• darkblurbg

17-04-2017: De preek van Tweede Paasdag 2017
De Heer Jezus is Verrezen, Hij leeft! Alleluia! Wij leven in een bijzondere tijd. Ruim drie miljoen mensen keken op Witte Donderdag naar The Passion uit Leeuwarden, velen hebben daarna nog gekeken daarna op ‘uitzending gemist’, maar aan de andere kant gaat de ontkerkelijking heel snel. Mensen proefden in Leeuwarden iets van Jezus en Zijn Blijde Boodschap, maar doen ze er iets mee? Het Christelijk geloof in Nederland lijkt wat op Stille Zaterdag, een dag waarop niemand weet hoe het verder moet. Gisteren hebben we getafeld met enkele collega’s, heel gezellig met een drankje erbij, maar we vroegen ons af of we over tien jaar nog een Kerk hebben? Stille Zaterdag is de dag uit de Goede Week die het beste het levensgevoel van mensen van onze tijd weergeeft. Het kan vriezen, het kan dooien, het kan linksom of het kan rechtsom. Ook onze samenleving vraagt zich af hoe het verder moet. Onze bisschop mgr. De Korte schrijft in zijn paasboodschap: velen “hebben een onbestemd gevoel van onzekerheid. Dat gevoel wordt opgeroepen door economische zorgen, de blijvende dreiging van een terroristische aanslag en zorgen over de toekomst van onze aarde (het milieu) (…) Tenslotte horen wij voortdurend van ‘oorlogen en geruchten van oorlogen.” Tot zover de bisschop. We twijfelen tussen vrees en hoop. Het gevoel van Stille Zaterdag. Stille Zaterdag zit tussen Goede Vrijdag en Pasen en weet niet of men nog moet aansluiten bij Goede Vrijdag, waarop de dood het laatste woord heeft, of moet men aansluiten bij Pasen, waarop het graf openging? Trouwens, zelfs na Pasen, midden in het leven, is het altijd een beetje Stille Zaterdag. Ons leven hier en nu, lijkt op de dood gericht en eindigt in de grond. Daartegenover zetten we de eeuwige jeugd. We maken toekomstplannen, actie in werk en sport en hobby’s, een gezond lichaam. We willen vooruit, onsterfelijk zijn. Maar het graf lonkt, ook al worden we honderd of meer. Is dit een somber verhaal? Als je niet gelooft, ja. Je kunt je best doen om er nog iets van te maken: succes zoeken, rijkdom vergaren, gezondheid koesteren. Als gelovige, als Christen kijken we dat recht in de ogen en we glimlachen. Waarom lachen we? Omdat Jezus Verrezen is en leeft. De Verrijzenis van Jezus zet alles op zijn kop. Succes, rijkdom, goede gezondheid, het is leuk als je het hebt, maar als je erdoor geobsedeerd bent… in België zeggen ze: sukkelaar. Wat heb je aan succes als je ongelovig bent? Weinig. Denk je rijkdom mee te nemen naar de Hemel? Neen. Is ‘goede gezondheid’ een vrijkaartje voor de Hemel? Neen. Nogmaals, ’t is leuk als je het hebt, maar het is niet de laatste norm. Als succes, rijkdom en gezondheid het belangrijkste zijn, wordt het een ‘survival of the fittest’, alleen de sterken overwinnen. Maar eigenlijk ook niet, want ook de sterken gaan hun weg naar het graf, niemand heeft een blijvende woning op aarde. Als Christen mogen we hopen op de Hemel bij de Verrezen Heer, eeuwig leven. Daarom, de Verrijzenis van Jezus heroriënteert het gedrag van mensen. We leven niet meer voor onszelf. Jezus leert ons dat er meer is om voor te leven, dat we anders moeten leven, voor anderen moeten leven. Beste mensen, voor alle duidelijkheid: het leven na de dood begint al vóór de dood, vóór het graf. Wat wij hier en nu doen, bepaalt onze eeuwige toekomst. Leven we voor onszelf, of leven we voor God en de ander?

Hier en nu, midden in het leven kijken wij twee kanten uit, zoals op Stille Zaterdag: achteruit naar Goede Vrijdag, Jezus in het graf, en vooruit naar Pasen, Jezus overwint. Het leven overwint, we zien het zelfs in de natuur. De warme zonnestralen kunnen niet vlug genoeg onze verbleekte huid opwarmen en bijkleuren. De goede voornemens voor het ‘nieuwe jaar’, wat waren die ook al weer? Eén voornemen mogen we niet vergeten: ons voornemen om te leven met Jezus Christus, de Verrezen Heer die alles nieuw maakt. Hij kleurt ons leven. Jezus Christus leert ons dat we als Christen van het leven iets moois mogen maken in verbondenheid met anderen. We mogen elkaar opbouwen en vooruit kijken. De Heer Jezus is Verrezen, Hij leeft! Alleluia!

Amen.