dat duidelijk.

Weet u waarom de ring van goud is? Omdat goud ook trouw is. Het goud is onveranderlijk. Zilver en andere metalen worden lelijk: koper moet je poetsen, zilver moet je poetsen, maar goud blijft mooi glanzend. Goud is ook onverwoestbaar. IJzer en andere metalen beginnen te roesten, goud blijft altijd hetzelfde. Goud is ook duur; het bewaart zijn waarde. Trouw zijn is ook waarde-vol. Daarom zijn de meeste trouwringen uit goud. Goud heeft nog een eigenschap: het is zeldzaam. Er zijn op aarde maar weinig plaatsen waar je goud kunt vinden. En daar waar je het vindt, is er niet heel veel goud. Je moet diep graven in de grond, goed zoeken. Moeten we dat tegenwoordig van de trouw ook zeggen? Het is tegenwoordig moeilijk om trouw te zijn en te blijven. Er is zoveel afleiding en verleiding. Trouw, levenslange trouw is dan ook moeilijk. De trouw wordt soms beproefd. Elke gedoopte wordt beproefd tegen de trouw aan Jezus Christus beloofd. Iedere man of vrouw wordt ook beproefd in de trouw aan elkaar beloofd. Maar beproefd worden is niet erg. Zoals twee bomen door een storm beproefd worden, zo worden twee mensen ook beproefd. De takken van de twee bomen zijn in elkaar gegroeid. In de storm kunnen de takken tegen elkaar schuren, misschien breekt er een tak af, maar als het goed is waaien de bomen niet om. Ze zullen zelfs sterker worden, want de wortels gaan de diepte in. Daarom is de trouw zo mooi, zo mooi als goud, dat schittert als eeuwige liefde. Vele mensen dragen goud om hun hals, of pols of vingers, maar het is dikwijls zonder betekenis. De gouden ring is het symbool van de blijvende trouw. Een ring is rond, zonder begin of einde, het gaat maar door, rond.

Jezus nodigt ons uit om trouw te zijn: “uw ja moet ja zijn en uw neen, neen”. Ik weet wel zeker dat Jezus veel verdriet had toen zijn volk Hem niet wilde volgen. Ik denk dat Jezus ook veel verdriet had toen zijn vrienden Hem in de steek lieten, juist toen Hij hun hulp zo nodig had. Toen Jezus voor Pontius Pilatus stond, was dat duidelijk. Enkele dagen daarvoor had het volk Hem nog toegejuicht en zijn vrienden zeiden dat ze altijd bij Hem zouden blijven. Toen Jezus voor Pontius Pilatus stond, stond Hij daar alleen. Jezus lijdt onder die ontrouw. Van ons vraagt de Heer om trouw te zijn. Als we trouw blijven aan de Heer en aan elkaar, dan lezen we in de Bijbel: “Geen oog heeft het gezien, geen oor heeft het gehoord, geen mens kan het zich voorstellen, al wat God bereid heeft voor die Hem liefhebben”. Liefdevolle trouw aan de Heer, aan elkaar en aan onze talenten die we gekregen hebben om er iets goeds mee te doen, zorgen er voor dat we straks op het einde van ons leven de Hemel in mogen. Aan Jezus zal het niet liggen, Hij is altijd trouw. Die liefdevolle trouw van de Heer kunnen wij op onze wijze beantwoorden: door te bidden, door te luisteren naar Zijn Woorden in de Bijbel, door Jezus te ontmoeten in de Heilige Communie, door goed te doen en door trouw te blijven. Geloof maar dat trouwe en liefdevolle mensen door Jezus bemind worden.

Amen.