• darkblurbg

09-04-2017: De preek van Palmzondag 2017 (kinderviering)
Wat raar! Eerst zijn de mensen lief en aardig voor Jezus. De mensen leggen hun mooie mantels op de weg, ze nemen van de bomen takken met mooie lange bladeren en ze wuiven ermee naar Jezus. De mensen roepen heel blij: “Hosanna! Gezegend die komt in de naam van de Heer. Hosanna aan God in den hoge”. De mensen zijn hartstikke blij dat Jezus komt. Maar een paar dagen later… diezelfde mensen roepen iets anders: “Kruisig Hem! Kruisig Hem!” En met spijkers nagelen ze Jezus aan het Kruis. Zo zijn mensen… Vandaag blij, morgen boos. Het is heel dubbel, heel raar. Zelfs de beste vriend van Jezus (Petrus) zegt over Jezus: “Ik ken hem niet”. Later heeft Petrus daar spijt van dat hij dat gezegd had en hij huilde. Ook Judas was in het begin een vriend van Jezus. Hij liet alles achter om Jezus te volgen, maar Judas verraadde Jezus en hij kreeg er nog geld voor ook: dertig goudstukken, veel geld. Later kreeg Judas spijt en bracht het geld terug, maar ondertussen had men Jezus wel gevangen genomen. En als Jezus dan voor Pilatus staat, wil Pilatus Jezus eerst vrij laten, maar Pilatus doet het niet. Jezus werd genageld aan een kruis en stierf aan het kruis.

Beste kinderen, En wij? Doen wij soms ook rare dingen zoals het volk, zoals Petrus, Judas en Pilatus? Wij mogen naar onszelf kijken. Ik denk dat we allemaal wel eens heel blij zijn om iets, en later heel boos; soms zijn we heel aardig tegen onze beste vriend, soms niet. Wat kunnen we doen? Hoe kunnen we betere mensen worden? We kijken naar Jezus. We mogen geloven dat Hij van ons houdt. Jezus is de Zoon van God en Hij leert ons om goede mensen te worden. En als wij toch iets raars en stoms doen, dan kijkt Jezus vanuit de Hemel vol liefde naar ons en zegt Hij: “Ik vergeef je”.

Beste kinderen, beste grote mensen, Vandaag krijgen jullie in de kerk een gezegend takje, een palmtakje. Zo’n takje herinnert aan de palmtakken waarmee de mensen Jezus toezwaaiden toen Hij de stad Jeruzalem binnenreed op Zijn ezeltje. Maar dit takje betekent nog veel meer. Vroeger kregen de winnaars van een wedstrijd een krans omgehangen. Deze krans van groene bladeren werd een ‘erepalm’ genoemd, omdat de overwinnaar ermee geëerd werd. Het palmtakje is ook een ‘erepalm’… Het herinnert ons aan Jezus. Is Jezus dan ook een winnaar? Jazeker? Met Pasen (volgende week) vieren we dat Jezus de dood overwint. En hoe kun jij Jezus eren? Straks, na de Mis, kan je een palmtakje mee naar huis nemen en achter een kruisbeeld steken als erepalm. Elke keer als je het palmtakje aan het kruisbeeld ziet, vertelt het jou goed nieuws: Jezus wint, overwint de dood! Jezus is weer levend geworden! En dank zij Jezus worden wij ook overwinnaars. Is dat geen blij nieuws in de komende week?

Amen.